Den genvalgte britiske premierminister David Cameron blæser til aktiv kamp mod islamistisk fanatisme

Youtube

Storbritannien har fået en rent konservativ regering. Liberaldemokraterne, der på mange måder minder om De Radikale i Danmark, er røget ud.

 

Det udnytter premierminister David Cameron nu til at sende stærke signaler i værdipolitikken.

 

Cameron vil have et opgør med tanken om, at hvis folk bare overholder loven, så er alt godt. Det frie demokratiske samfund må føre en aktiv kamp mod ekstremistisk ideologi, også inden den optræder direkte som vold og terror.

 

Dermed gør Cameron det klart, at kampen mod radikalisering ikke bare er en kamp mod terror. Det er også en kamp mod de ideer og værdier, der vil undergrave det frie samfund gennem propaganda og socialt pres. Det er disse ideer, der så gør nogle mennesker til terrorister.

 

Cameron nævner islamistisk fanatisme og nynazisme som eksempler på ekstremisme.

 

Værdikamp og brug af magt

”Vi skal væk fra det passivt tolerante samfund,” siger premierministeren. Det frie samfund må gøre en stærkere indsats for at beskytte sig.

 

”Alt for ofte har samfundet forholdt sig neutralt til forskellige værdier. Det har givet frit spil for ekstremisme og offer-holdninger.”

 

Det betyder, ifølge Cameron, at man aktivt skal fremme bestemte værdier: Ytringsfrihed. Religionsfrihed. Demokrati. Retsstat. Lige rettigheder på tværs af race, køn og seksualitet.

 

Udover denne værdikamp skal samfundet også være mere indstillet på at bruge sin magt overfor kræfter, der målrettet arbejde på at nedbryde det.

 

Han beordrer nu landets sikkerhedstjenester til at være mere udfarende over for disse kræfter, så de ikke fredes med den begrundelse, at de ikke er taget i at gøre noget ulovligt. Man skal kunne gribe ind i deres aktiviteter, selv når det ikke er muligt at forbyde dem helt.

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

 

Det skal også være muligt at lukke moskeer, der prædiker had mod de demokratiske kræfter.

 

Indvandring

Den slags tiltag skal kombineres med strammere kontrol med indvandringen, så man får pillet ekstremister fra.

 

Mere generelt lægger den ny konservative regering op til stramninger i indvandringspolitikken.

 

Camerons indenrigsminister Theresa May har netop været ude med en melding om, at man er nødt til at sende de mange bådflygtninge på Middelhavet tilbage. Ellers får man en tilstrømning, som de europæiske samfund slet ikke kan magte.

 

Opgør med det multikulturelle samfund

Camerons skærpede kurs er et opgør med ideen om et multikulturelt samfund, hvor de forskellige kulturer og værdier er ligestillede. I det multikulturelle samfund kan det være lige så godt at gå ind for et islamisk styret ikke-demokratisk samfund som for et frit og demokratisk samfund.

Læs også
Douglas Murray: “Europas undergang. Immigration, identitet og islam”

 

Cameron siger nej til denne ligestilling af værdierne, som samtidig betyder opsplitning af samfundet i parallelsamfund.

 

Han blæser til kamp for ideen om, at Storbritannien (Det Forenede Kongerige) er ”én nation” med stærke fælles grundværdier.

 

”One nation” var De Konservatives centrale slogan i valgkampen.

 

Nu får det vise sig, hvad Camerons markante meldinger bliver til i praksis. Men der er i hvert fald kommet væsentligt bedre muligheder for at føre dem ud i livet, efter at Liberaldemokraterne (”De Radikale”) er skrumpet til ministørrelse og er ude af regeringen.

 

(Daily Mail)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…