Er regeringen parat til at skrotte de radikales energipolitik, som koster skatteyderne dyrt? Chancen er der nu

Det er foruroligende, at Venstre 6 måneder efter Folketingsvalget stadig ikke har taget skridt til at skrotte den grønne klima- og energipolitik, som Det Radikale Venstre sammen med SF, Enhedslisten og den Socialdemokratiske venstrefløj fik gennemtrumfet under den sidste regering.

 

Energiaftalen fra marts 2012 og den grønne klima- og energipolitik, koster danske energiforbrugere dyrt. Energipolitikken og PSO-afgifter m.v. er også til skade for dansk erhvervsliv, der i modsætning til deres konkurrenter afskæres fra fuldt ud at udnytte de sidste års generelt lavere olie-og energipriser.

 

Højeste strømpriser i EU

Den radikale energiminister Rasmus Helveg Petersen prøvede jævnligt at foregøgle befolkningen, at de høje danske energipriser er en myte opfundet af ”sorte” kultilhængere. Men det er – desværre – sandt: Danske borgere betaler mest for deres strøm. Eurostat opgør hvert år energipriserne i alle medlemslande. Bulgarien og Danmark udgør yderpolerne, når det handler om den pris, som husholdningerne betaler for strøm. Bulgarerne betaler næsten ingen ting, mens danskerne betaler den højeste pris i hele EU.

 

Tyskerne følger lige efter danskerne på andenpladsen, hvorefter der er et spring ned til Irland på tredjepladsen i EU.

 

Den danske førsteplads skyldes dog i høj grad, at Danmark har de højeste skatter og afgifter på strømmen. Hele 57 pct. af den danske elpris kommer således fra skatter og afgifter

 

Opgørelsen fra Eurostat har også kigget på de europæiske gaspriser, og også her er Danmark placeret højt på prisskalaen. De danske gaspriser er således de femte dyreste i EU.

 

Også på gassiden er skatter og afgifter afgørende Danmarks høje placering. 61 pct. af prisen kommer således herfra – igen EU-rekord – og trækker man dem fra, er gasprisen i Danmark faktisk helt nede på en plads som den tredje billigste i EU.

 

Energi- og PSO-afgifter på 50 mia. kr.

Den utroværdige Rasmus Helveg Petersen er heldigvis ikke længere minister – faktisk har han helt forladt dansk politik. Danske borgere og virksomheder vånder sig imidlertid stadig under belastningen af hans politik. Alene energi- og PSO-afgifterne løber op i næsten 50 milliarder kr. – om året! Man kunne have håbet på, at Venstre-regeringen ville stå for en klar klima- og energiprofil, hvor politiske tiltag altid er baseret på fakta og viden. Under valgkampen blev der slået på behovet for genforhandling af den radikale energiaftale fra 2012, som virkeligheden, teknologiudvikling og energipriser allerede er løbet fra.

 

Her blev vi skuffede, men hvad sker der med den Energikommission, som Venstre også lovede ville blive nedsat umiddelbart efter regeringsskiftet? Og hvad skal der ske med PSO-afgiften, som EU-Kommissionen har kendt traktatstridig og krævet ændret senest med udgangen af 2016?

 

Læs også
På vej mod kaos: Regeringen bruger embedsmænd til at afvise DF’s udlændingekrav – men nu gennemhulles embedsmændenes påstande

Tilskuds- og afgiftsanalyse på trapperne?

Det oplyses nu, at det er slut med at putte med den tilskuds- og afgiftsanalyse, der ventes at blive startskuddet til en helt ny afgiftsstruktur på energiområdet. Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt slår nu over for pressen fast, at den lovede analyse er lige på trapperne. ”Vi forventer at præsentere størstedelen af afgiftsanalyserne i 1. kvartal af 2016” har Lars Christian Lilleholt udtalt til Finans.dk.

 

Det vil så vise sig, om Lilleholt kan præsentere forslag, som kan opnå tilslutning fra regeringens støttepartier. Hvis ikke ser det sort ud for danske skatteborgere!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…