EU skal tilbage i arbejdstøjet – og samarbejde med England

Twitter

Efter Englands udmeldelse af EU kan landet selv bestemme udviklingen uden at spørge EU, hvis love og forordninger ikke altid passer i den virkelige verden. Kommissær Margrethe Vestager siger fornuftigt om den omsiggribende lovgivning i EU: Hvis det ikke har grænseoverskridende karakter – eller det kun er et lille element – så løs det da endelig på nationalt eller regionalt niveau.

 

EU har blandet sig i meget og vendt lovforslag i luften, som dog ikke alle blev til noget – det kan være tilladelse til snus i Sverige, lakridspiber og kanel samt ’smykkeloven’. Derimod betyder nye vigtige EU regler for vandhaner m.m., at de ikke skal godkendes før salg i Danmark, selvom de kan indeholde kræftfremkaldende stoffer. Folks helbred burde være vigtigere end konkurrencehensyn.

 

Med Schengen er der indført fri bevægelighed for arbejdstagere i EU. Det lyder godt men betyder, at ikke kun veluddannede men også fattige borgere kan søge mod rigdom og velfærd i EU.  Folk fra Rumænien, Bulgarien, Polen og baltiske lande har set mulighederne, og England har været det helt store trækplaster med 300.000 arbejdssøgende i 2015. Ingen eller kun få søgte den modsatte vej. Det var med til at afgøre valget om Englands udmeldelse af EU – Brexit den 23. juni 2016.

 

Storbritannien får sin suverænitet tilbage og kan handle med hele verden. Australien o.a. vil gerne lave handelsaftaler med England. Forskning foregår i forvejen på tværs af alle grænser, så England skal nok klare sig men bør indgå fornuftige aftaler med EU for at gøre Europa stærkere.

 

EU’s medlemslande kan få bøde for underskud på statsbudgettet, mens EU’s budget betales af EU landene! EU’s ledere kræver åbenhed for andre men ikke om deres egen høje løn, lave skat samt andre goder og arbejdsvilkår. EU’s budget kan beskæres med 1,5 mia. kr. for Parlamentets flytning mellem Bruxelles og Strasbourg, hvor kontorer, restauranter, fitnesscenter o.a. står tomme 300 dage om året. 1,5 mia. kr. fordelt mellem 28 EU lande ville betyde 53 mio. kr. årligt til hvert EU land.

 

Multikulturalisme bør udvikles langsomt – ellers skaber det konflikter

EU’s største problem i de seneste år har været den massive strøm af flygtninge og migranter, som kansler Angela Merkel tillod at vandre op gennem EU landene og selv bestemme, hvor de ville bo. Jo flere flygtninge og mere kaos – jo flere konflikter, vold og terror, og det er ikke slut endnu. EU burde gå forrest i fredsforhandlingerne om Syrien, så de syriske flygtninge kunne vende hjem igen.

 

EU skal reformeres, hvis unionen ikke kun være et kontor for omfordeling af midler og udformning af regler. Hvorfor skal EU have Europol, når man i forvejen har Interpol? Kriminaliteten er jo også blevet globaliseret. Hvorfor skal der være en EU menneskerettighedskonvention med domstol m.v., når man har FN’s menneskerettighedskonvention? Hvorfor har man ikke indført FN deklarationen om menneskepligterne til at supplere? Der bør ikke være rettigheder uden pligter.

 

Det er på tide, at EU går ind for en ambitiøs klimapolitik, men hvorfor skal Danmark nedskære med 39% inden 2030 i forhold til 2005, mens Polen med sit store kulforbrug kun skal nedskære 7% og Bulgarien 0%? Det drejer sig tilsyneladende om, hvilket land har bedst råd til at nedskære.

 

Efter Brexit skulle SF’s Margrethe Auken have sagt, at rotterne forlader den synkende skude! Med rotterne må hun mene englænderne – og EU må være den synkende skude! EU er blevet et lukket kredsløb, hvor varer og penge cirkulerer. EU giver tilskud til landbrug o.a., men det er penge, vi i forvejen selv har indbetalt. Der ydes desuden tilskud til store danske firmaer til udflytning af danske arbejdspladser til mindre løntunge EU lande, hvilket ligefrem er til skade for Danmark.

 

Vejen frem er ikke mere EU men et slankere EU og mere som det oprindelige EF, der bl.a. skulle bevare freden. Lige nu eskalerer volden i Europa!

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…