Inger Støjberg hev et forslag fra den radikale Zenia Stampe frem i lyset, som den politiske ordfører Camilla Hersom prøvede at få til at forsvinde

Politikere kan som regel huske rabiate forslag og udtalelser fra partifæller. Især når de fremsættes af fremtrædende partifæller som for eksempel den radikale Zenia Stampe.

 

Ikke desto mindre havde den radikale ordfører, Camilla Hersom, under Folketingets værdidebat tirsdag den 27. januar lidt svært ved at forholde holde sig til udtalelser fra Zenia Stampe, som Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg bad hende kommentere. Og til sidst benægtede hun dem.

 

 

Er udenlandske kriminelle danske værdier?

Således ville Inger Støjberg under debatten have Camilla Hersom til at uddybe et radikalt forslag om at give udviste udenlandske kriminelle frit ophold i her Landet.

 

”Jeg vil gerne spørge fru Camilla Hersom, om hun vil uddybe det forslag, der er kommet fra Det Radikale Venstre om at afskaffe tålt ophold, for det vil jo betyde, at man som kriminel udlænding, og det kan endda være meget alvorlig kriminalitet, frit kan opholde sig i Danmark,” fremførte Inger Støjberg og fortsatte:

 

”Det tror jeg generelt set ikke er en dansk værdi, så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor det fra radikalt hold er blevet foreslået.”

 

I sit svar benægtede Camilla Hersom, at De Radikale nogensinde har foreslået noget i den retning, men erkendt dog at:

 

”Vi har engageret os i en diskussion, som handler om, at det jo skal være proportionalt, hvilket er noget, som nogle af de instanser i det danske samfund som om nogen hylder frihedsrettighederne (for udviste kriminelle, red.) faktisk også tager op.”

 

Camilla Hersom: Det har Zenia Stampe aldrig sagt

Det svar slog Inger Støjberg sig ikke tilfreds med, men fortsatte:

 

”Altså, fru Zenia Stampe har jo foreslået, at tålt ophold skulle afskaffes. Og det undrer mig at høre, for helt grundlæggende tror jeg ikke, at danskerne vil føle det som en dansk værdi, at man, hvis man som udlænding har begået alvorlig kriminalitet ikke kan sendes hjem, men bare skal kunne rende frit rundt. Det tror jeg ikke.”

 

Det troede den radikale ordfører sådan set heller ikke selv, at dansker selv fandt en dansk værdi, medgav hun og benægtede på det kraftigste, at det nogensinde har været radikale tanker.

 

”Det har Zenia Stampe jo heller ikke foreslået. Zenia Stampe har ikke foreslået, at man, hvis man har begået meget alvorlig kriminalitet og ikke kan hjemsendes til et land, fordi man ikke har et land at blive hjemsendt til, eller fordi det er med fare for, at man får en livstidsdom eller andet, så bare kan løbe frit omkring i Danmark.”

 

”Det har Zenia Stampe da aldrig foreslået,” understregede den radikale ordfører Camille Hersom endnu engang.

 

Zenia Stampe: De skal behandles rimeligt og fair

Uanset, at Camilla Hersom gang på gang fra Folketingets talerstol i tirsdags understregede, at Zenia Stampe aldrig har udtalt sig om, at begrebet tålt ophold burde afskaffes, så er det ikke desto mindre tilfældet.

 

Til Berlingske Tidende den 20. marts 2012 udtalte den fremtrædende radikale politiker således, at hun helst ser hele begrebet tålt ophold afskaffet eller i det mindste få sat en grænse for, hvor længe folk kan sidde på tålt ophold.

 

 

”De har jo udstået deres straf, men af en eller anden grund kan udvisningen ikke eksekveres. I mellemtiden må vi forpligte os på at behandle dem rimeligt og fair og ikke give dem en ekstra straf oveni,” sagde Zenia Stampe dengang blandt andet til Berlingske Tidende.

 

Kriminelle på tålt ophold fortsætter kriminaliteten

Personer på tålt ophold, altså udviste kriminelle, som Danmark i henhold til internationale konventioner ikke må sende ud af landet, hvis de enten er statsløse eller risikerer dødstraf, tortur med videre i deres oprindelseslande, skal bo på Center Sandholm, hvor de har regelmæssig meldepligt.

 

Her får de lommepenge og madkuponer til tre retter mad dagligt i asylcentrets kantine og mulighed for ekstra lommepenge, hvis de udfører arbejde på centret.

 

Hverken meldepligten eller bopligten forhindrer dem imidlertid ikke i at fortsætte den kriminelle løbebane i Danmark.

 

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet i oktober sidste var således 32 ud af 64 udlændinge på tålt ophold blevet dømt for kriminalitet.

 

De er farlige og skal have fodlænke på

Den udvikling har medført, at både Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, og Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, nu vil have indført elektroniske fodlænker for kriminelle på tålt ophold.

 

 

”En elektronisk fodlænke vil sikre, at man vil få meget mere styr på, hvor de befinder sig. Det har vi alle en afgørende interesse i, for vi taler her om nogle af de værste kriminelle overhovedet. Det er både drab og voldtægt, der er begået af dem, der er på tålt ophold i Danmark lige nu,” siger Peter Skaarup til Dem Korte Avis.

 

 

Altså i modsætning til den radikale Zenia Stampe, der vil gå den modsatte vej og have kriminelle på tålt til at færdes frit i samfundet uden kontrol og overvågning og i egen bolig og med ret til arbejde og uddannelse.

 

På den måde vil benhårde og brutale udenlandske kriminelle få en meget mere privilegeret stilling med uanede muligheder for at fortsætte deres kriminalitet i modsætning til for eksempel rumænske lommetyve, der uden videre kan udvises.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…