Ny forskning viser, hvad der karakteriserer et succesfuldt iværksættersamfund

I forgårs bragte Den Korte Avis min artikel om ”Det trygge iværksættersamfund”.

 

I dag handler det om den nyeste forskning i forhold til, hvad der karakteriserer et succesfuldt iværksættersamfund.

 

Nedenfor har jeg opstillet de 10 vigtigste punkter i tilfældig rækkefølge. Hvis du skulle dele din holdning og erfaring, hvilke tre punkter er så de vigtigste på listen? Og mener du måske endda, at der mangler nogle punkter?

 

1. Muligheder
Individet har opfattelsen af at leve i et samfund, som tilbyder muligheder for at lykkes og få succes.

 

2. Kompetenceudvikling
Individet lever i et samfund, hvor det er muligt at træne og udvikle sine kompetencer som iværksætter. Dette gælder typisk en kombination af integration af entreprenørskab i uddannelserne samt muligheden for at afprøve disse færdigheder i praksis – enten som intraprenør eller entreprenør.

 

3. Kultur
Individet lever i et samfund, hvor det at tage risici rent kulturelt er acceptabelt og føles naturligt.

 

4. Tryghed
Individet lever i et samfund, der understøtter risikovillighed ved at sikre økonomisk tryghed for de, der ikke lykkes.

 

5. Beskatning
Individet lever i et samfund med en skattepolitik, der muliggør en fornuftig konkurrence med øvrige markeder og iværksættere.

 

6. Uddannelsesniveau
Individet lever i et samfund, hvor den menneskelige kapital er høj – forstået som en befolkning, der er veluddannet, erfaren og innovativ.

 

7. Konkurrence
Individet lever i et samfund, hvor der er høj konkurrence, hvilket udfordrer den enkeltes evne til at levere produkter og services, der også vil kunne klare sig i den internationale konkurrence.

 

8. Teknologi
Individet lever i et samfund, hvor de teknologiske kompetencer er højtudviklede, hvilket dels medfører muligheder for teknologivirksomheder og dels understøtter virksomheder i andre brancher igennem adgang til avanceret produktion og ny innovation.

 

9. Forskning
Individet lever i et samfund, hvor der afsættes midler til R&D både internt i virksomhederne og fra samfundets side. Dette understøtter iværksætteriet igennem ny viden, der kan omdannes til nye produkter og services.

 

10. Kapital
Individet lever i et samfund, hvor der er adgang til risikovillig kapital.

 

Kilder:
Global Entrepreneurship Index 2016GEM Global Report 2014Accenture Insight Growth

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…