Nogle uledsagede flygtningebørn bliver kynisk udnyttet af deres forældre

Det svenske Migrationsverk, har offentliggjort et par interessante diagrammer, der viser, at hovedparten af flygtningebørn i aldersgruppen mellem 13 og 17 år, ca. 22.000 ikke kommer fra Syrien eller Irak, men fra Afghanistan.

 

Diagrammet for Syrien og Irak viser en meget normal jævn kurve, hvorimod kurven for Afghanistan viser en mere end markant stigning af børn i aldersgruppen 13-17 år, specielt er der en meget kraftig for 16 årige.

 

 

Migrationsverkets statistik viser, at i september, oktober og november 2015 ankom der henholdsvis 17.445, 28.677 og 25.383 mænd/drenge.

 

I hele 2015 ankom der til Sverige 167.877 flygtninge/migranter, af disse var 114.728 mænd/drenge. 35.369 var uledsagede børn af begge køn.

 

Ser man på fordelingen af disse nationalt, er flygtninge/migranter fra Syrien i overtal, i alt ankom der 51.338, heraf 32.994 mænd/drenge. 3.777 var uledsagede børn af begge køn.

 

Afghanistan lå som nummer to på listen, med 41.564 totalt, 34.251 mænd/drenge. Men hele 23.480 var uledsagede børn af begge køn. Som nummer tre er Irak med henholdsvis, 20.857, 15.162, og 1.097.

 

Af asylansøger-statistikken fremgår, at der i aldersgruppen fra 13-17 år var 34.171 mænd/drenge der søgte asyl i 2015, 32.806 var uledsagede mindreårige. I aldersgruppen 7-12 år er tallene 12.717 total, heraf mænd/drenge 7.516, af uledsagede mindreårige var der 2.251.

 

Går man tættere på statistikken ser man, at antallet af uledsagede piger i aldersgruppen 13-15 år udgør 1.057, medens drengene udgør 14.181, tallene for aldersgruppen 16-17 år er for pigernes vedkommende 1.212, og for drengene 16.356, der er en klar overvægt af drengebørn blandt de uledsagede børn der ankommer til Sverige og søger om asyl (alle tallene stammer fra Migrationsverkets hjemmeside).

 

 

Årsag og virkning

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Det kan være svært at forstå, at forældre sender deres børn ud på en sådan odysse alene, i aldersgruppen fra 0-12 ankom 2.863 uledsagede børn. At forældre forsøger at redde deres bør er jo en meget naturlig ting, men her synes det som om, at man bringer dem fra asken og ind i ilden.

 

Det er svært at forestille sig, at der skulle være tale om at ‘redde’ børnene, der er snarer tale om kold og kynisk økonomisk tænkning hos ravne forældre. Børnene er sendt afsted med et eneste formål at få resten af familien til Sverige, børn og unge under 18 år får særbehandling af myndighederne.

 

De bliver ledt hurtigere igennem asylprocessen end ældre asylansøgere. Børnene har ’støtte pædagoger’ og de har ret til familiesammenføring, og det er nok her hunden ligger begravet.

 

Hele øvelsen går ud på at få hele familien ‘eftersendt’ helst på modtagerlandets regning, det vil sige på landets skatteyderes regning, pengene skal jo hentes et sted, og det sted er borgernes lommer.

 

Dette foregår ikke kun i Sverige, det sker i hele Europa. Man kan jo undres over at et meget rigt land som Saudi Arabien ikke gør plads til deres trosfælder, et eller andet sted ude i ørkenen, tættere på disses hjemland. Det gælder også for Jordan.

 

Som grund for at det ikke sker anføres, at begge de nævnte lande styreform/samfundsstruktur ville bryde sammen hvis en sådan influks af udefrakommende flygtninge/migranter skulle optages i disse i politisk henseende meget skrøbelige udemokratiske stater.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…