Regionerne driver hospitaler, så kommunerne bliver ladt i stikken

Foto: Privat

Kronisk overbelægning på over 100 procent og patienter på gangene.

 

Borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne så sent om aftenen, at ingen er klar til at tage i mod i hjemmet.

 

Og borgere, der bliver udskrevet før de er klar, hvilket betyder alt for mange ulykkelige genindlæggelser.

 

Det er nogle af de historier vi har hørt og oplevet de seneste uger. Og det er desværre et generelt billede i Nordsjælland.

 

Vi er ekstra hårdt ramt i Nordsjælland efter Vibeke Storm Rasmussen lukkede Helsingør Hospital over en nat i 2013. Der er lukket mange senge på hospitalerne i Nordsjælland – og regionen har planer om at lukke endnu flere. Konsekvenserne kan borgerne mærke. Det viser de mange historier.

 

Overbelægningen presser sundhedspersonalet, patienterne får ikke den bedste behandling, og alt for mange kommer for tidligt hjem til kommuner, der ikke er klar med et stærkt nært sundhedsvæsen. For kommunerne har hverken midler og rammer til at kunne følge med udviklingen. Det går ud over borgerne.

 

Der er behov for at sikre en tilstrækkelig kapacitet og kommunerne bør have midler og rammer til at udbygge det nære sundhedsvæsen. Det skal være muligt for kommunerne at opbygge stærke sundhedshuse i samarbejde med regionen. Og den kommende regering bør lette deponeringsreglerne, så kommunerne ikke bliver straffet økonomisk for at lave partnerskaber, hvor en pensionskasserne bygger sundhedshuse og kommunerne kommer med indholdet.

 

Det er dyrt selv at bygge sundhedshuse og alternativet til partnerskaber med evt. pensionskasser er, at kommunerne skal have flere midler fra staten. Kommunerne har ikke selv pengene.

 

Ligeledes skal kommunerne have mulighed for at opbygge de sundhedsfaglige kompetencer, så vi kan tage godt imod de borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne.

 

Det Konservative Folkeparti vil bl.a. spare på ulandsbistanden og rulle regeringens lempelser på udlændingeområdet tilbage. Det vil frigøre midler til sundhed for de mange danskere, som i dag lades i stikken.

 

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

Der skal sættes ind nu, så vi kan sikre en af hjørnestenene i vort velfærdssamfund; fri og lige adgang til sundhed af høj kvalitet.

 

Pernille Vermund er folketingskandidat og Benedikte Kiær er borgmester i Helsingør – begge for Det Konservative Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…