Her kan danskerne slet ikke være med: Flygtningene scorer førtidspensionerne

Arkivfoto: Steen Raaschou

I forhold til deres andel af befolkningen er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere stærkt overrepræsenterede, når det gælder tildelingen af de førtidspensioner, som danskere har meget svært ved at opnå.

 

Ifølge Ankestyrelsen er det i gruppen ikke-vestlige indvandrere kun flygtninge, der opnår førtidspension i Danmark.

 

I aldersgruppen 16-64 årige udgør ikke-vestlige indvandrere blot syv procent, men med de 31.116 ikke-vestlige indvandrere, der ifølge Danmarks Statistik 2014 modtog fortidspension, udgør de ikke desto mindre 14 procent af samtlige 222.834 førtidspensionister i 2014.

 

Der er altså her tale om en overrepræsentation på 100 procent.

 

Ikke-vestlige indvandrere får over en femtedel af al kontanthjælp

På kontanthjælpsområdet er overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere endnu mere udtalt.

 

I Danmark var der i 2014 ifølge Danmarks Statistik ialt 90.689 kontanthjælpsmodtagere i alderen 16-64 år, og af dem var de 22.495 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere

 

Det var således til, at 24,8 procent af al kontanthjælp, der blev udbetalt i 2014, gik til de ikke-vestlige indvandrere, der som nævnt i alderen 16-64 år udgør syv procent.

 

Alt i alt var 1.094.253 personer i gruppen 16-64 årige inklusive modtagere af SU i 2014 ifølge Danmarks Statistik på fuld offentlig forsørgelse

 

Af dem udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 12,2 procent eller ialt 133.224 personer. Altså igen et pænt stykke over deres andel på syv procent af befolkningen i gruppen 16-64 årige.

 

De samme forhold gør sig gældende på det kriminelle område

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Det er ikke kun, når det gælder passiv fuldtidsforsørgelse på det offentliges regning, at indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere, er stærkt overrepræsenterede i forhold til deres antal.

 

Det gælder også på det kriminelle område, hvor aktiviteten i forhold til deres antal er overvældende.

 

Ifølge Danmarks Statistik blev ialt 126.005 mænd i alderen 15-79 år kendt skyldige i kriminalitet i 2014, og blandt dem var de 18.174 indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande.

 

Det svarer til 14,4 procent. Det er næsten en fordobling i forhold til deres totale andel af befolkningen på 7,5 procent bestående af mænd, kvinder og børn.

 

Det måske eneste område, hvor indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande ikke er overrepræsenterede på, er arbejdsmarkedet. Her er der til gengæld en stor underrepræsentation.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…