Regeringen og politiet har indført en langt stærkere kontrol af asylansøgere ved den dansk-tyske grænse – ”flygtningevenner” raser

Skærmprint

Det danske politi har nu gennemført en kraftig skærpelse af kontrollen med asylansøgere i tog og busser fra Tyskland.

 

Officielt siger man ganske vist, at man bare gør, hvad man hele tiden har gjort. Men reelt er der en markant ændring.

 

Tidligere kiggede betjentene bare ind i tog og busser og spurgte, om der var nogen, der ønskede at søge asyl. Den Korte Avis har ved flere lejligheder omtalt dette. Nu er man begyndt at lave et reelt tjek af asylansøgerne.

 

Folk, der er rejst illegalt over grænsen, får valget mellem at lade sig registrere i Danmark eller rejse tilbage til Tyskland.

 

Disse illegale asylansøgere har hidtil haft fri passage til at rejse videre til Sverige. Forleden meddelte den nordtyske TV-station NDR, at de danske myndigheder nu på bare 24 timer havde hindret omkring 100 mennesker i at rejse mod Sverige.

 

Man må gå ud fra, at politiets nye linje indføres med regeringens billigelse eller måske direkte efter anvisning fra regeringen. Konkret må justitsminister Søren Pind have været involveret.

 

Både regering og politi fortjener anerkendelse for kursskiftet.

 

Fortørnede ”flygtningevenner” i Flensborg

Den ny danske linje har fået ret stor bevågenhed i det nordtyske område. Når politiet tager fat i nogle af de illegale betyder det jo, at mange andre ikke længere ønsker at rejse gennem Danmark. Foreløbig er en stor del af dem strandet i Nordtyskland.

 

I Flensborg syd for grænsen er en gruppe ”flygtningevenner” meget fortørnede over den danske ændring.

 

De hedder ”Refugees Welcome”, og de har hjulpet asylansøgere med at komme på tog og busser fra Flensborg banegård ind over den danske grænse, så de derfra kunne rejse videre til Sverige.

Læs også
Tyskland: En “latent følelse af utryghed”

 

Men nu sætter Danmark en stopper for den trafik, og derfor indstiller gruppen sit arbejde på banegården.

 

I en pressemeddelelse onsdag skriver de, at to tog inden for 24 timer er blevet standset kort efter den danske grænse, hvorefter politiet ”tvangsregistrerede” alle flygtninge, der befandt sig i toget. (Die Welt)

 

”Flygtningevennerne” er således harmdirrende over, at Danmark nu gennemfører reel kontrol med illegal indvandring.

 

Søren Pind har ændret standpunkt

Det danske politi stiller altså de illegale asylansøgere overfor et valg: Enten bliver de registrerede i Danmark, eller også rejser de tilbage til Tyskland. Foreløbig ser det ud til, at langt de fleste vender tilbage til Tyskland.

 

Justitsminister Søren Pind har ellers tidligere givet udtryk for, at forstærket asylkontrol ved grænsen blot ville føre til, at disse asylansøgere stort set måtte blive i Danmark. Hans synspunkt har været, at Danmark ville få svært ved at sende dem tilbage til Tyskland.

 

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

Pind har brugt dette som en begrundelse for, at man har ladet grænsen stå åben.

 

Men nu har regeringen så erkendt, at man godt kan forstærke kontrollen og sende asylansøgere tilbage til Tyskland.

 

Rettidig omhu

Konsekvensen af den skærpede kontrol vil efter al sandsynlighed være, at væsentligt færre illegale asylansøgere kommer ind i Danmark.

 

Konsekvensen vil formentlig også være, at færre tager illegalt ophold i Danmark.

 

Det er positivt, at Danmark således får bedre styr på, hvem og hvor mange der kommer ind på dansk territorium.

 

Det er særlig vigtigt i lyset af, at den kaotiske asylsituation i Europa tegner til at blive yderligere forværret. Uden asylkontrol ved grænsen kunne det også skabe meget mere kaotiske forhold i Danmark.

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

 

Med skærpet kontrol vil en sådan situation alt andet lige være lettere at håndtere.

 

Regeringen og politiet viser nu rettidig omhu ved at gribe ind.

 

Den Korte Avis har været kritisk over for den tidligere passivitet. Vi skal være de første til at rose den ny linje.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…