Det bliver kaldt ‘børneasylafdeling’ – men der er så farligt, at formanden for fængselsbetjentene fraråder sine medlemmer at arbejde der

På Asylcenter Sandholm har Udlændingestyrelsen oprettet en særlig afdeling for uledsagede mindreårige asylansøgere.

 

Det har man fordi nogle af de såkaldte uledsagede mindreårige asylansøgere der kommer til Danmark, er så forråede, at de ikke kan være på de almindelige børneasylcentre.

 

Arbejdstilsynet har netop afsluttet en rapport om den såkaldte børneasylafdeling. Radio24syv  har læst den, det skriver Metroxpress.

 

Såkaldte gadedrenge fra Marokko

I børneafdelingen på Asylcenter Sandholm er beboerne 16-17-årige unge mænd fra Nordafrika, primært Marokko. En stor del af dem har levet på gaden i flere år. De lever omkring i Europa, hvor de laver penge på forskellig kriminalitet.

 

Røde Kors beskriver de 30 unge mænds adfærd som: ”udpræget gaderelateret adfærd”.

 

Mange er kriminelle. 3 ud af 4 er misbrugere og afhængige af enten hash, piller, alkohol eller stoffer, der kan sniffes, skriver Metroxpress.

 

Ifølge rapporten er de unge mænd i gennemsnit i Sandholm i 3 måneder før de pludselig forsvinder. Stort set ingen af dem opnår asyl i Danmark eller noget andet EU-land.

 

Man må sige, at det er bekymrende, at disse unge mænd har frit lejde til at sive ud i det danske samfund, hvor de så kan udgøre en potentiel trussel mod borgernes tryghed og sikkerhed.

 

Det er naturligvis meget tragisk at disse unge mænd kan have været udsat for massiv omsorgssvigt, evt misbrug og menneskehandel, men det er altså ikke et ansvar Danmark kan tage på sig. Selvom det kan være svært at acceptere, står de fleste af disse unge mænd sandsynligvis slet ikke til at redde.

 

Sammenligner dem med indsatte bandemedlemmer

Læs også
Han smed kaffe i ansigtet på en medarbejder på Center Sandholm

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye har læst Arbejdstilsynets rapport, han siger til Radio24syv:

 

”Den her børneasylafdeling svarer meget godt til en bandeafdeling i et fængsel. Med det trusselniveau, der er, og den vold, der er udøvet mod pædagogerne, ville det være fuldstændigt uforsvarligt. Hvis mine betjente blev bedt om at arbejde der, ville jeg gå i skarp dialog med ministeren om at få det stoppet,” siger han til Radio24syv. (Metroxpress)

 

Kim Østerbyes udtalelse bakkes op af Søren Skjødt formand for Foreningen for døgn- og dagtilbud for udsatte børn og Benny Andersen formand for Socialpædagogernes Landsforbund.

 

Tilstanden i Sandholmlejrens børneasylafdeling har stået på i mindst halvandet år, så man må sige det kan undre, at Udlændingestyrelsen og ministeren ikke har gjort mere for at rette op.

 

Og når det forlyder, at stort set ingen af de mindreårige nordafrikanere opnår asyl i Danmark, hvad gør myndighederne så for at disse unge mænd bliver sendt tilbage til deres hjemlande?

 

Lader myndighederne stå til, hvis de unge mænd nægter at samarbejde om hjemsendelsen? Noget kunne tyde på det, ihvertfald har man ikke hørt om en afdeling for uledsagede mindreårige på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

 

Læs også
Nabo til Sandholmlejren: Det er vores værste mareridt

Hvorfor er de alle sammen 16-17 år?

Den Korte Avis har adskillige gange skrevet om, at der med stor sandsynlighed foregår omfattende svindel med begrebet uledsaget mindreårig asylansøger, fordi det er rygtedes ude i verden at det er utroligt nemt at snyde de naive europæere.

 

Dertil kommer at man har opdaget, at adskillige landes myndigheder lader enhver usikkerhed om alder komme asylansøgeren til gode.

 

Ofte når man ser billeder af uledsagede mindreårige asylansøgere, der for 91 procents vedkommende er af hankøn, så ligner de ikke børn med fuldvoksne unge mænd med skægvækst og en muskuløs kropsbygning.

 

Langst over halvdelen af de uledsagede mindreårige asylansøgere der kom til Europa i 2015 oplyste, at de var 16-17 år. Nu bliver det så interessant at se, om fænomenet gentager sig i 2016.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…