Politikerne spiller hasard med vores nationale identitet

Foto: Mona Jensen

Det virker helt utroligt, at regeringen tilsyneladende kan få en del af vælgerne til at tro på, at den har skiftet signaler i udlændingepolitikken. – Efter fire år med konstante lempelser med det resultat, at Danmark i dag er dr et af Europas mest attraktive lande at søge asyl i, har regeringen – med Socialdemokraterne i spidsen – i forlængelse af terrorangrebet i København forsøgt at føre sig frem som strammere, der vil stille større krav til, at udlændinge, der kommer til landet – bl.a. et krav om, at der ydes et bidrag til samfundet i form af en arbejdsindsats.

 

Let påvirkelige og glemsomme vælgere ser i første omgang ud til at være hoppet på regeringens limpind, men mon ikke de gennemskuer politikerne inden krydset skal sættes?

 

Vestlige toppolitikere svigter deres ansvar

 

Men en regering, der gennem hele valgperioden har været gennemsyret af først og fremmest naiv radikal naivitet og af drømme om at realisere et ufolkeligt ønske om et multikulturelt samfund, bærer ikke hele ansvaret for den situation ikke blot Danmark, men hele EU står i. Gang på gang slår vestlige toppolitikere nemlig fast, at der ingen sammenhæng er mellem terror og islam.

 

Den tyske kansler har sågar udbasuneret, at islam hører hjemme i Vesteuropa (!), mens vores egen statsminister gang på gang har slået fast med syvtommersøm, at kampen mod terror ikke er en kamp mellem Vesten og islam, ligesom Venstres leder lige så bastant karakteriserede terroren i København som en voldtægt mod en fredelig religion. De vestlige politiske ledere er tydeligvis bange for at tage tyren ved hornene, hvorfor de nægter at se den barske virkelighed i øjnene. Derved svigter de deres respektive lande og befolkninger.

 

Ærindet er ikke at stigmatisere muslimer generelt

 

Der er ikke tale om, at samtlige muslimske indvandrere og flygtninge skal stigmatiseres og gøres til terrorister – bestemt ikke. Enhver ved, at det store flertal af muslimer er fredelige mennesker, der ikke bruger fysisk vold mod andre mennesker for at fremme deres sag. Men det er farligt herudfra at drage den slutning, at der ikke i islams lære rent faktisk forefindes teser, der i sig har indbygget et religiøst skalkeskjul for at udøve grusom terror mod anderledes tænkende.

 

Totalitære utopier

 

Forleden læste jeg i den forbindelse en interessant og tankevækkende artikel i mit hjemsogns lokale kirkeblad forfattet af sognepræsten, der vel at mærke er meget tolerant over for andre religioner – herunder islam – og respekterer folks ret til at dyrke den tro, der nu engang er deres. Det problematiske er imidlertid, slår han fast, at de muslimske lærde stadigvæk mener, at Koranen ønsker, at muslimer skal etablere en ny, retfærdig samfundsorden. Det er det, der hedder en utopi, og utopier (kommunismen f.eks.) slår mange mennesker ihjel og bringer megen ødelæggelse for den gode sags skyld. Derfor er det så svært for muslimer at argumentere mod Islamisk Stat, fordi det notorisk er et kernepunkt i islam at skabe en ny samfundsorden.

 

Terroren vokser ud af manglende skelnen mellem religion og politik

 

Læs også
Hvad er nationalitet – og hvad vil det sige at være dansk? – her får du et godt svar   

På det punkt adskiller den sig markant fra kristendommen, der fastslår, at Guds rige ikke er af denne verden, ligesom kristne anerkender arvesynden, der sætter os alle lige. Ingen mennesker er mere eller mindre værd end andre – eller sagt på en anden måde: For Vorherre er vi alle jyder! Vi kan hverken løfte os selv eller samfundet op moralsk set med kristendommen som løftestang.

 

Vi er henvist til at leve livet her på jorden i tro, håb og kærlighed og i tillid til nåden. Det problematiske ved en bogstavelig fortolkning af islam er, at den forsyner islamister med en ret til at dræbe alle vantro med henblik på at indføre et islamisk idealsamfund på verdensplan. Der skelnes ikke mellem religiøs tro og praktisk politik – på det punkt har islam mange farlige fællestræk med totalitære politiske ideologier, hvorfor man da heller ikke ser et eneste folkeligt demokrati i den muslimske del af verden.

 

Her vender størstedelen af de vestlige politikere det blinde øje til i en misforstået humanismes navn. Det er dødsensfarligt for den frie verdens fremtid….

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…