Sexkrænkelser mod kvinder handler om at ydmyge manden og skade hans ære, siger professor, som selv kommer fra Syrien

”Findes der en sammenhæng mellem overgrebene nytårsnat i Köln og situationen i Syrien? Svaret er: Ja, der findes en sådan sammenhæng, og til denne fællesnævner hører volden mod kvinder,” forklarer Bassam Tibi i en artikel i Der Welt.

 

Bassam Tibi kom fra Syrien til Tyskland som 18-årig i 1962.  Han blev tysk statsborger i 1976, politolog og er i dag professor emeritus ved universitetet i Göttingen.

 

Tibi er især kendt som fortaler for en Euroislam eller europæisk islam, en variant af islam, der afspejler europæiske kulturnormer og lovgivning og som forsøger at nyfortolke Koranen ind i en europæisk sammenhæng. Sigtet er, at kombinere principperne og pligterne i islam med moderne europæiske kulturtraditioner, herunder oplysningstidens værdier vi i dag ser udmøntet i menneskerettigheder, retsstat, demokrati og ligestilling mellem kønnene.

 

De naive europæere

Bassam Tibi mener ikke, at europæerne har forstået hvad orientalske mænd består af, især angående kvindens stilling. I Orienten betragter man kvinden som et objekt, en ting som manden og klanens drenge og mænd kan bruge efter forgodtbefindende, som arbejds- og sexslaver og som fødemaskiner. Samtidigt repræsenterer piger og kvinder klanens omdømme.

 

En klan hvis piger og kvinder er føjelige og kyske nyder stor respekt. Og i de indbyrdes stridigheder klanerne imellem, bruges sexkrænkelser af modpartens kvinder for at ramme en rivaliserende klan.

 

”Mange af mine tyske samtalepartnere ser ud til ikke at forstå den orientalsk – patriarkalske tradition for vold mod kvinder. I Orienten regner man ikke kvinden som subjekt, kun som mandens genstand og ære. Overgrebet mod en kvinde bliver ikke kun anset for at være en seksuel handling og forbrydelse mod kvinden selv, men snarere som en ydmygende handling mod den mand, som hun tilhører,” siger Bassam Tibi.

 

Ifølge Tibi er der foregået en lavine af overgreb mod kvinder i Syrien. De oprørende sunni-muslimer har voldtaget kvinder fra det shia-alawittiske mindretal og de shia-alawittiske mænd har voldtaget de sunnimuslimske kvinder. Det forekommer sært for en europæer, men i den islamisk prægede orientalske kultur betragtes voldtægt som en alvorlig skamplet på familiens ære.

 

Ifølge Bassam Tibi bliver seksuelle overgreb mod kvinder brugt til at vise sin foragt for modparten, uanset det måtte handle om lavpraktiske klanstridigheder eller modstand mod landets politiske magthavere.

 

”For den arabiske mand drejer det sig ved udøvelsen af seksuel vold ikke kun om ”seksuel tiltrækning” overfor den europæiske kvinde, men også om den europæiske mand, hvis ære orientaleren vil svine til. Sådan var det netop i Köln. Köln var kun begyndelsen.”

 

“Når Tyskland henter over én million mænd fra den islamiske verden og disse ikke får deres forventninger opfyldt, må man gøre sig et og andet klar. Fra reklamerne mener disse unge mænd at vide, at enhver europæer har en luksusbolig, en bil og en ”køn blondine”; de tror, at de også får det sådan og bliver delagtig i velstanden.”

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

“Når disse unge mænd modsat i stedet bliver indlogeret i nødherberger i skoler og sportshaller, så føler de sig bedraget, ja diskrimineret. Altså udvikler de hævnfølelser mod den europæiske mand. De skuffede og vrede arabiske mænd hævner sig derfor ligesom i Köln og Hamburg på den tyske mand repræsenteret af dennes kvinde,” forklarer Bassam Tibi.

 

Professoren har sikkert ret!

 

Bassam Tibis artikel  kan læses i sin helhed i dansk oversættelse på Snaphanen her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…