Omkostningerne for det skandaløse fråds ved Melodi Grand Prix i 2014 skal betales af skatteyderne

Offentlige myndigheder gennemtænker ikke projekter i millionklassen, inden de sætter dem i gang. Det rammer borgerne – hvem skal ellers betale?

 

De offentlige skandaler har nu nået et omfang, hvor de ikke kun er årsag til frustration og dybe greb i statskassen, men også har direkte konsekvenser for landets borgere. Årsagen er, at projekterne er ugennemtænkte, indebærer en meget høj risiko for fejl og forsinkelser, og at samarbejdet med leverandørerne er elendigt.

 

Ledelsen i det offentlige har typisk en baggrund som jurist eller økonom, og ofte har de kun meget begrænset forstand på hvad det er, de sætter i gang. Det gælder ikke kun de fantasifulde it-projekter, der uvægerligt kører af sporet, og som vi alle kender fra dagspressen. Tinglysningsreform, Politireform, Dagpengereform, Gymnasiereform, Folkeskolereform og SKAT er gode eksempler, men afviklingen af ESC 2014 er også et afskrækkende eksempel på misbrug af skatteborgernes penge.

 

ESC 2014

Historien om afviklingen af ESC 2014 er en helt fantastisk historie, om et projekt, der ender i et tøjlesløst fråseri med samlede omkostninger på over 334 mio. kr. inklusive DR’s egne udgifter. Udgiften til regnbuemanifestationen børstes af på danske skatteborgere og licensbetalere, og ingen af de involverede myndigheder vil påtage sig noget ansvar.

 

Danmarks Radio er den egentlige ansvarlige for arrangementet og den manglende kontrol med skatteborgernes penge. Kulturministeriet og DR har hidtil formået at dække sig bag bestyrelsesformandens drevne juristeri.

 

Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen vil ikke påtage sig noget ansvar, Hovedstadens Regionsråd ved ikke noget, og kender end ikke grundlaget for rådets egne bevillinger. Københavns Kommune melder pas. Statsforvaltningens såkaldte kontrol med kommuner og regioner er en vittighed. Økonomi- og Indenrigsministeriets sagsbehandling afsluttes næppe nogensinde. Resultatet er, at ansvarsplaceringen er en sendrægtig og frustrerende proces.

 

Den positive side af sagen er, at vi alle har fået anskuelighedsundervisning i, hvorfor det er ubetinget nødvendigt at nedlægge regionerne, styrke Rigsrevisionen og Statsforvaltningens tilsyn og privatisere Danmarks Radio.

 

Sagen

Den ligegyldige slagerfestival – European Song Contest – blev i 2014 udråbt som alletiders største kulturbegivenhed på dansk jord.  Intet skulle spares, og med en samlet udgift på 334 mio. kr. endte regnskabet for det af Wonderful Copenhagen etablerede projektselskab på 112 mio. kr. – 77 mio. kr. mere end budgetteret og med et underskud på 46 mio. kr.

 

Budgetoverskridelsen var mulig fordi Wonderful Copenhagen finansierede driften af projektselskabet med ulovlige lån fra Danmarks Radio. Selvom Wonderful Copenhagen ikke havde pengene og ikke var juridisk forpligtet, besluttede bestyrelsen, at underskuddet skulle dækkes og de totalt uansvarlige politikere i Region Hovedstaden besluttede, at skatteborgerne i region Hovedstaden skulle betale. Ja, hvem ellers?

 

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

Det indebar, at regionens skatteborgere ud over de allerede bevilgede mange millioner ydede et ekstraordinært tilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kroner. Til gengæld reducerer regionen det ordinære årlige tilskud over en årrække.

 

Ulovlig finansiering fra Region Hovedstaden

Arrangementet er formentlig ulovlig: Strider mod § 13 i lånebekendtgørelsen for regioner, dvs. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 17. december 2013. Herefter kan et regionsråd ikke uden særskilt tilladelse fra statsforvaltningen afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som regionen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at levere. Aftalen om tilskud og tilbagebetaling med Wonderful Copenhagen vedrører en sådan ikke lovbundet ydelse.

 

Formålet med reglen i § 13 er at forhindre, at et regionsråd binder det næste regionsråd ved at give tilsagn om støtte, som rækker ind i eller ud over næste valgperiode. Reglen skal sikre et nyt regionsråd handlefrihed på de ikke lovbundne områder.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet iværksatte en nærmere undersøgelse af det hjemmelsmæssige grundlag for Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 og støttens lovlighed efter EU’s statsstøtteregler. Ressortændringer betyder, at undersøgelsen nu ligger i Social- og Indenrigsministeriet, der tidligere har oplyst, at resultatet kunne forventes i 1. kvartal 2016. Ministeriet har endnu ikke afsluttet overvejelserne, og det bliver spændende, om regionsrådets medlemmer ligesom ledelse og bestyrelse i Wonderful Copenhagen kan gøres personligt ansvarlige og erstatningspligtige.

 

Erhvervsstyrelsens krav om erstatning

I mellemtiden har Metroxpress oplyst, at Erhvervsstyrelsen nu vil kræve mindst 21 millioner kroner af tidligere bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen Michael Metz Mørch. Kravet er opgjort som de tab som den erhvervsdrivende fond Wonderful Copenhagen blev påført som følge af det ulovlige lånearrangement med Danmarks Radio.

 

Læs også
Det venstreorienterede DR overrasker med initiativ, der styrker nationalfølelsen

Samtidig tyder det på, at tidligere direktør Lars Bernhard Jørgensen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Wonderful Copenhagen slipper dog for erstatningskrav for det ulovlige lån fra DR på 46 millioner kroner, fordi bestyrelsesformanden ikke informerede tilstrækkeligt om, at Wonderful Copenhagen ikke var forpligtigede til at dække milliontabet i Projektselskabet, der stod for Eurovision Song Contest.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…