Landmand: Derfor er jeg glad for landbrugspakken, som har stor betydning

Af Peter Kiær, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug og landmand, Haslev

 

Der er to fundamentale årsager til, at jeg som landmand er glad for den meget omdiskuterede landbruspakke, som Blå Blok netop har vedtaget. Landbruget får mere gødning til gavn for planterne. Og landbruget bliver målt på udledninger i stedet for, at de udledninger skal beregnes på baggrund af modeller.

 

Den danske jord er i øjeblikket udpint og med den mængde gødning, der tidligere var tilladt, indeholder det danske korn 35-40 procent mindre protein end udenlandsk korn. Sunde velgødede planter har større rodnet, vokser mere og optager mere CO2 end sultne afgrøder, der ikke trives. Større afgrøder giver større rødder og dermed et større optag af kvælstof (N). Kvælstof er planternes næring – byggestenen til det livsvigtige protein. Når kvælstof tilføres efter ligevægtsprincippet, bliver der stort set ikke udvasket mere kvælstof fra markerne, end der udvaskes fra marker med sultne afgrøder med dårligt rodnet.

 

Samtidig bliver vi snart målt på vore udledninger. Det vil sige, at vi præcist kan finde ud af hvor en given forurening stammer fra. På den måde vil vi vide, præcist hvor vi skal sætte ind med foranstaltninger for at hindre en given forurening. Til sådanne foranstaltninger har landbrugspakken afsat en milliard kroner. Det vil sige, at der fremover kan sættes målrettet ind på at hindre en forurening, fordi der kommer en præcis viden om, hvorfra en given forurening stammer.

 

Vores grundvand er en rig ressource i Danmark. Og det er ude på landet vi i dag finder det rene grundvand. Det er ikke inde i byerne. Det grundvand vil vi også passe på i fremtiden. Det tager 30 – 40 år for overfladevandet at sive ned til grundvandet. Det vil sige, at det i dag er vandet fra de velgødede marker i 80’erne vi drikker, siden dengang er landbruget blevet dygtigere, og kvælstof bliver udnyttet langt bedre med de teknikker der i dag anvendes.

 

Derfor er der grund til glæde: dansk korn bliver proteinrigt til glæde for føde og foder samtidig med en evt. forurening kan bekæmpes præcist og målrettet.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…