Dansk Folkepartis EU-sag kaster lys over andre problemer med EU’s bureaukrati

Jeg skal love for, at Dansk Folkeparti gennem de seneste uger har været godt og grundigt igennem pressens vridemaskine. Partiet er sat på hjul og stejle af en ivrig presse, der ganske vist gør deres arbejde, men samtidig gør det med en vellyst, som journalisterne har svært ved at skjule.

 

At nogen omgås offentlige midler på en lemfældig måde, bør der altid sættes fokus på, og når synderen er Dansk Folkeparti, bliver fokus åbenlyst ekstra stærk. Det hersker der ingen tvivl om. Det påstår jeg ikke for at tage partiet i forsvar. Det er der ingen som helst grund til, for der er handlet ikke blot sjusket, men direkte forargeligt set med vælgerøjne – uanset om man stemmer på DF eller ej. Det gør jeg ikke på grund af partiets forbenede skattepolitik, skulle jeg hilse at sige.

 

Er DF større lækkerbisken at få i saksen end andre?

Pressens overdimensionerede håndtering af Dansk Folkepartis omgang med EU-midler kaster imidlertid lys over andre problemer, end det måske har været hensigten.

 

Det er eksempelvis påfaldende, at to andre politiske partier, nemlig LA og De Konservative, også har været på kant med fondsmidler fra EU, som er blevet brugt uretmæssigt og efterfølgende betalt tilbage. Det har pressen næsten forbigået i tavshed (!).

 

Har vi som vælgere ikke lige så meget krav på at få disse partiers gøren og laden belyst fra alle leder og kanter? – Selvfølgelig har vi det, men set med journalistøjne har DF givetvis været en større lækkerbisken. Det er foruroligende.

 

Ingen debat om det bureaukrati hele skandalesagen afspejler

En anden problemstilling, som er kommet frem i lyset via DF-sagen, er de mange fonde i EU, som støtter dette og hint formål.

 

Det kan undre, at pressen ikke på noget tidspunkt har benyttet lejligheden til at belyse rimeligheden i alle disse fondsmidler, som jo alt andet lige er dine og mine penge, der deles ud til dit og dat. Er det ikke udtryk for et bureaukrati, der er løbet løbsk og er blevet helt uigennemsigtigt? Det var da nok en diskussion og debat værd!

 

Man savner virkelig en vågen presse, der på borgernes og skatteydernes vegne benytter denne skandalesag til ikke blot at udstille Dansk Folkeparti, men også til at belyse og grave de problemstillinger frem, som skandalesagen er vokset ud af. Måske er den ene skandale ikke større end den anden, når det kommer til stykket.

 

EU har også et ansvar for brugen af borgernes penge

Hele sagsforløbet tegner bestemt ikke noget pænt billede af den måde, DF har ageret på. Det skal det heller ikke, og selvfølgelig skal partiets uansvarlige handlemåde udstilles og blotlægges. Lad det være slået fast med syvtommersøm.

Læs også
Dansk borgerlighed og regeringsdeltagelse

 

Man savner blot, at pressen også ser det som sin rolle at grave et spadestik dybere, og sætter det under debat, at ikke blot har Dansk Folkeparti i denne sag været en skandale, men at hele det system, sagen er vokset ud af, måske i sig selv er en skandale.

 

Ét er, at et ansvarligt politisk parti selvfølgelig skal holde sig til gældende regelsæt. Men et demokratisk politisk system som EU skal vel omvendt også omgås skatteydernes penge varsomt og nøje overveje, hvordan de bruges og til hvad?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…