Alarmerende tal fra Danmarks Statistik: Ikke-vestlige indvandrere står nu for en syvendedel af al den kriminalitet, der begås i Danmark

You Tube

Medens ikke-vestlige indvandrere plus deres efterkommere per 1. januar i år udgjorde 7,9 procent af befolkningen, tegner de sig til gengæld for 14 procent af al den kriminalitet, der i 2015 blev begået i Danmark.

 

Det vil sige, at hver syvende lovovertræder i Danmark nu er en person med ikke-vestlig baggrund.

 

Tallene fremgår af Danmarks Statistiks netop udkomne publikation, ”Indvandrere i Danmark 2016” og dækker kriminalitet begået af personer i alderen 15 – 79 år.

 

En jævnt stigende udvikling

De ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommeres kriminalitet i Danmark har været jævnt stigende gennem de sidste fem år.

 

Tilbage i 2011 blev således i alt 154.634 personer i alderen 15 – 79 år dømt for kriminalitet. Heraf var de 82,6 procent af dansk oprindelse, medens indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgjorde 12,2 procent.

 

De resterende 5,2 procent var indvandrere og efterkommere fra vestlige lande.

 

I 2015 var antallet af dømte i den nævnte aldersgruppe steget til i alt 157.610 personer. Her var den danske andel faldet til 82,1 procent, medens gruppen af ikke-vestlige indvandrere som nævnt omvendt var steget til 14 procent.

 

Hos gruppen af vestlige indvandrere faldt andelen af den samlede kriminalitet i Danmark til gengæld til 3,9 procent.

 

Begår en femtedel af samtlige straffelovsovertrædelser

Hos Danmarks statistik definerer man kriminalitet som overtrædelser af dels færdselsloven, dels straffeloven og endelig særlovene, der blandt andet omfatter våbenloven, narkotikalovgivningen med videre.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

En overvejende del af lovovertrædelserne vedrører færdselsloven, men også straffelovsovertrædelser fylder godt op, og her er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere især stærkt overrepræsenterede.

 

I 2015 blev i alt 24.300 personer i alderen 15 – 97 år dømt for straffelovsovertrædelser.

 

Heraf var ikke færre end 21,3 procent af ikke-vestlig oprindelse, og står således bag en femtedel af alle de straffelovsovertrædelser, politiet opklarede i 2015.

 

Danskernes andel af straffelovovertrædelserne var i 2015 helt nede på 74,3 procent på trods af, at danskerne per 1. januar i år udgjorde 87,7 procent af befolkningen.

 

De resterende 4,4 procent stod gruppen af vestlige indvandrere for.

 

Blandt dømte mænd har somalierne straffelovsrekord

Blandt dømte mænd i alderen 15 – 79 år fører somalierne suverænt, når det angår overtrædelser af straffeloven, der blandt andet omfatter personfarlig kriminalitet og indbrud.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Her følger fem nationaliteter, der blandt deres domme ifølge Danmarks Statistik har begået flest straffelovsovertrædelser:

 

Somalierne: I 2015 blev i alt 1.057 somaliske mænd i den pågældende alder dømt for lovovertrædelser, og heraf blev de 423 dømt efter straffeloven. Det svarer til i alt 40 procent af samtlige dømte somaliske mænd.

 

Libaneserne: Herefter kommer libaneserne, hvoraf omkring halvdelen ifølge Danmarks Statistik er palæstinensere, ind på en andenplads med 618 straffelovsovertrædelser, hvilket svarer til 28,1 procent af de i alt 2.196 libanesiske mænd, der i 2015 blev dømt for lovovertrædelser.

 

Iranerne: I 2015 blev i alt 207 iranere dømt efter straffeloven. Det svarer til 23,6 procent af de i alt 877 iranske mænd, som i 2015 blev dømt for lovovertrædelser.

 

Irakerne: På fjerdepladsen over procentvis dømte mænd efter straffeloven i forhold til samtlige lovovertrædelser kommer de irakiske mænd. Af dem blev 360 mænd dømt for overtrædelser af straffeloven, hvilket svarer til 22,9 procent af samtlige 1.572 domme.

 

Tyrkerne: På listen over de i alt 30 forskellige nationaliteter med fast bopæl i Danmark, der er med i statistikken, kommer de mandlige tyrkerne ind på en femteplads hvad angår straffelovsovertrædelser. I 2015 blev i alt 3.078 tyrkiske mænd dømt for en lovovertrædelse, og af dem blev de 14 procent eller i alt 519 tyrkiske mænd dømt i henhold til straffeloven.

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

Det skal endnu engang understreges, at de procentvise overtrædelser af straffeloven udelukkende er beregnet ud fra antal dømte, og således ikke omfatter samtlige mænd i de nævnte grupper.

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=16601&sid=indv

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…