Handlingslammede ledere er måske de egentlige ansvarlige

Vi har desværre set det flere gange i de senere år, og forleden skete det så igen.

 

Vestlige og europæiske regeringschefer , der i kølvandet på modbydelige terrorangreb mod sagesløse civile borgere har lagt ansigtet i givetvis velmente alvorsfulde og medlidende folder, hvor de som sig hør og bør udtrykker deres dybeste medfølelse med de uskyldige ofre og deres pårørende og samtidig udtrykker deres dybeste foragt for den middelalderlige og formørkede ideologi, der har drevet terroristerne til at begå deres ugerninger.

 

– Vi må stå sammen om vores kultur og vores frihedsidealer og ikke bøje nakken for mørkemændene, der vil ødelægge de værdier, vi bygger på. Sådan lyder det, og sådan har det lige lydt igen, og vi får alle en klump i halsen og nikker. Og diverse regeringschefer mener uden tvivl det, de siger.

 

Handlingslammede alvorsmænd måske de egentlige bødler 

Men sætter de konsekvens og ansvarsbevidst handling bag deres ord? Tager de et medansvar for, at det er kommet så vidt, at dannelsen af parallelsamfund og eksistensen af lukkede miljøer, hvor sharia står over landets lov og ret, er et faktum? Hvordan er det gået til, at flere millioner muslimer er blevet en del af Europa – heraf indtil videre ca. 250.000 i Danmark?

 

Hvem har ansvaret for et Europa uden ydre og indre grænser, der gør det til en forbrydelse at forsvare sit eget nationale territorium mod udefra kommende fjendtlige kræfter? Det har alle de handlingslammede alvorsmænd, der den ene gang efter den anden sender deres tanker til ofrene for deres naive og eftergivende politik. Dybest set er de egentlige bødler måske de politikere, der har åbnet kontinentets døre på vid gab og skabt mulighederne for dannelsen af de parallelsamfund, der er arnested for terrorangrebene.

 

Danmarks befolkning svigtes af politikerne

Lad os tage vort eget lille land som eksempel. Her vedtog et folketingsflertal – der vel at mærke desværre ikke i nyere tid er det samme som et flertal i befolkningen – verdens mest liberale udlændingelov. Det skete i 1983. Siden har masser af udlændinge fået dansk statsborgerret – mange med rette og helt fortjent. Andre – bl.a. landsforræderiske hellige krigere og praktiserende imamer – burde aldrig have haft det.

 

Et par af resultaterne af de etablerede politikeres farligt naive multikulturelle drøm er, at 25% af de 16-64 årige ikke-vestlige indvandrere er på passiv fuldtidsforsørgelse på det offentliges regning, ligesom samme gruppe er overrepræsenteret, når det gælder kriminalitet. Et andet resultat er, at det nu er en del af bybilledet i København, at den jødiske synagoge er bevogtet af bevæbnet politi døgnet rundt (!).

 

Hvem sagde mangfoldighed og kulturel berigelse? Danske politikere puster sig op verbalt, men gør intet i praksis. Det samme gælder i Europa. Så havde grænserne for længst være lukket og massive tiltag mod parallelsamfundene sat i værk. I stedet fortsætter den strøm fra Mellemøsten, der blot vil give parallelsamfundene øget styrke.

 

Og så er der lige det med terroren. Det kan godt være, at ikke alle muslimer er terrorister. Selvfølgelig er de ikke det, og de skal ikke stigmatiseres. Men stort set alle terrorister er islamister. Fra bl.a. pålidelige kilder som Nato, Europol og diverse anti-terrorenheder forlyder det, at omkring 5.000 terrorister fra Islamisk Stat har været gemt i flygtninge- og migrantstrømmen til Europa. Vi har med andre ord selv lukket dem ind via vores totalt åbne grænser. Er det at passe på Europa? Er det at passe på Danmark, som vores statsminister siger, at vi skal?

 

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Ledende politikere gemmer sig bag de tykke glasruder i kontorpaladserne i EU

I stedet for at passe på vores kultur og vores frihedsværdier så sidder den politisk korrekte elite adskilt fra deres befolkninger bag de tykke glasruder i kontorpaladserne i EU og spiser den ene middag efter den anden, og holder det ene møde efter det andet.

 

Indtil videre er grænserne til EU – bortset fra de initiativer, nationalstaterne selv har været nødsaget til at tage – fremdeles pivåbne, og man må ty til at bede Tyrkiet  (et islamisk styret land med 78 mio. indbyggere) om hjælp via en aftale, der ikke reelt løser Europas problem med masseindvandringen. Den er tværtimod i fuld gang med at undergrave den frihed og velfærd, som de europiske frihedsværdier har skabt grundlaget for. Social uro truer, ligesom landenes sammenhængskraft er i fare.

 

Den politisk korrekte elite møder et ulmende folkeligt oprør med nedladende arrogance

Befolkningerne er begyndt at gøre oprør mod det politiske establishment. Politisk korrekte reagerer instinktivt ved at bagatellisere den folkelige protestbølge i Europa via den strakte arms princip – de etablerede partier og politikere taler de folkelige protester ned til at være et populistisk, nationalistisk og ekstremt højreorienteret primitivt fænomen, som man har set det før i historien.

 

Mon ikke det i stedet er de politisk korrekte, der intet har lært af historien? Det er nemlig ikke gratis at isolere sig i glasklokken og lade hånt om de vælgere, der både skal finansiere ”gildet” og i det hele taget i hverdagen skal leve med de beslutninger, virkelighedsfjerne politikere som Merkel, Hollande og såmænd vores egen statsminister tager hen over hovedet på dem.

 

Mens vi venter på næste terrorangreb, spørger vi igen og igen: Hvornår tager I beskyttelsen af jeres egne lande, jeres egne befolkninger og de tusindårige kristne, demokratiske værdier alvorligt? Hvornår sætter I konsekvent og konkret handling bag al jeres snak? Snak, snak, snak, mens det europæiske og det danske skib er på vej mod det isbjerg, som altså ikke smelter af sig selv. Katastrofen kan kun undgås, hvis kursen lægges om. Må vi bede om kompetente kaptajner på kommandobroen!

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…