Folketinget skal nu tage stilling til dansk forskning i kernekraft med thorium

Målet efter COP21 i Paris i 2015 om at holde den globale temperaturstigning under 20 C og helst under 1,50 C i forhold til 1990 vil blive vanskeligt at nå, medmindre politikerne ændrer holdning til kernekraft med thorium, som i dag er den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Vedvarende energi leverer kun få procent af Danmarks energiforbrug og kun et par procent globalt.

 

Vindenergi er ikke blot afhængig af vinden men også af statens støtte – og kan måske levere 50% af el-energien, hvilket svarer til 10% af al energi. Men selv mange garvede politikere vil ikke høre på andet end sol og vind + energi fra nabolande – og afviser i dag kernekraft med thorium, uden at de har sat sig ind i thoriums potentiale og tror, thorium er det samme som en ’Hiroshima bombe’!

 

Virksomheder er flyttet fra Danmark pga. store energiafgifter, og vi importerer varer fra Kina, Sydamerika og andre steder, som ikke tæller med i CO2 regnskabet, så vi på den måde lettere kan leve op til de internationale klimaforpligtelser. Vi ønsker fælles energiforbindelser i Europa, for hvis vinden ikke blæser i Danmark, blæser den nok et andet sted i EU, men vi skal hele tiden have en stabil backup energi. Skal det være gas eller evt. træpiller fra Rusland, som udleder dobbelt så meget CO2 som gas – og mere end kul?

 

EU har af politiske årsager vedtaget tåbelige sanktioner mod Rusland, som mere rammer os selv (fx landbruget) men vi har ikke noget imod russisk gas og træpiller. Kraftværkerne kan ikke nøjes med affald og fylder op med træpiller, så mens man taler om skadelige udledninger fra almindelige brændeovne, får vi nu store kraftværksbrændeovne!

 

Niels Bohr mente, atomkraft havde potentialet til at dække verdens energibehov. Desværre fik 68 generationen held til at dreje stemningen, så vi ikke skulle have atomkraft – med beslutningen i 1985 – men har ikke kunnet skaffe os energi af samme kvalitet, og ikke engang Greenpeace sejler med vindkraft.

 

Thorium kom på banen i 1960erne men blev bremset i 1973 af præsident Nixon og den kolde krig, da thorium ikke kunne bruges til bomber. Vi kunne have haft kernekraft med thorium år 2000 og ikke stået overfor de nuværende klimaændringer, der truer jorden. Der er mere thorium i verden (bl.a. i Grønland) end uran, olie, kul og gas til sammen, og danske forskere er ved at udvikle en waste-burner, der med thorium vil kunne omdanne det gamle uranaffald til ren energi.

 

Crowdfunding kan evt. starte dansk forskning i kernekraft med thorium

Forskning i thorium kræver penge, men udvikling af en energi, der kan erstatte fossile brændstoffer og bremse den globale opvarmning, er vigtig. Jeg giver hver måned 100 kr. til en orangutang i Borneo, så hvis staten ikke i første omgang vil støtte, vil jeg gerne give 100 kr. om måneden for at komme i gang.

 

10 donorer kunne give 10 x 100 = 1000 kr. 1000 donorer à 100 kr. kunne betyde et mdl. tilskud på 100.000 kr., og 10.000 thoriuminteresserede kunne give 10.000 x 100 = 1 mio. kr. pr. måned, så crowdfunding kunne støtte de initiativrige danske forskere, der på privat basis har startet udvikling af en thorium waste-burner, som et engelsk firma allerede har vist interesse for.

 

Valget står mellem global opvarmning eller kernekraft!

Der findes ikke vigtigere sag end at bremse den globale opvarmning. Et JA til thoriumforskning vil betyde, at Danmark kan være med til at nedbringe udledningen af CO2 samt skaffe verden ren, billig og rigelig energi. Det haster, for klimaændringerne er en trussel mod verdens befolkning.

 

Læs også
Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!

global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…