Indvandring: Befolkningens flertal mod de politisk korrekte

Arkivfoto: Privat

En ny meningsmåling har spurgt folk: ”Hvor stor en andel af befolkningen i Danmark bør muslimer efter din mening højst udgøre nu og i fremtiden?” (YouGov/mx.dk)

 

Der er så angivet andele på forskellige procenter, som folk kan tilslutte sig. De får også en svarmulighed, der hedder ”Det kan og vil jeg ikke sætte loft over/tal på, da religion er en privat sag.”

 

50 procent af de adspurgte nævner et loft på et eller andet niveau. 42 procent mener ikke, at man kan sætte noget loft.

 

Undersøgelsen er meget uklar, fordi det ikke fremgår, hvad man skal forstå ved et loft.

 

Men tallene giver i hvert fald indtryk af, at mange danskere siger nej til en udvikling, der betyder, at en stor andel af befolkningen fremover vil være muslimer. Næsten halvdelen af de adspurgte ønsker en andel af muslimer på højst 10 procent.

 

Kommentarer: Danskerne er intolerante og dumme

Avisen mx.dk skynder sig så at gå i rette med befolkningen. Man bringer nogle kommentarer til undersøgelsen, som udelukkende kommer fra folk med de politisk korrekte meninger.

 

En københavnsk studerende ved navn Melanie Jensen mener, at den folkelige modstand mod en høj muslimsk andel er udtryk for, at danskerne er religiøst intolerante. Så hun siger belærende: ”Man skal i hvert fald ikke bedømme ud fra religion.”

 

En RUC-professor ved navn Bent Greve mener, at undersøgelsen er udtryk for, at danskerne er dumme (det ord bruger han dog ikke). Sådan noget som terroren i Frankrig får folk til at blande tingene sammen, siger han. Så de tror, at alle muslimer er terrorister.

 

I befolkningen er der mange diskussioner af, hvad indvandringen fra de muslimske lande betyder. Hvordan vil den ændre virkeligheden i det danske samfund?

 

I de snakkende klasser, som professoren og den studerende kommer fra, forholder man sig stort set ikke til virkeligheden. I stedet er man travlt optaget af at uddele karakterer til folk med de ”forkerte” meninger. De er dumme, de er intolerante – og hvad man nu ellers har af skældsord.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Således udvikler debatten om indvandring sig til et stadig kraftigere sammenstød mellem befolkningens flertal og de politisk korrekte snakkende klasser.

 

De vrøvler

Når man ikke har lyst til at forholde sig til virkeligheden, kommer man til at sige noget vrøvl. Og det er, hvad student Melanie Jensen og professor Bent Greve gør. De vrøvler.

 

Studenten hævder, at danskerne reagerer mod islam som religion. Det er forkert. Enhver, der har fulgt med i de seneste mange års debat ved, at det er noget andet, der reageres mod:

 

Man er kritisk over for, at islam netop ikke bare er en religion. Den gør også krav på at bestemme, hvordan samfundet skal indrettes.

 

Denne politiske side af islam er blevet stadig mere fremtrædende i de seneste årtier. Det er islamisterne, der prædiker politisk islam, og stadig flere muslimer er fulgt med. Det gælder både i de muslimske lande og i Europa.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Det præger deres holdninger til ytringsfrihed, demokrati, ligestilling og andre fundamentale emner.

 

Student Melanie Jensen tager altså fejl, når hun tror, at debatten drejer sig om religion. Og professor Bent Greve tager fejl, når han tror, at danskerne er så dumme, at de anser alle muslimer for terrorister.

 

To fundamentale problemer

Danskerne – og andre befolkninger i Europa – har en begrundet bekymring for to ting:

 

For det første fører indvandringen i stigende grad til dannelsen af muslimske parallelsamfund, der lukker sig om sig selv og ofte plages af voldelige elementer, der er præget af hjemlandets klansamfund.

 

For det andet vinder den politiske islam frem, især blandt unge muslimer. Kun en ganske lille del af dem ender som terrorister. Men mange ender som tilhængere af et samfund, hvor islam udstikker grundreglerne. Og det bryder danskerne sig forståeligt nok ikke om.

 

Der findes ganske stor viden om disse ting. Men den vil mennesker som Melanie Jensen og Bent Greve ikke forholde sig til, fordi den forstyrrer deres trygge verdensbillede.

Læs også
Ved dette valg står Danmark over for to store kriser: ændringen af befolkningen og klimakrisen – men kun den sidste omtales

 

Videnskabelige kendsgerninger

Islamismen, den politiske islam, viser sig først og fremmest i den holdning, at islams religiøse regler står over samfundets love.

 

Denne holdning er ikke, som Bent Greve synes at tro, forbeholdt et lillebitte mindretal. En stor videnskabelig undersøgelse i seks europæiske lande har slået fast, at cirka to tredjedele af muslimerne (65 procent) mener, at de religiøse regler står over samfundets love.

 

Undersøgelsen er foretaget af Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

 

Nu kan der være mange nuancer i en sådan holdning. Men det står klart, at professor Greve er på afveje, når han lægger op til, at der bare er et lillebitte antal terrorister og så er resten overbeviste demokrater.

 

De politisk korrektes angst og uvidenhed

Hvorfor er så mange af de politisk korrekte så uvillige til at se virkeligheden i øjnene? Hvorfor er de så uvidende om islam, herunder islam i Europa?

Læs også
Vi skal ikke give os selv skylden for muslimers radikale holdninger

 

En del af det må nok forklares med angst. De tør ikke sætte sig ind i tingene og tænke selvstændigt, fordi de er bange for at blive socialt isoleret – udstødt af det politisk korrekte fællesskab.

 

Det er sådan set en velbegrundet angst. I de snakkende klasser kan det være særdeles hårdt at gå op mod strømmen af rigtige meninger. Man bliver simpelt hen hængt ud som et ondt menneske.

 

Men hvad skal befolkningens flertal bruge det til? De har brug for at føre en fri debat på et oplyst grundlag. Og det er da også det, de i stigende grad insisterer på at gøre.

 

Til de politisk korrekte journalisters, studenters og professorers store utilfredshed.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…