Jeg er selvstændig erhvervsdrivende, der køber varer i udlandet – Hvad er mulighederne for at klage?

Spørgsmål:

 

Jeg har for nylig startet en import-forretning, hvor jeg køber varer hjem fra udlandet og videresælger til virksomheder her i Danmark, som så igen sælger til slutkunderne. De fleste af mine kunder køber varerne, mens resten blot får dem i kommission og først afregner overfor mig, når de har solgt varen.

 

Mit spørgsmål er, hvordan jeg skal forholde mig i forhold til reklamationsret og garanti? Fra jeg køber varerne, og til forbrugeren køber dem, kan der godt gå lang tid. Hænger jeg på fejl og mangler i 2 år fra jeg sælger varen til min kunde, eller i 2 år fra min kunde har solgt varen til forbrugeren?

 

Svar:

 

Jeg deler svaret på dit spørgsmål op i to, så jeg først kigger på salg i almindelig handel, og dernæst salg i kommission, da de to tilfælde skal behandles forskelligt.

 

 

Almindelig handel

 

Ved almindelig handel forstås i denne sammenhæng, at mellemhandleren har købt varen til sig selv for efterfølgende at sælge den videre.

 

Ved en sådan handel gælder købeloven. Købeloven bestemmer, at mellemhandleren har pligt til at gennemgå varen, når den modtages, og mellemhandleren har pligt til at reklamere straks overfor dig, såfremt varen lider af en mangel.

 

Kunne manglen være opdaget ved en almindelig gennemgang af varen ved modtagelsen, så kan mellemhandleren ikke senere gøre mangelskrav gældende overfor dig. Mellemhandleren kan altså ikke med god samvittighed blot stille varen på lager uden nærmere at undersøge den.

 

Må manglen derimod anses for skjult, således at den ikke ville være blevet opdaget ved en almindelig gennemgang, så bortfalder mellemhandlerens reklamationsret under alle omstændigheder som hovedregel efter to år. Den første undtagelse hertil er, hvis du har givet mellemhandleren en udvidet reklamationsret, der gælder i en længere periode, og den anden undtagelse er, at såfremt du ikke straks protesterer mod den for sene reklamation og i stedet indleder forhandlinger med mellemhandleren, så kan fristen for rettidig reklamation suspenderes.

Læs også
20 tips til at undgå at fejle som iværksætter

 

Som sælger bør du derfor altid straks protestere skriftligt over for sen reklamation, såfremt du har mistanke om, at reklamationen er for sen.

 

Problemet for mellemhandleren er åbenlys. Mellemhandleren kan i maksimalt to år gøre brug af reklamationsretten overfor dig, men fra den dag hvor mellemhandleren sælger varen videre til slutbrugeren, kan slutbrugeren benytte sin reklamationsret i to år, og dermed også på et tidspunkt, hvor det er for sent for mellemhandleren at videreføre kravet overfor dig. Mellemhandleren risikerer at blive fanget og stå med en mangelfuld vare, uanset om mellemhandleren burde have opdaget manglen ved købet.

 

Handel i kommission

 

Er varen derimod solgt i kommission forholder det sig anderledes.

 

Det er i sådanne tilfælde ikke utænkeligt, at mellemhandleren blot stiller varen på lager, indtil den kan videresælges, og mellemhandleren foretager sjældent en nøje gennemgang af det købte. Men hvad nu hvis der går flere år, inden varen videresælges til slutbrugeren, og først slutbrugeren konstaterer mangler ved varen?

 

Mellemhandleren er nu i stedet kommissionær, hvilket betyder, at kommissionæren handler i eget navn men for din regning. Kommissionæren bliver dermed som ved almindelig handel selv forpligtet overfor slutbrugeren. Slutbrugeren kan heller ikke ved handel i kommission rette et krav direkte mod dig som importør.

Læs også
Faglærte er oftere selvstændige end akademikere

 

Imidlertid er varen, indtil kommissionæren sælger den, din ejendom. Ejendomsretten har aldrig ligget hos kommissionæren, og kommissionæren har ikke købt varen i købelovens forstand.

 

Det har den betydning, at den 2-årige reklamationsfrist overfor dig først løber fra det tidspunkt, hvor slutbrugeren køber varen. Slutbrugeren skal reklamere overfor kommissionæren, men denne kan i samme omfang videresende reklamationen til dig. Kommissionæren risikerer således ikke, at dennes reklamationsret er bortfaldet på et tidligere tidspunkt end slutbrugerens.

 

Til slut

 

For slutbrugeren har det således ingen betydning, om varen er købt i almindelig handel eller som en del af en kommissionsaftale. For mellemhandleren medfører kommissionsaftalen derimod en forbedring i forhold til reklamationsretten overfor dig. Imidlertid kan andre bestemmelser i kommissionsaftalen være mindre fordelagtige for mellemhandleren, f.eks. størrelsen af mellemhandlerens fortjeneste, hvorfor mellemhandleren, såfremt denne har valget, i hvert enkelt tilfælde må vurdere, hvorvidt det er mest fordelagtigt, at købe varer til videresalg i almindelig handel eller som del af en kommissionsaftale.

 

Advokat (L) Søren Vasegaard Andreasen, besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…