Folk med de ‘rigtige’ meninger om grænsekontrol og flygtninge tager fejl

Igen og igen udsættes vi gennem TV og aviser for meninger og holdninger fra en bestemt gruppe mennesker, nemlig de bedrevidende.

 

Det er en broget skare af personer, som dog har det til fælles, at de ikke kan få ødelagt vores land hurtigt nok. Måske stemmer de også radikalt, jeg ved det ikke.

 

Disse bedrevidende personer fremfarer ofte med holdninger om, at grænsekontrollen, som den nu foregår ved grænserne til Sverige og Tyskland, er symbolpolitik, og at den ikke hjælper en døjt.

 

Der har også været en del frelste, som åbenbart har behov for at “flashe” sig selv – på dansk: Gøre opmærksom på sig selv med hensyn til, hvor god man er.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Eksemplet kunne være Lisbeth Zornig Andersen, som absolut skulle vise hele Danmark, hvor god hun var, da hun kørte “flygtninge” til Sverige.

 

Jeg undrer mig over, at Udlændingestyrelsen skal bruge måneder for at fastslå, om en person reelt er flygtning: Det kunne Lisbeth Zornig Andersen afgøre på ganske få minutter i Rødby.

 

Det er mange andre eksempler. Det kunne være filmmanden Thomas Vinterberg, som for få dage siden i Berlin udtalte, at han skammer sig over at være dansker og ville ønske, at vore politikere ville gå mere ind for at dele med andre end at ydmyge mennesker.

 

Et andet eksempel kunne være skuespiller Sofie Gråbøl, som også for kort tid siden har udtalt offentligt, at hun er flov over at være dansker.

 

Et tredje eksempel er lokalpolitikeren fra Sønderborg for Slesvigsk Parti, Stephan Kleinschmidt, som også er ude med riven efter grænsekontrollen. Den er uden betydning og bør ophøre, udtaler han.

 

 

Flyt dog til Sverige

Der er ingen, som forhindrer de flove og skamfulde, i at forlade Danmark. De kan jo også skifte statsborgerskab ved samme lejlighed.

 

Så er de da i det mindste fri for at skulle indrømme, at de er danske, og herved føle sig nedværdiget og skamfulde. Alternativt kunne de jo bare tie i stedet for ved enhver lejlighed at råbe op.

 

De vil som en sidegevinst også kunne opleve en hverdag i et land, hvor de svenske politikere med  deres naive og uansvarlige indvandrerpolitik i den grad har ødelagt et stabilt land.

 

Sverige var tidligere et foregangsland på mange områder. Men det har politikerne fået ødelagt med Fredrik Reinfeldts: Vi skal åbne vore hjerter. Hvor naiv kan et højt uddannet menneske tillade sig være?

 

Filminstruktør med videre Peter Aalbæk Jensen revsede for få dage siden disse frelste under ét og foreslog dem at åbne deres haver i Gentofte, hvor de bor. Han mente nok, at der kunne blive plads til nogle flygtninge. Jeg kan kun give ham ret.

 

Det er typisk for disse selvretfærdige, at de for det første ikke bor dér, hvor flygtningeproblemerne er størst, og for det andet har de ikke selv åbnet deres dør for en flygtning. Hvor er deres næstekærlighed? Men råbe op ved enhver lejlighed, det kan de.

 

Mange af de samme frelste har også ved enhver lejlighed “flashet” sig selv med de rigtige meninger om den latterlige og håbløse grænsekontrol, som nu medfører pigtråd mellem landene i Europa.

 

Og hvad med den frie bevægelighed, og skal vi nu have pas med igen (det har man altid skullet, og man skal stadig have det, når man rejser udenlands – bortset fra, når de nordiske landes statsborgere besøger hinanden).

 

De frelste ønsker at fremstille det, som om det næsten bliver umuligt at rejse i Europa, hvis grænsekontrollen indføres permanent igen. Som det var, før verden gik af lave.

 

Men også her tager de fejl. Det har nemlig vist sig, at de grænsepassanter, som er blevet spurgt, såvel direkte ved interview på grænsen og i meningsmålinger, langt overvejende har svaret, at de er glade for grænsekontrollen, ligesom de ikke har følt sig generet deraf.

 

 

Når ideologien styrer

Når den sunde fornuft trædes under fode, og ideologien tager over, fjernes det saglige grundlag, hvorpå man kan føre en diskussion.

 

http://www.flensburg.de/politik-verwaltung/pressestelle/fluechtling-in-flensburg-lage/

 

På ovennævnte webadresse oplyser Flensborg Bys hjemmeside uge for uge om antallet af flygtninge ankommet til banegården i Flensborg, og her kan enhver selv se, hvordan antallet af flygtninge er faldet hen over vinteren.

 

Jeg er ikke i tvivl om, at grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse og ved andre grænser i Europa spiller en rolle for det nedadgående tal. Det er ikke kun vintervejret, som spiller ind.

 

 

Livsfarlige våben fundet

Mandag den 22. februar udsendte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at der i juli måned sidste år blev afholdt en rutinemæssig kontrol sammen med SKAT ved Rødby Færge.

 

Ved denne kontrol fandt man i en bil hos en bosnisk mand ikke mindre end 10 håndgranater og 13 skydevåben. Heraf fire håndvåben og fire maskinpistoler. Bosnieren blev varetægtsfængslet og har været det siden. Sagen kommer for Retten i Nykøbing den 25. februar.

 

Sagen medførte et større samarbejde mellem svensk, tysk og bosnisk politi samt Rigspolitiet herhjemme, og ved de mange ransagninger og anholdelser i Danmark, Tyskland og Bosnien har man været i stand til at optrævle et internationalt våbennetværk, som har forsynet kriminelle i det nordlige Europa med et større antal våben.

 

Dette er blot et af mange eksempler på, at grænsekontrol hjælper, men det vil de bedrevidende ikke anerkende. Deres ideologi står i vejen – men derfor tager de fejl alligevel.

 

Hvis ikke kontrollen havde været der, var disse livsfarlige våben havnet hos kriminelle i København eller et andet sted i det kriminelle miljø.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…