Mette Frederiksen kalder en stigning i antallet af overfald, voldtægter og bedragerier for et fald i kriminaliteten

Foto: Henrik Ræder Clausen

Da regeringen fredag den 29. maj præsenterede sit valgoplæg i Aarhus, erklærede justitsminister Mette Frederiksen (S) stolt, at regeringen har nedbragt kriminaliteten så meget, at den er det laveste i 30 år.

 

Det er korrekt, at blandt andet antallet af anmeldte indbrud i private hjem ifølge Rigspolitiet er faldet fra 75.598 anmeldelser i 2012 til ialt 67.365 anmeldelser i 2014, men det skyldes ikke regeringens indsats men det faktum, at folk er blevet meget bedre til at sikre deres hjem.

 

Tværtimod har regeringens indsats på det kriminelle område bestået i at forringe danskernes sikkerhed ved at beskære landets politistyrke.

 

Ifølge Politiforbundet bestod politistyrken i 2011 af 11.100 mand. Det antal blev ifølge forbundet skåret ned til 10.570 politiansatte i løbet af 2014, og tallene dækker vel at mærke også politistyrken på Færøerne og Grønland samt elever på Politiskolen.

 

Overfald og voldtægter stiger

Medens regeringen således bryster sig af, at danskerne er blevet bedre til at sikre deres huse og lejligheder mod de østeuropære, som regeringen ikke vil gøre noget for at stoppe med blandt andet grænsekontrol, er de samme danskere til gengæld blevet stadigt mere udsatte, når de bevæger sig uden for hjemmets fire beskyttende vægge.

 

Således er antallet for det, der betegnes som personfarlig kriminalitet, i regeringens levetid steget fra 17.973 anmeldelser i 2012 til i alt 18.244 anmeldelser i 2014. Alene i første kvartal i år er der blevet anmeldt 4.064 tilfælde af voldelige overfald med mere, fremgår det af Rigspolitiets kriminalitetstal.

 

Det stigende antal voldstilfælde hænger uden tvivl sammen med, at politiet stort set er forsvundet fra gadebilledet, efter at regeringen har beskåret politistyrken med over 500 mand.

 

De stadigt flere kvinder og teenagepiger, der i denne regerings levetid er blevet voldtaget eller udsat for andre former for seksuelle overgreb, vil i lighed med det stigende antal voldsofre garanteret heller ikke skriver under på Mette Frederiksens begejstring over, at kriminaliteten er faldet, alene fordi der er blevet færre indbrud og tyverier.

 

Fakta er, at der ifølge Rigspolitiet i 2011 blev anmeldt ialt 2.493 tilfælde af voldtægt og andre former for seksuelle angreb.

 

I 2014 var antallet steget til 2.586, medens der i første kvartal i år, allerede er blevet anmeldt 549 tilfælde af voldtægt med videre. Der er her tale en stigning på små 13 procent i forhold til først kvartal 2011, hvor der blev anmeldt i alt 478 sædelighedsforbrydelser.

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

 

Fire fede år for bedragere og smuglere

Det er ikke kun overfald og voldtægter, der er steget i denne regerings levetid. Tværtimod er antallet af bedrageritilfælde i 2014 på det nærmeste eksploderet med over ti tusinde tilfælde i forhold til 2011.

 

Således fremgår det af Rigspolitiets statistikker, at der i 2011 blev anmeldt 15.464 tilfælde af bedrageri. Fire år senere var det antal anmeldelser i 2014 steget til 25.763.

 

Og stigningen fortsætter med uformindsket kraft. Alene i første kvartal i år havde politiet modtaget 8.209 bedragerianmeldelser. Det er mere end en fordobling i forhold til første kvartal sidste år, hvor der blev indgivet 4.080 anmeldelser om bedrageri.

 

Også den kriminalitet, der omfatter smugling og narkotikahandel, er steget under regeringens fire år ved magten fra 995 anmeldelser i 2012 til ikke færre end 1.251 anmeldelser i 2014.

 

Er udelukkende faldet på grund af privat initiativ

Som det vil fremgå af Rigspolitiets tal har det fald i kriminaliteten, som Mette Frederiksen er så stolt over, intet med regeringens politik at gøre, men skyldes først og fremmest privat initiativ.

Læs også
Mette F. lægger ud med store løftebrud i udlændingepolitikken – vi får flere flygtninge

 

Faldet i kriminaliteten hænger sammen med færre indbrud og færre tyverier takket være det faktum, at befolkningen efter Danmarks indtræden i Schengen nu for alvor har erkendt, at det er nødvendigt at beskytte og sikre boliger og værdigenstande.

 

Her er tallene:

Overordnet er antallet af anmeldelser for overtrædelser af straffeloven faldet med i alt 27.306 fra 364.368 anmeldelser i 2012 til 337.062 anmeldelser i 2014 og skyldes næsten udelukkende et fald i indbrud og forskellige former for tyverier.

 

I private hjem og erhvervsejendomme faldt antallet af indbrud således med 12.184 fra 98.231 anmeldelser i 2012 til 86.047 anmeldelser i 2014 og tegnede sig således for næsten halvdelen af det samlede fald i kriminaliteten.

 

Tyverier i forbindelse med personbiler og varebiler tegnede sig for et fald på  4.905 fra 28.435 anmeldelser i 2012 til 23.530 anmeldelser i 2014.

 

Så er der brugstyverierne. Her faldt anmeldelserne med 2.314  fra 18.565 i 2012 til ialt 16.251 anmeldelser i 2014.

 

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

Under rubrikken “Tyveri i øvrigt” oplyser Rigspolitiet et fald på 5.477 anmeldelser fra 24.736 i 2012 til ialt 19.259 anmeldelser 2014.

 

Sammenlagt  udgør faldet i antallet af indbrud og faldet  i antallet af forskellige former for tyveri en nedgang i antallet af anmeldelser i perioden 2012 – 2014 på ialt 27.194 ud af det samlede fald på 27.306.

 

Og så kan man iøvrigt dertil også lægge en nedgang på 3.033 i antallet af anmeldelser om hærværk, og som heller ikke har noget med regeringens politik at gøre, men fortrinsvis skyldes tiltag hos landets boligforeninger og DSB’s kamp mod grafitti.

 

Det er denne nedgang i kriminaliteten, som regeringen bryster sig af, men som intet har med regeringens politik at gøre udover, at landets borgere nu for alvor har lært at beskytte sig takket være selvsamme regerings indædte modvilje mod at opsætte et grænseværn, der kan beskytte befolkningen mod østeuropæiske tyve- og røverbander.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…