Imamerne og kvinderne

Selv SF er blevet alarmeret over den prædiken imam Abu Bilal har holdt i Grimhøj Moskeen i Århus. Pisk og stening er iflg Koranen og islams sharia, hvad kvinder fortjener. Det deprimerende er ikke så meget, hvad denne hæslige kleriker siger, det virkeligt deprimerende er, at der intet som helst nyt er i det. Det er”business as usual”. Islam er nemlig en fundamentalistisk ideologi, der gennem Koranen og profetens sædvane helt bogstaveligt og igennem århundreder har foreskrevet, hvordan det er religiøs pligt for manden og det omgivende samfund at straffe kvinder, der udfordrer den kvalmende underordning, som islams sharia foreskriver.

 

Deprimerende er det også, at det multikulturelt forgabte SF og dets kulturradikale meningsfæller så længe har kunnet gøre sig blinde for den trussel, som islam udgør mod danske kvinder og dansk identitet. Men nu melder de sig så altså endelig på banen, og siger, at der skal gøres noget ved det. Bedre sent end aldrig.

 

Men betyder det så, at de nu vil tage skeen i den anden hånd og seriøst adressere det problem som islams uforenelighed med det danske samfund og den danske mentalitet udgør? Nej, det gør det ikke! I al deres uendelige visdom foreslår de, at vi i Danmark skal uddanne imamerne selv i stedet for at få dem tilsendt fra fundamentalisterne i Saudi Arabien og Irak, og hvor de nu ellers kommer fra.

 

Forslaget er fuldstændigt på månen fordi:

Hvis imamerne skulle uddannes i Danmark, skulle uddannelsen tage udgangspunkt i en lære om islam som en personlig fromhedsforestilling. Sharia kan i en dansk kontekst aldrig danne norm for det samfundsmæssige liv, hvor det demokratisk vedtagne har autoriteten og altså ikke Allahs åbenbaringer.

 

En sådan tolkning af islam vil 99% af muslimerne i Danmark aldrig kunne knytte an til. Forklaringen herpå er, at de qua deres socialisering i hjemmet, skolen og moskeen ER fundamentalister. Den danske beredthed til at relativere tolkningen af religionens for- og påbud er et produkt af reformationen og oplysningstidens Bibelkritik. Her er muslimer for 99% vedkommende forudsætningsløse, også selv om de måske garnerer deres afstandstagen med floskel prægede udsagn om, at en god muslim tager hensyn, lytter til andre, og hvad der ellers kan komme af almindeligheder.

 

De danske imamer, som SF og deres ligesindede i al deres naivitet ønsker sig, ville aldrig komme til at nyde menighedernes tillid, for islam summa (Menighed) ville aldrig anerkende dem, som deres åndelige og praktiske vejleder. De skal nu som før bruge en lovlærd, der kender, koranen, hadith og islams sharia.

 

Hvorfor skal danske skatteydere, der i forvejen bliver brandbeskattede pga indvandring og familiesammenføring mm, nu også betale for uddannelsen af de danske imamer.

 

SFs og deres meningsfællers forslag er ren automatpilot. For dem er svaret på ethvert problem  trefoldigt. Først skal vi grundigt undersøge, hvad enhver til hudløshed ved. Så skal vi have en rigtig god dialog, og så skal der fra offentligt hold tonses skattekroner ind i et udsigtsløst projekt. Skidt med om det hjælper. Bare vi kan skaffe beskæftigelse til nogle velmenende venner, der som   projektansatte i et hurtigt arbejdende udvalg kan udfærdige en rapport, der konkluderer, at pga problemets komplekse karakter, vil det være nødvendigt at fortsætte udvalgsarbejdet.

 

Sig ja til virkeligheden

Hvor ville det være befriende, hvis SF og dets ligesindede åbent ville vedgå, at de har medvirket til at lukke en femte kolonne ind i landet, en trojansk hest, som vi ikke kan integrere via omfavnelse og god vilje, for det opfatter de kun som svaghed og naivitet.

 

Læs også
Debatten om Morten Østergaard og Pernille Skippers valgalliance med islamister afslører rystende uvidenhed om islam

Hvor ville det være befriende, hvis de tog tyren ved hornene og åbent vedgik, at det multikulturelle samfund, som et stort befolkningsflertal med garanti ville stemme imod, er en vrangforestilling.

 

Hvor ville det være befriende, hvis de endelig besluttede sig for at kalde en spade for en spade og afviste de muslimske interesseorganisationers double talk og insisteren på offerrollen.

 

I den forbindelse er formanden for Grinhøj Moskeen Oussama El Saadis udtalelse så afslørende. ”Først og fremmest skal vi tage afstand fra dokumentaren på grund af den måde, den er optaget på med skjult kamera. Vi føler, at vores rettigheder er krænket,” siger Oussama El-Saadi.

 

Ikke et ord om, at vi er kede af, at vi har misbrugt jer og jeres tillid. Ingen afstandtagen fra substansen: at kvinder skal piskes og stenes. Kun den evindelige påberåbelse af offerrollen. Det er kvalmende, og vi burde se at vågne op.

 

Svend Lindhardt

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…