Hvad er fremtiden for den dansk-tyske grænse?

Colourbox

De beskrevne grænseovergange lå før politikreds sammenlægningen henholdsvis i Gråsten og Tønder politikredse.

 

Udover kontrollen ved landegrænsen, var der også kontrol ved de såkaldte spritbåde. Der var kontrol i Sønderborg havn, i Gråsten havn og ved Kollund Mole. Spritbåds sejladsen på Flensborg Fjord er for længst ophørt.

 

Der var endvidere pas- og toldkontrol i Havneby på Rømø, hvorfra en stor bilfærge sejlede til den tyske ø Sild.  Mange tyskere kørte i bil over landegrænsen og tog færgen fra havneby, da det var billigere end at køre med biltoget over Hindenburgdæmningen til Sild. Jeg tror fortsat det er sådan.

 

Jeg har i min beskrivelse af grænsen og de enkelte grænseovergange forsøgt at give læseren et billede af hvor mange overgange det nu er helt lovligt at krydse for at komme fra Tyskland til Danmark. Og ikke mindst hvor let det er at undgå myndighedernes øjne såfremt man ikke har helt rent mel i posen.

 

Jeg er klart af den opfattelse, at der i dag gøres et kæmpe arbejde i Udlændinge Kontrol Afdeling i Padborg, for at pågribe de kriminelle. Der er et tæt samarbejde med tysk politi og andre relevante myndigheder.

 

Der har senest været ønske fra forskellig side, og ikke mindst fra befolkningen, om genindførelsen af grænsekontrollen. Hertil svarer justitsminister Mette Frederiksen, at man kan have intelligent grænsekontrol ved hjælp af nummerplade scannere.

 

Nummerpladescannere er et godt hjælpemiddel, men kan ingenlunde stå alene. Der skal ved hver overgang, hvor der er scannere også være det fornødne antal grænsekontrollanter, politi og told, til at foretage den fornødne indgriben.

 

Hvad har ministeren tænkt, at der skal ske ved de mindre overgange. Her vil det nok ikke økonomisk være realistisk at sætte scannere op. Vil ministeren lukke disse overgange som de var tidligere, eller skal der være uhindret adgang til Danmark? Eller tænker hun måske, at der skal være bemanding?

 

Når der er sket et holdningsskifte i befolkningen, skyldes det påvirkninger som følgerne af de åbne grænser har betydet. Mange har oplevet det som en lettelse, at grænsekontrollen forsvandt i 2001, men de fleste har nu erkendt, at prisen for den åbne grænse har været alt for høj. Et stort antal private har oplevet indbrud i deres hjem, herunder ikke mindst i sommerhusene langs vestkysten.

 

Spørg hvad de sydjyske autoforhandlere har oplevet af indbrud og tyveri. Spørg sønderjyderne som færdes i grænselandet dagligt, også hos dem er der et stort ønske om genindførelsen af grænsekontrollen. Naturligvis vil de politisk korrekte være imod genindførelsen af grænsekontrollen, men sund fornuft taler herfor.

 

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

Hvorfor låser vi vores dør når vi forlader vort hus? For at undgå, at uvedkommende kommer derind. Hvorfor låser vi så ikke Danmarks dør? Det kommer vi forhåbentlig også til igen – indenfor en overskuelig fremtid.

 

Kilde vedr. grænsestenenes tilblivelse: Dansk Vejtidsskrift 1956 side 215, samt pens. Toldinspektør Kaj Mouritzen. Padborg.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…