Det svenske kaos kan give Danmark voksende problemer – det skaber pres for en skærpet dansk asylpolitik og grænsekontrol

Thomas Winther

Den svenske regering lægger op til, at der skal ske stramninger i asylpolitikken. Man må antage, at det i givet fald vil ske i et samarbejde med de traditionelle borgerlige partier (minus Sverigedemokraterne).

 

Der er absolut intet, der tyder på, at man for alvor får rettet op på de enorme skader, som en uansvarlig udlændingepolitik har påført det svenske samfund.

 

Men det kan trods alt tænkes, at svenske stramninger vil gøre det lidt sværere og mindre attraktivt for asylansøgere at slå sig ned i Sverige. Blandt andet tales der en grænsekontrol, der kan give bedre styr på, hvem der rejser ind.

 

Det kan få konsekvenser for Danmark.

 

Fri indrejse til Danmark for asylansøgere

Den danske regering har hidtil stort set ladet asylansøgerne rejse frit ind i landet. Der har ikke været megen kontrol.

 

Baggrunden for denne linje har været, at langt de fleste af asylansøgerne rejser videre til Sverige.

 

Men der har trods alt også været en ganske kraftig stigning i antallet af mennesker, der søger asyl her i landet. Politiet har talt om 100 om dagen i øjeblikket, hvilket svarer til over 30.000 om året.

 

Det har dog ikke fået regeringen til at ændre sin strategi med de åbne grænser for asylansøgerne.

Tilsyneladende vil man undgå det bøvl og den ballade, man kan få, hvis man skal til at gennemføre en skrappere kontrol og sende afviste asylansøgere tilbage til Tyskland.

 

Men denne strategi kan blive uholdbar, hvis Sverige gennemfører stramninger i sin grænsekontrol og andre stramninger.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

En stærkere grænsekontrol kan føre til, at Sverige sender ganske mange asylansøgere tilbage til Danmark.

 

Pres på dansk asylpolitik

Samtidig kan svenske stramninger og den kaotiske udvikling i Sverige i det hele taget føre til, at flere asylansøgere begynder at foretrække Danmark.

 

Det skaber pres for en skærpelse af den danske asylpolitik, der vil gøre det sværere og mindre attraktivt at få asyl i Danmark.

 

Integrationsminister Inger Støjberg har bebudet skrappere regler for at opnå permanent opholdstilladelse.

 

Samtidig arbejder hun med stramninger i retten til familiesammenføring for indvandrere. Disse stramninger kunne også komme på tale i forhold den gruppe af flygtninge, der ikke er personligt forfulgte. Dansk Folkeparti har rejst et krav af den art.

 

Endelig kan det blive nødvendigt at indføre en helt anderledes reel kontrol med asylansøgere, der søger ind over den danske grænse fra Tyskland.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

 

Ny holdning til grænsekontrol

Hidtil har Danmark i betydelig grad kunnet ligge i læ af, at Sverige tog imod så mange.

 

Men udviklingen i Sverige kan nu føre til, at vi i højere grad selv må sørge for, at vi ikke får svenske tilstande i Danmark.

 

Det kræver blandt andet, at regeringen og Folketingets flertal skifter holdning til grænsekontrol.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…