Dansk landbrug lider under urimelig kvælstofregulering – det fortier ny rapport

Foto: Bæredygtigt Landbrug

En bestilt udredning fra Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi (IFRO) har i sidste uge trukket store overskrifter i flere medier. Konklusionerne var da også opsigtsvækkende.

 

Efter Bæredygtigt Landbrug har haft tid til nærmere at gennemgå udredningen, er det mest opsigtsvækkende, at konklusionerne mildest talt ikke er funderet i virkeligheden.

 

Udredningen, der er bestilt under den tidligere regering, har til formål at give: En vurdering af dansk landbrugs relative konkurrenceevne udtrykt ved udnyttelse af produktionsmuligheder og driftsledelse.

 

Forskerne bag rapporten med institutleder Henrik Zobbe i spidsen ligner her villige redskaber for de tidligere ministre Jørgensens og Brosbølls evindelige miskreditering af landmændene.

 

Udredningen fokuserer hovedsageligt på driftsledereffekten og ser ikke på de produktionsmuligheder de forskellige lande er underlagt. Den udpeger derfor ikke overraskende de danske landmænd som dem, der har det største relative forbedringspotentiale – eller sagt mere direkte i den udsendte pressemeddelelse:

 

Danske landmænd udnytter ikke produktionsmulighederne godt nok.

 

Det forties, at kvælstofregulering er en møllesten om dansk landbrug

Men de forskellige landes produktionsmuligheder sammenlignes ikke på baggrund af nye data. Dog nævnes, at det ikke kan afvises, at omkostninger til f.eks. kvælstofregulering er højere i Danmark end i andre lande.

 

Omkostninger til kvælstofregulering – det må dække over, at danske landmænd ikke har adgang til at gøde deres afgrøder, så de giver et lige så stort udbytte og har en proteinprocent, der nærmer sig de andre landes.

 

Den EU-stridige danske gødningsregulering har kostet danske landmænd over 30 procents proteinindhold og en stor del udbytte. Alene det ikke at tage en sådan forskel med i en sammenligning af europæiske planteavleres resultater, gør udredningen utroværdig.

 

Hvad mon Mærsk kunne præstere, hvis de ikke måtte sejle med mere end 80 procent belægning på deres skibe? Eller hvad kunne Novo, hvis de kun måtte køre 80 procent på deres produktion? Jeg spørger bare: Ville det så være udygtighed, hvis de tabte pusten?

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

IFRO påstår at det er ledelsen af driften, der er problemet

Men på trods af, at landbrugets ydeevne er nedsat til 80 procent påstår IFRO’s udredning, at det er driftslederen, der er problemet og de påstår, at reguleringsomkostninger ikke påvirker landbrugets konkurrenceevne på sigt, idet jordens pris vil indrette sig på forholdene. Hvis det stod til troende, burde jordprisen i dag være 80.000 kr.

 

Når samme Zobbe på Facebook gør sig lystig over, at det ikke giver mening for danske landmænd, at investere ud fra et tysk omkostningsniveau, har han jo ret. Men han burde i sin analyse have understreget, at det er fordi den danske landmand på grund af rammevilkårene med den manglende gødning, ikke har samme indtjeningspotentiale som sin tyske kollega.

 

Zobbes udredning godtgør, at danske landmænds indtjening er i bund – men hans konklusion, at det skyldes driftslederineffektivitet hænger ikke sammen med forholdene ude i marken. Det er de meget restriktive gødningsregler og de mange særbyrder, som dansk landbrug trækkes med, der påvirker indtjeningen så voldsomt at danske landmænd bliver trukket ned på en sidsteplads i indtjeningsevne i Europa.

 

Det er rammevilkårene, det er galt med

Bæredygtigt Landbrug slutter helt op om udredningens påpegning af, at det er vigtigt for Danmark og dansk økonomi, at et af landets tunge eksporterhverv genfinder styrken, før der sker uoprettelig skade på produktionsapparatet og på den langsigtede konkurrenceevne og dermed på indtjeningen.

 

Men Zobbe og hans folk retter bager for smed, når de skyder efter landmanden og ikke de katastrofale regler, som er indført i Danmark godt støttet af Zoppes dyre, enkeltfinansierede, formålsbestilte såkaldte udredninger.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Sidste sætning i den nyeste udredning burde ændres til: Danske rammevilkår ødelægger konkurrenceforholdene for danske landbrugsfamilier (Henrik Zoppe og hans medarbejdere burde skamme sig.)

 

Flemming Fuglede Jørgensen er Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…