Topaz og Lenz spionerede mod Danmark – her er deres historie

Colourbox

Topaz (hr.Ruff) og Lenz (hr.Just) dukker fra tid til anden op i medierne. Senest var der i DR en slags debat om Justs betydning i Danmarkshistorien. Han undgår helst selv at bidrage, – modsat Ruff, der i foredrag har fortalt, hvordan han frelste verden fra atomkrig.

 

De to herrer har til fælles, at de under den kolde krig spionerede imod Danmark og vore NATO-allierede samt, efter min mening, at de ikke var så farlige for os endda.  Ud fra den vurdering, som jeg støtter på  professionel  fortid samt på personlig omgang med hr.Ruff, tillader jeg mig et indspark – sådan bare fra hukommelsen.

 

Reinar Ruff

Reinar Ruff’s fortælling er, at en NATO-øvelse i 80’erne blev opfattet af Warszawa-pagtlandene som dække over forberedelsen af et overraskelsesangreb. Alene hans forsikringer til arbejdsgiveren STASI om, at det vitterligt kun var en øvelse, frelste verden fra atomkrig.

 

Ruff sad dengang skråt over kontorgangen fra mig i Nato’s hovedkvarter, hvor jeg som ”Head, General Political Affairs” havde ansvaret for den politiske del af årligt stedfindende militær/politiske beredskabsøvelser. Opgaven var – gennem  en realistisk drejebog – at gøre beslutningstagerne i NATO’s militære stabe, men især i medlemslandenes regeringer forberedt på  hvor svære valg de kunne blive stillet overfor.

 

Personligt var mit forhold til Ruff begrænset. Kort tid efter min ankomst til NATO inviterede han min kone og mig hjem til middag, hvor hans kone serverede Sauerkraut (selv om hun var englænder). Jeg husker ikke hvad vi talte om, men det var ikke så spændende, at jeg inviterede tilbage. Dette hang vist også sammen med, at jeg allerede var kommet helt på bølgelængde med chefen for den økonomiske afdeling, som langt bedre end Ruff, der var hans nyeste og yngste medarbeder, kunne holde mig orienteret om den økonomiske udvikling i Warszawa-pagten. Regelmæssigt, over en kop kaffe.

 

Uden at gå i detaljer må jeg sige, at Rupp, efter at være blevet afsløret og have afsonet en fængselsstraf, har gjort god karriere som foredragsholder med afsæt i den gamle, fantasifulde Hollywood-film ”TOPAZ” og sine egne påstande om hvorledes stabsøvelsen ”Able Archer” blev misforstået.

 

Når man googler Ruff fremstilles han, der blev ansat i 1977, som en mand med kometkarriere i NATO, men da vi kørte ”Able Archer” i 1983 var Rupp stadig yngste mand i den økonomiske afdeling, hvilket ikke kunne berettige godkendelse til NATO TOP SECRET eller nogen anden af de ret eksotiske sikkerhedsgrader i systemet som omgav stabsøvelserne.

 

Jeg har for nyligt talt med en tidligere medarbejder, som bistod mig med stabsøvelserne og som senere vidnede i processen mod Ruff. Han mente, at denne ret tidligt kunne være blevet identificeret af CIA, ”vendt om” og brugt imod STASI. Det lyder måske fantasifuldt, men også  STASI’s chef,  Markus Wolf kan meget vel  have indledt  et vist samarbejde med CIA i passende tid inden DDR’s sammenbrud. Han gled i hvert fald ret ubesværet over i en pensionisttilværelse i det vesttyske. Alt i alt er der også nogen sandhed i, at spionage kan gøre gavn, ved at fjerne uvished og misforståelser, der ellers kan blive farlige.

 

Lenz

Hvad så med Lenz? Er der ikke en vis parallel i, at også han – som studentermedhjælp i DANIDA –  næppe har haft adgang til interessant, klassificeret materiale. Spekulationerne omkring hans senere optræden og motiver forekommer kringlede og selvmodsigende. En enklere forklaring kunne være, at elementær selvopholdelsesdrift har fået ham til at skifte holdning hen ad vejen og at hans muligheder for at tilrettelægge en god karriere skyldes etablerede netværksforbindelser i dansk politisk regi.

 

Læs også
Det flød med døde og skambidte får – ejeren mistænker ulve for at stå bag massakren

Hvis nogen tvivler på, hvor megen sammenhæng der er mellem netværk og overlevelse/karriere, så er dette uhyggeligt klart demonstreret gennem de med hammer og segl markerede fodnoter i  professor Bent Jensens studie  ”Ulve, Får og Vogtere”. (Om bl.a. fodnoteperioden i dansk politik.)  Men se,- det er en helt anderledes alvorlig sag, som DR næppe forfølger med den energi, som er nødvendig hvis Danmark skal kunne fungere som en retsstat.

 

Et liv med materiale klassificeret som FORTROLIGT, HEMMELIGT, YDERST HEMMELIGT, COSMIC TOP SECRET og ATOMAL har efterladt mig med den overbevisning, at få af de deri indeholdte oplysninger var værd at klassificere. Den der klassificerer et dokument vil meget gerne holde ryggen fri, – meget fri!

 

Man kunne have sparet mange penge og – nok så væsentligt –  dokumenteret, at NATO var – og kun evnede at være – en forsvarsalliance. Vi kunne være sluppet for alt Dragsdalvrøvlet.   Tænk hvor herligt!

 

Det lyder måske for godt til at være sandt, men amerikanere er nu engang næsten lige så kloge som mennesker, og de sætter ikke noget på  NATO-papir, hvis de for alvor ønsker at holde det hemmeligt.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…