Rystende tal: Befolkningstilvæksten udgøres af seks gange så mange indvandrere som danskere

Arkiv (Foto: steen Raaschou)

Danmark er i øjeblikket inde i en periode, hvor antallet af indbyggere med dansk oprindelse er faldende samtidig med, at antallet af indvandrere og deres efterkommere er støt stigende.

 

 

Således viser tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der i perioden 1. januar 2013 – 1. januar 2014 var blevet 789 færre indbyggere med dansk oprindelse i forhold til den tilsvarende periode året før.

 

 

Til gengæld var antallet af indvandrere og efterkommere i samme periode steget med i alt 27.396 personer, fremgår det af tallene, som ministeriet har hentet hos Danmarks Statistik.

 

 

Over seks gange så mange indvandrere de sidste fem år

Målt over den femårige periode fra 1. januar 2009 til 1. januar 2014 viser det sig, at befolkningstilvæksten af indvandrere og deres efterkommere er mere end seks gange så stor, som befolkningstilvæksten af etniske danskere.

 

 

Overordnet set steg befolkningstallet i den periode med i alt 115.784 personer, men heraf var kun de 15.750 af dansk oprindelse. De resterende 100.034 var indvandrere og efterkommere, og heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, altså primært flygtninge, over halvdelen med i alt 51.357 personer.

 

 

I landets største kommuner er befolkningstilvæksten til gengæld rimeligt stabil hvad angår etniske danskere, men en af landet største kommuner udgør dog en undtagelse.

 

 

I Esbjerg bliver der færre og færre danskere

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Med lidt over 115.000 indbyggere er Esbjerg i dag Danmarks femte største kommune med et svagt stigende indbyggertal, men stigningen skyldes ikke etniske danskere.

 

 

Tværtimod faldt antallet af etniske danskere i landets fjerde største kommune med i alt 906 personer i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2014, medens antallet af indvandrere og deres efterkommere i samme periode steg med 1.406 personer, og hvoraf de 462 var personer fra ikke-vestlige lande.

 

 

Per 1. januar 2014 boede der ifølge Danmarks Statistik 10.581 indvandrere og efterkommere i Esbjerg svarende til 9,2 procent af befolkningen. Af dem udgjorde personer fra ikke-vestlige lande 6.576 personer eller 4,3 procent af kommunens samlede befolkning

 

 

I Odense skyldes halvdelen af tilvæksten indvandrere

Som landets fjerdestørste by har Odense små 196.000 indbyggere, og også her skyldes befolkningstilvæksten i høj grad indvandrere.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Således steg antallet af kommunens indbyggere med 7.868 personer i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2014, og heraf udgjorde indvandrere og deres efterkommere med 3.957 personer lidt over halvdelen. Af dem var de 2.143 fra ikke-vestlige lande, fremgår det af tallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

 

Per 1. januar 2014 boede der ifølge Danmarks Statistik 28.478 indvandrere og efterkommere i Odense Kommune, hvor de udgjorde 14,5 procent af befolkningen. Af dem var 20.732 personer fra ikke-vestlige lande og udgjorde 10,6 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

 

Lidt over 5.000 flere danskere i Aalborg

Ved Limfjorden ligger Danmarks tredjestørste kommune, Aalborg, med sine omkring 205.000 indbyggere, og her var befolkningstilvæksten på 9.517 personer i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2014.

 

 

Af dem var de 5.506 af dansk oprindelse, medens de resterende 4.011 var indvandrere, og hvoraf de 1.666 var fra ikke-vestlige lande.

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

 

 

Ifølge Danmarks Statistik boede der per 1. januar 2014 i alt 18.853 indvandrere i Aalborg Kommune, hvor de tilsammen udgjorde 9,2 procent af befolkningen. Af dem var de 11.132 personer fra ikke-vestlige lande og udgjorde dermed 5,4 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

 

Også i Aarhus holder danskerne stadig stand

I lighed med Aalborg kommune kan også Danmarks andenstørste kommune. Aarhus, med sine små 324.000 indbyggere præsterer et knebent flertal af etniske danskere, når det gælder udviklingen i kommunens indbyggertal.

 

 

Her i kommunen steg antallet af beboere med 21.275 personer i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2014, og af dem var de 13.302 etniske danskere, medens de resterende 7.973 personer var indvandrere, hvor af de 4.371 var fra ikke-vestlige lande.

 

 

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

Samlet set boede der i Aarhus Kommune 50.256 indvandrere per 1. januar 2014, hvor de udgjorde 15,5 procent af kommunens indbyggertal. I lighed med Odense er langt hovedparten, 34.583, personer fra ikke-veslige lande, og de udgjorde alene 10,7 procent af kommunens samlede indbyggertal.

 

 

Over en femtedel af københavnerne er indvandrere

I landets hovedstad var befolkningstilvæksten i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2014 på 50.983 personer. Af dem var de 31.610 af dansk oprindelse, medens de resterende 19.373 var henholdsvis indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande, og hvoraf den sidste kategori med 8.696 personer udgjorde lidt under halvdelen.

 

 

Med sine små 570.000 indbyggere er Københavns Kommune landets største, og en opgørelse fra Danmarks Statistik over den københavnske befolknings sammensætning per 1. januar 2014 viser, at lidt over en femtedel eller 22,7 procent af den samlede befolkning i landets hovedstad består af indvandrere og deres efterkommere.

 

 

Det drejede sig dengang om i alt 129.238 personer, og hvoraf langt hoved parten med 83.405 personer var fra ikke-vestlige lande og dermed udgjorde 14,6 procent af hovedstadens samlede befolkning.

 

Læs også
Danmark i en tilstand af urapporteret sammenbrud

 

Martin Henriksen (DF): Folketinget og regeringen lukker øjnene

Oplysningerne om den skæve befolkningsudvikling i landet som helhed og i landets fem største byer er kommet for dagens lys som følge af en forespørgsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet fra Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

 

 

Og han er rystet over den passivitet, som både regeringen og Folketingets flertal udviser.

 

 

”Folketinget og regeringen ved godt, hvordan det ser ud. For ikke længe siden oplyste regeringen til Folketinget, at det slet ikke er danskerne, der står for befolkningstilvæksten i Danmark. Det er stort set kun indvandrere,” siger Martin Henriksen og fortsætter:

 

 

”Jeg synes, det er afgørende, at vi får en offentlig debat om det her. Det danske folk ændrer jo afgørende karakter,” understreger Martin Henriksen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…