Færre erhvervsskoleelever – i en periode – kan være en fordel

Colourbox

Det er ikke overraskende for ret mange i erhvervskolesektoren, at det nye karakterkrav – om at man skal have 2 i dansk og matematik fra folkeskolen for at begynde på en erhvervsuddannelse – ville betyde et mindre fald i antallet af unge, der efter sommer vil kunne starte på en erhvervsuddannelse.

 

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der er et lille fald af ansøgere til erhvervsuddannelserne på 1,1 procent i forhold til sidste år. I alt søger blot 18,5 % af de unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse.

 

Niels Brock var de første til at indføre optagelseskrav til vores erhvervsuddannelser (EUD). Det gjorde vi i erkendelse af, at vi oplevede at elevernes faglige forudsætninger var for ringe til at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse.

 

Flere engagerede og motiverede elever

Da vi indledte screeningen af vores EUD-elever, raslede optaget ned. Vi gik fra 18 til 9 klasser. Men det har betydet langt mere motiverede og engagerede elever, der virkelig vil deres fag. De er dygtigere og får lettere praktikpladser.

 

Det har glædet både elever, undervisere og de virksomheder, der har vores EUD-elever i praktik. Vi er slet i mål endnu, men på Niels Brock har vi rigtig gode erfaringer med, via adgangskrav, at få hævet kvaliteten og imaget af vores erhvervsuddannelser.

 

Og det siger næsten sig selv, at hvis man ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen, som er det fundament for enhver ungdomsuddannelse, så er det vanskeligt at bygge videre.

 

Skærpede adgangkrav giver erhvervuddannelserne prestige

Jeg er sikker på at vi på sigt vil se en stigning i antallet af unge, der søger en erhvervsuddannelse.

 

Den netop igangsatte erhvervsuddannelsesreform skal lige have mulighed for at slå rod i de unges og forældrenes bevidsthed, og man skal med egne øjne konstatere at en erhvervsuddannelse er en krævende ungdomsuddannelse, der fortjener både respekt og anerkendelse. Og dermed vil det blive mere prestigefyldt at søge ind på en erhvervsuddannelse.

 

Danmark har brug for flere faglærte i de kommende år. Men virksomhederne efterspørger ikke bare flere faglærte, de efterspørger først og fremmest dygtigere faglærte. Derfor er det vigtigt med et karakterkrav, og derfor er det, på kort sigt, hverken overraskende eller nogen katastrofe, at antallet af ansøgere til vores erhvervsuddannelser er faldet en smule.

 

Læs også
Unge i Hovedstadsområdet vælge erhvervsuddannelserne fra

Anya Eskildsen er adm. direktør ved Niels Brock

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…