Bæredygtigt Landbrug: 2015 blev et skelsættende år for dansk landbrug

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

2015 blev et skelsættende år for dansk landbrug og for Bæredygtigt Landbrug. Flere års arbejde i retssale, i den offentlige debat og i politiske samtaler gav bonus.

 

I 2015 indtraf et paradigmeskifte.

 

Faktuel viden og faglighed blev nu igen en rettesnor for lovgivningsarbejdet omkring vores erhverv.

 

Vi skal ikke længere reguleres på baggrund af konstruerede modeller med basis i formodninger om, hvordan det var engang. Vi skal reguleres på baggrund af målinger og det skal ske på et fagligt grundlag. Det er et stort skifte til glæde for landbruget, samfundet og vores miljø.

 

Det paradigmeskifte var ikke sket uden de tre legendarisk retssager Bæredygtigt Landbrug arbejdede med i 2015. Det betyder mere gødning til afgrøderne, det betyder, at de ni meter randzoner bliver fjernet og det betyder oprensning af vore vandløb, så landbrugsjord ikke længere skal forsumpe og vandet kan risle til glæde for livet i vandløbet og de omkringliggende områder.

 

Mange har kaldt det for en sort politik, at landbruget igen kan producere fødevarer af høj kvalitet. Men det er en meget grøn politik, der også er til glæde for miljøet. Mere gødning er ikke ensbetydende med mere forurening. Tværtimod. At gøde efter ligevægtsprincippet, således at planterne får den næring, de har brug for er til bedste for omgivelserne.

 

Sunde velgødede planter har større rodnet, vokser mere og optager mere CO2 end sultne afgrøder, der ikke trives. Større afgrøder giver større rødder og dermed et større optag af kvælstof (N). Kvælstof er planternes næring. Når kvælstof tilføres efter ligevægtsprincippet, bliver der ikke udvasket mere kvælstof fra markerne, end der udvaskes fra marker med sultne afgrøder med dårligt rodnet. Det er for os det bæredygtig landbrugs produktion handler om. Det er det vi skal frem til. 16-punkts planen er et skridt på den vej. Må 2016 betyde flere skridt i den retning.

 

Den manglende gødning igennem over 25 år er en hovedårsag til landbrugets for nærværende svære økonomiske situation. Det er nu endelig fastslået i embedsapparatet, at tabet blot i 2014 udgjorde et beløb, som udgør cirka 3/4 af det samlede landbrugs løn, nemlig 1,4-1,9 milliarder kroner. At have manglet så mange penge igennem flere år på grund af en forfejlet landbrugspolitik betyder, at der skal flere initiativer til for at landbruget igen kan komme fremad. Vi er ikke i mål endnu.

 

Derfor vil Bæredygtigt Landbrug se frem til mange flere gode politiske initiativer, der hviler på faktuel viden, de nyeste fakta, målinger og juridisk korrekthed. Det vil give bedre erhvervsforhold i 2016 til glæde for miljø, landbrug og samfund.

 

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

 

Læs også
Set fra et landbrugssynspunkt ligner Brexit mareridt og kaos

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug repræsenterer over 4.000 konventionelle og økologiske landmænd og halvdelen af det dyrkede landbrugsareal.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…