I Tyskland raser debatten om islam og muslimer

Foto: Steen Raaschou

Næsten to tredjedele af tyskerne mener, at islam ikke hører til i Tyskland, viser en nylig opinionsundersøgelse, som også afslører, at kun 22% af tyskerne anser islam for at være en integreret del af det tyske samfund.

 

I en lignende meningsmåling fra januar 2015 gav 37% af tyskerne udtryk for, at islam hører til i Tyskland, 15% flere end i dag. Resultaterne indikerer, at de tyske holdninger til islam er blevet skærpede efter kansler Angela Merkels beslutning om at lukke mere end 1,1 million hovedsagelig muslimske migranter ind i Tyskland i 2015.

 

Meningsmålingen har åbnet endnu et kapitel i den ti år gamle diskussion af frasen “islam hører til i Tyskland.” Disse ord blev første gang ytret i september 2006 — på et tidspunkt hvor der var 3,5 millioner muslimer i Tyskland, sammenlignet med næsten 6 millioner i dag — af den daværende indenrigsminister, Wolfgang Schäuble.

 

Schäuble og Wulff om islam

I en tale ved den første tysk-islamiske konference nogensinde og dermed den første institutionelle dialog mellem repræsentanter for den tyske regering og for muslimerne i Tyskland sagde Schäuble: “Islam er en del af Tyskland og en del af Europa. Islam er en del af vores nutid og en del af vores fremtid. Muslimer er velkomne i Tyskland.”

 

Frasen blev gentaget i oktober 2010 af Tysklands daværende præsident, Christian Wulff, under en central tale ved markeringen af 20-året for Tysklands genforening. Wulff erklærede, at “islam hører til i Tyskland,” fordi millioner af muslimer i dag lever der:

 

“Kristendommen hører ubetvivleligt til i Tyskland. Jødedommen hører utvetydigt til i Tyskland. Dette er vores jødisk-kristne historie. Men islam hører imidlertid også til i Tyskland (Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland).”

 

Wulff citerede derpå den tyske digter Johann Wolfgang von Goethe, som i sin digtsamling West–östlicher Diwan, 1819, skrev: “Den, der kender sig selv og andre, vil indse dette: øst og vest kan ikke længere adskilles.”

 

Hører islam til i Tyskland?

Lige siden har der raset en debat vedrørende det stadig mere omstridte spørgsmål om muslimsk indvandring, integration og islams rolle i det tyske samfund. Universitetet i Bonn lancerede et forskningsprojekt med titlen “Hvor meget hører islam til i Tyskland?” Konrad Adenauer Stiftelsen udgav en afhandling: “Hvilken islam hører til i Tyskland?” Ifølge overhovedet for den lutheranske kirke i Tyskland, Heinrich Bedford-Strohm, hører kun “demokratisk islam” til i Tyskland.

 

Det følgende er en forkortet historisk oversigt over frasen “islam hører til i Tyskland.”

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

3. marts 2011. I sin første pressekonference som tysk indenrigsminister erklærede Hans-Peter Friedrich, at islam ikke hører til i Tyskland: “At sige, at islam hører til i Tyskland, er ikke en kendsgerning, som er understøttet af historien på noget punkt.” Han tilføjede, at muslimske indvandrere skal respektere “vores kulturs vestlige, kristne oprindelse.” Hans kommentarer fremkaldte en storm af kritik fra vogterne af tysk multikulturalisme.

 

4. marts 2011. Wolfgang Bosbach fra regeringspartiet Kristendemokraterne (CDU) forsvarede Friedrich: “Jeg kan godt lide politikere, som siger, hvad de mener. Islam er en del af Tysklands virkelighed, men ikke en del af tysk identitet.”

 

5. marts 2011. Alexander Dobrindt, generalsekretær for Kristensocial Union (CSU), det bayerske søsterparti til Angela Merkels CDU, sagde: “Selvfølgelig lever der muslimer i Tyskland. Men islam er ikke en del af den tyske almenkultur (Leitkultur).” CDU’s parlamentariske leder, Volker Kauder, sagde: “Islam har ikke formet vores samfund i fortiden, og den gør det heller ikke i dag. Derfor hører islam ikke til i Tyskland.”

 

31. maj 2012. Den nye, tyske præsident, Joachim Gauck, lagde afstand til Wulffs kommentarer: “Virkeligheden er, at der lever mange muslimer i vores land. Jeg ville blot have sagt, at de muslimer, som lever her, hører til i Tyskland.” Han tilføjede: “Hvor har islam formet Europa? Har islam oplevet Oplysningen, eller bare en Reformation?”

 

12. januar 2015. Kansler Angela Merkel erklærede under et møde i Berlin med den tyrkiske premierminister, Ahmet Davutogly: “Den tidligere tyske præsident Christian Wulff har sagt: ‘Islam hører til i Tyskland.’ Det er rigtigt. Det er også min opfattelse.” Hun betonede behovet for at “styrke dialogen mellem religionerne, for der findes stadig alt for megen uvidenhed.”

 

13. januar 2015. Hans-Peter Friedrich, den tidligere indenrigsminister, udfordrede Merkels hævdelse af, at islam hører til i Tyskland:

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

“De muslimer, som lever i dette land, som er knyttet til dette land, hører til i Tyskland, ingen tvivl om det. Der er intet at benægte og intet at relativisere. Men jeg kan ingen steder se, at islam hører til i Tyskland. Islam er ikke et formende, konstituerende element i vores lands identitet.”

 

“Problemet drejer sig om, hvad der er konstituerende, hvad der giver landet dets identitet. Og dette lands identitet, som er udviklet gennem mange århundreder, er ikke islam, men en kristen kultur, baseret på kristne og jødiske rødder.”

