Utroligt: Dronningen på sit slot må belære journalisterne om, hvad der foregår med indvandringen i det virkelige liv

Foto: Kongehuset

Dronning Margrethes udtalelser om indvandring i en ny interviewbog har sendt chokbølger gennem de etablerede politisk korrekte medier.

 

Bogen, der er skrevet af Thomas Larsen, hedder ”De dybeste rødder – Dronningen fortæller om Danmark og danskerne”.

 

Det er ikke, fordi Dronningen siger noget helt nyt. Debattører med den sunde fornuft i behold har længe sagt det samme. Det samme gælder et flertal i befolkningen.

 

Men det er ikke slået igennem i medieverdenen. Her er man fortsat med at dyrke den politiske korrekthed med alle dens fantasislotte om berigelsen fra den massive, overvejende muslimske indvandring.

 

Dronning Margrethes udtalelser bryder med de vedtagne sandheder i medieverdenen.

 

En utrolig situation

Udtalelserne vidner om, at hun følger særdeles godt med i, hvad der foregår i livet uden for de royale gemakker. Og de understreger, at hun har modet til at tænke i baner, som de etablerede medier forsøger at mistænkeliggøre.

 

Dronningen optræder på ingen måde som agitator. Der er ikke noget voldsomt i hendes udtalelser. De er et eftertænksomt forsøg på at fortolke en virkelighed, som optager en meget stor del af befolkningen.

 

Sådan har hun ofte gjort i nytårstaler og andre udtalelser. I mange tilfælde er hun blevet tiljublet af journalisterne for det.

 

Men ikke denne gang. For her giver hun mediefolkene en lektion i samfundsforhold, som de ikke bryder sig om.

 

Det skulle jo ellers være journalisters opgave at punktere al skønsnak og afdække realiteterne, også de barske. Men det er ikke, hvad de gør, når det drejer sig om indvandringen, som er et helt afgørende tema for Danmarks fremtid. De leverer tværtimod skønsnak i enorme mængder.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Dermed oplever vi en ganske utrolig situation: Dronningen på sit slot må belære journalisterne om, hvad der foregår i det virkelige liv.

 

Chok i medierne

Næsten panikagtigt har de etablerede medier forsøgt at nedtone dronningens udtalelser. Dette står i skarp kontrast til den enorme bevågenhed, medierne ellers giver selv ret banale udtalelser fra Majestæten.

 

På TV2 News blev man så lammet, at nyheden om dronningens udtalelser slet ikke blev omtalt hele formiddagen i går. I nyhedsudsendelserne på DR og TV2 blev sagen lagt meget langt nede – hvilket er ganske usædvanligt. I aviserne er omtalen gennemgående også ekstremt sparsom.

 

Chokket er særlig stort, fordi journalisterne har lullet sig ind i den forestilling, at Dronningen ligesom journalisterne selv ønsker den størst mulige ikke-vestlige indvandring og fordømmer enhver kritik af den.

 

Det eneste, de har hæftet sig ved, er at Dronningen helt tilbage i 1984 gik i rette med danskerne for ikke at tage godt nok imod indvandrerne.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Tilsyneladende har de knap opdaget, at Dronningen over en årrække har bevæget sig i retning af en stadig mere åben omtale af indvandringens problemer. Det er for eksempel aldrig blevet nævnt med et ord i TV-transmissionerne i forbindelse med nytårstalerne.

 

To pointer

Dronningen har især to pointer, der gør ond på de politisk korrekte:

 

For det første peger hun på faren for parallelsamfund, fordi indvandrere fra især muslimske lande isolerer sig i deres egen verden – fjernt fra vores værdier.

 

For det andet gør hun det klart, at ”det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark”. Man må tilegne sig værdierne og søge samfundsfællesskabet er hendes budskab.

 

Det sidste går direkte imod den temmelig skingre hetz, som de politisk korrekte på det seneste har ført omkring begrebet danskhed. Deres påstand har netop været, at enhver der bor i Danmark per definition er dansker.

 

Den etablerede medieverden er rystet. Den skal ikke nyde noget af at gå i åben debat med Dronningen. I stedet forsøger den efter bedste evne at nedtone hendes udtalelser.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

(Se nærmere omtale af bogen nede i avisen)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…