Det kan blive meget værre – det næste, der venter os, er en afrikanisering af Europa

“Gå væk! I skal ikke filme her”. Ordene kommer fra en afrikansk menneskesmugler til Steffen Kretz. Han er i Gambia for at l lave en udsendelse om folkevandringen fra Afrika mod Europa. Men menneskesmuglerne har stor magt og de vil ikke kigges i kortene. (TV-avisen 9.11)

 

Lige nu er hele opmærksomheden i Danmark og i andre europæiske lande rettet mod den enorme asylstrøm fra Syrien, Irak og Afghanistan.

 

Men i ly af den er en anden og måske endnu større folkevandring ved at skylle ind over Europa.

 

Den kommer fra de afrikanske lande syd for Sahara.

 

Det kan udvikle sig til en ren katastrofe – en afrikanisering af Europa.

 

Topmøde på Malta

Folkevandringen fra Afrika er emnet for EU-topmødet på Malta i dag. Stats- og regeringschefer skal mødes med ledere fra op mod 40 afrikanske lande. Målet er en plan, der kan stoppe menneskestrømmen.

 

De afrikanske lande skal have massiv økonomisk bistand. Til gengæld skal de stoppe dem, der vil rejse ud og tage imod dem, Europa ønsker at sende tilbage.

 

Modellen er aftalen mellem Spanien og Marokko. Men det var en anden tid og andre lande. Det bliver meget svært at lave noget tilsvarende.

 

Millioner af unge afrikanske mænd VIL bare have et bedre liv. Og der er kun en vej: Europa.

 

Det kan få store konsekvenser for Danmark og andre europæiske lande. Flere illegale, flere på offentlig forsørgelse, flere kriminelle og sex-overfald. Det sidste får allerede nu politiet til at advare kvinder mod at gå alene om natten.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Befolkningsoverskud

Presset på Europa skyldes dybest set den enorme vækst i befolkningerne. Det er særlig voldsom i Mellemøsten og Afrika. Men særlig dramatisk i Afrika.

 

Det går ikke væk selv om krigen i Syrien og andre konflikter stopper.

 

Der er i dag 1,2 mia mennesker i Afrika. Det vil vokse til 2,4 mia om 35 år. Fem gange flere end i hele Europa.

 

De mange mennesker kan ikke brødfødes i Afrika, som det ser ud nu. De vil søge mod Europa. Ikke fordi de er flygtninge men fordi de vil have et bedre liv, end det de kan få i Afrika. Denne udvikling har blandt andre Wall Street Journal beskrevet i en stor artikel med Senegal som eksempel.

 

Og det er ret let at komme til Europa.

 

Læs også
Bogen anbefales enhver, som gerne vil forstå baggrunden for nogle af de aktuelle problemer i EU

Moderne transpormuligheder og ikke mindst mobiltelefoner har betydet en revolution i kommunikationen.

 

Somaliere i Danmark er eksempelvis i daglig kontakt med familie og venner i Somalia. Og sådan er det med mange andre.

 

Menneskesmuglerne er kun to telefonopkald væk. Har de sparet lidt penge op er det nemt at komme med en bus de 5000 km til Middelhavet og derfra med en båd til Europa.

 

Og det er der mange der gør. Steffen Kretz har besøgt en landsby i Gambia. Her kender alle nogen, der er rejst til Europa. De sender penge hjem til familien, som får råd til at bygge et hus.

 

Derfor vil alle de andre unge mænd i byen også af sted. Og sådan er det overalt.

 

Regeringen i Gambia vil ikke stoppe denne trafik mod Europa. Omkring en tredjedel af landets indtægter stammer fra de penge landsmænd sender hjem fra Europa.

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Negative konsekvenser for Europa

Folkevandringen fra Afrika kan få negative konsekvenser for Europa.

 

En del af de mennesker fra Afrika, der tidligere er kommet til Europa har været studerende og er gledet ind i kulturen og adfærden i europa.

 

Men mange andre har slet ikke været i stand til at tilpasse sig. Arbejdsløsheden har således været særlig høj blandt indvandrere fra afrikanske lande som Somalia og Eritrea.

 

Kriminaliteten er også høj. Somaliere er dømt ti gange oftere end danskere.

 

Og der er grund til at frygte, at det bliver værre med de grupper, som nu kommer til Europa fra Afrika.

 

Mange har ikke gået i skole og er analfabeter fra små landsbyer. (TV-avisen)

Læs også
Præsident Macron vil være den store leder i EU – men han har ikke meget at have det i

 

I Frankrig oplever man nu flere steder massive problemer med afrikanske indvandrere: I Sydfrankrig på grænsen til Italien. I Paris, hvor der vokser hele teltbyer op med illegale afrikanere. Og i Calais. Over alt er der en voldelig og asocial adfærd. Med kriminalitet og voldtægter.(DKA 9.6 og 23.6)

 

Der bliver ikke lyttet

Det har ikke skortet på advarsler om, at det ville gå sådan.

 

For over et år siden slog en borgmester på Sicilien alarm. 100.000 ventede på Libyens kyster og de mange der efterhånden kom over kunne man slet ikke magte. (DKA 10.6.14)

 

En video fra 2008 viser, hvor ukontrolleret og voldelig en adfærd, man oplever i Syditalien.

 

Borgmesteren på Sicilien ville have indført undtagelsestilstand. Men ingen lyttede.

 

Læs også
Topmøde for erhvervslivets elite giver stærkt fortegnet billede af befolkningens holdning til indvandring

Det er tvivlsom om topmødet i dag og i morgen på Malta vil nå frem til et resultat, som vil påvirke menneskestrømmen.

 

Problemerne vil sandsynligvis bare fortsætte med at vokse. Flere kvinder vil få svært ved at gå i fred på gaden. Der vil ske en form for afrikanisering af Europa.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…