Danmark er på gal kurs i miljø- og klimapolitikken

Wikipedia Commens

Det var bemærkelsesværdigt, at statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin nytårstale hverken nævnte miljø eller klima men i stedet talte om babyer og stolegymnastik for gamle. Hun burde have prioriteret miljø og klima, som lider pga. overbefolkning, forurening og en forkert energipolitik, der ikke i tilstrækkelig grad reducerer CO2 udledningen. Helle Thorning-Schmidt er for det globale men talte mest om det nationale, men miljø og klima har ingen nationale grænser.

 

Energiminister Rasmus Helveg Petersen praler af, at 39% af dansk el-energi i dag kommer fra vindkraft, men el dækker kun 20% af al energi (varme, transport o.l. samt skibsfarten), så 39% el-energi svarer til ca. 8-9% af den totale energi! Hvorfor spørger man ikke Rasmus H. P., hvor resten af energien skal komme fra – altså de resterende ca. 90%? Hvad så, når vindmøllerne står stille, som Middelgrundens vindmøller gjorde juleaftensdag, hvor and og flæskesteg skulle i ovnen?

 

Hvorfor følger vi ikke andre landes planer for energi og forsyningssikkerhed. Kina, Indien, Japan, England, Rusland, Tjekkiet og mange andre lande er i gang med udvikling af thorium kernekraft (itheo.org/global-alarm.dk), der globalt kunne dække energiforbruget i over 1000 år – til en billig pris og uden CO2 udledning.

 

I Danmark er en gruppe unge forskere i Copenhagen Atomics i gang med at udvikle en thorium reaktor – i fritiden og for egne penge, mens regeringen fortsætter med at støtte ustabil vind og sol,  som aldrig kan dække et nationalt eller globalt behov.

 

Det norske Thor Energy A/S, støttet af den norske regering, har succes med udvikling af thorium og vil gerne have en dansk partner. DONG ville være oplagt, og i samarbejde med Grønland, som har verdens 8. største resurse af thorium, kunne Danmark deltage i udvikling af thorium energi. Brugen af fossile brændsler kunne stoppe, hvilket ville hjælpe til at bremse den globale opvarmning.

 

Gennem mange år skæmmede telefonpælene det danske landskab. Nu bliver landskabet ’forurenet’ af et hav af vindmøller, der ikke kun generer udsigten men også er til gene for mennesker, der bor tæt på dem og plages af den lavfrekvente støj. Ustabil vind og sol kan kun være supplement til stabil, ren og billig thorium energi.

 

Miljø og klima er vigtige elementer i vor civilisation. Mange civilisationer er før gået til grunde af ukendte årsager (måske vandmangel, krig eller overbefolkning), og den nuværende er i fare pga. menneskelige aktiviteter. Den nuværende generation lever af naturens resurser på en måde, som om vi er den sidste generation på jorden.

 

Jonna Vejrup Carlsen (global-alarm.dk)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…