 

“Islam er ikke et definerende element ved dette lands identitet. Enhver, der rejser gennem Tyskland, kan se det. De kan se kirker og malerier, de kan lytte til musik, hvis kirkelige rødder går mange hundrede år tilbage; de kan se kunst og arkitektur, som er præget af kristendommen.”

 

“Om islam bliver et definerende element i Europa eller Tyskland i fremtidige århundreder, kan kun tiden vise.”

 

Sarrazin

20. januar 2015. Thilo Sarrazin, berømt tidligere tysk centralbankdirektør og medlem af Socialdemokraterne (SPD) som har advaret tyskerne i årevis om følgerne af masseindvandringen, har kritiseret Merkel:

 

“Når kansleren siger, at hun er af den opfattelse, at islam er en del at Europas tradition og kultur, tager hun fejl. Når Angela Merkel siger, at muslimer bør kunne nyde fuldt statsborgerskab i Tyskland og vil blive hilst velkommen, hvis de lader sig integrere, er hendes udtalelse korrekt, men også banal.”

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Han sagde, at islam “med alle dens radikale, voldelige udtryk” først er ankommet til Tyskland gennem de seneste 40 år på grund af “uplanlagt og ukontrolleret masseindvandring til det tyske samfund.” Han tilføjede: “Desuden tilslører Angela Merkels udtalelse det egentlige problem: En voksende andel af muslimske borgere i Europa deler ikke dets vestlige værdisæt, ønsker ikke at lade sig integrere kulturelt og isolerer sig i parallelsamfund.”

 

Merkel

30. juni 2015. I en tale i Berlin efter en Iftar, et aftenmåltid som bryder den daglige faste under ramadanen, erklærede Merkel: “Det er indiskutabelt tydeligt, at islam i dag hører til i Tyskland.”

 

21. september 2015. Edmund Stoiber, den ærede formand for Kristensocial Union (CSU), det bayerske søsterparti til Angela Merkels Kristendemokrater (CDU), sagde: “Jeg kan ikke acceptere sætningen ‘islam hører til i Tyskland.’ Muslimer hører til i Tyskland, men islam gør det ikke. Islam er ikke et kerneelement i tysk kultur og har ikke formet vores åndshistorie og tradition.”

 

17. april 2016. Beatrix von Storch, viceforkvinde for anti-immigrationspartiet Alternative for Tyskland (AfD), i dag det tredje mest foretrukne politiske parti i Tyskland, sagde: “Mange muslimer hører til i Tyskland, men islam hører ikke til i Tyskland. Islam er i bund og grund en politisk ideologi, som ikke er forenelig med den tyske forfatning.”

 

Alexander Gauland, lederen af AfD i Brandenburg, uddybede: “Islam er ikke en religion som katolicisme eller protestantisme. Åndeligt er islam altid forbundet med omstyrtelse af staten. Derfor udgør islamiseringen af Tyskland en trussel.”

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

1. maj 2016. AfD vedtog et manifest, som opfordrede til bremsning af migrationen og restriktioner på islam. Dokumentet opfordrer til et forbud mod minareter, muslimske bønnekald og tørklæder, der tildækker hele ansigtet:

 

AfD og CDU

“Islam hører ikke til i Tyskland. AfD anser spredningen af islam og det voksende antal muslimer i Tyskland som en stor fare for vores land, vores samfund og vores værdisæt. En islam, som ikke respekterer vores retssystem og ligefrem modarbejder det og hævder at være den eneste gyldige religion, er uforenelig med vores retssystem og vores kultur. Mange muslimer lever i overensstemmelse med vore love og er integrerede og accepterede som værdifulde medlemmer af vores samfund. Men AfD ønsker at forhindre dannelsen af islamiske parallelsamfund med shariadommere. AfD ønsker at forhindre, at muslimer bliver radikaliserede og søger den voldelige salafisme og religiøse terrorisme.”

 

5. maj 2016. CDU’s parlamentsformand, Volker Kauder, sagde, at Christian Wulffs ordvalg i 2010 havde været “velment, men upræcist.” Han sagde, at mens muslimer hører til i Tyskland, gør islam det bestemt ikke: “Tyskland er hverken historisk eller kulturelt blevet formet af islam.” Ifølge Kauder har islam mange udtryk, og “nogle af dem vil vi aldrig kunne acceptere i Tyskland.” Han tilføjede: “For os står religion aldrig over staten.” Han sagde, at religionsfriheden ikke er ubegrænset, men bundet af den tyske forfatning.

 

Henryk Broder

16. maj 2016. Den tyske journalist Henryk Broder skrev:

 

“Enhver, der mener, at islam hører til i Tyskland, bør ikke tøve med at gå skridtet videre og erklære: Sharialov hører til i Tyskland. Uden sharialov, eksisterer der ingen autentisk islam. Den ‘euro-islam,’ som så mange begærer, er et fantasifoster, ligesom ‘euro-kommunismen’ var det under den Kolde Krig.”

 

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

“Dette ville i høj grad fremme en fredelig sameksistens på et fast grundlag. Det ville også betyde ophør af al debat — om ligestilling mellem mænd og kvinder, ægteskaber for alle, hovedtørklæder i den offentlige administration, politisk deling af magten, adskillelse mellem kirke og stat, karikaturer og satire. Vi ville kunne spare en masse tid og vende os mod de virkelig relevante spørgsmål. For eksempel: Var Jesus den første muslim?”

 

Artiklen er udkommet på Gatestone Institute og den er oversat fra engelsk til dansk af Mette Thomsen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…