Skole krævede samme regler for muslimsk elev som for alle andre elever – så blev den idømt erstatning til hende for forskelsbehandling

Colourbox

I 2010 besluttede uddannelsescenter Holstebro, at dets elever, der læste til ernæringsassistent, skulle smage på den mad, de lavede. Det var en del af deres uddannelse at vurdere resultatet af deres madlavning.

 

Denne regel gjaldt for alle.

 

Men en muslimsk elev, Menal Mustapha, nægtede at følge reglen. Hun ville ikke smage på svinekød, som en ernæringsassistent i Danmark selvfølgelig kan blive sat til at tilberede.

 

Repræsentanter for skolen gav hende besked om, at alle ernæringslinjens lærere var enige om dette krav. Men det ændrede ikke noget.

 

Menal Mustapha fik medhold ved retten i Holstebro, der idømte undervisningscenteret en erstatning på 40.000 kr. for brud på forskelsbehandlingsloven.

 

Men hun stillede sig ikke tilfreds med dette beløb. Hun ankede til Vestre Landsret med krav om 75.000 kr. i erstatning.

 

Nu har Landsretten fastholdt Byrettens erstatning på 40.000 kr.

 

Domstolene byggede på religiøse regler

 

Uddannelsescenterets krav til eleven var, at hun skulle følge samme regler som alle andre. Som en skole i et verdsligt samfund var man ikke indstillet på at følge religiøse særkrav.

 

Men det, at skolen insisterede på samme regler for alle, blev ved to danske retsinstanser udlagt som forskelsbehandling.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker: ”Vi skal nok sørge for, at navnet Muhammed aldrig forsvinder”

En sådan dom giver kun mening, hvis man accepterer, at skoler i det danske samfund skal lade sig styre af religiøse regler. Altså: Hvis man ikke accepterer islams religiøse regler, så diskriminerer man muslimer.

 

Men en fuldstændig afgørende forudsætning for friheden, demokratiet og fællesskabet i det danske samfund er, at samfundet behandler borgerne på lige fod. Samfundet skal ikke dele dem op og behandle dem efter hver deres religiøse regelsæt. Religion er en privatsag.

 

Det er et enten-eller. Man kan ikke både have et verdsligt samfund, hvor alle behandles som borgere efter de samme regler, og så et samfund, hvor reglerne er forskellige alt efter religion. Enten har man et verdsligt samfund, eller også har man et religiøst styret samfund.

 

Domstolene valgte altså at lade religiøse regler råde. Måske er der brug for en præcisering af forskelsbehandlingsloven.

 

Noget hænger i hvert fald ikke sammen.

 

(dagbladet-holstebro-struer.dk)  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…