Befolkningen i Danmark vokser – men det er kun en lille del, der er danskere

Foto: Steen Raaschou

Danmark er ikke Sverige. Endnu. I Sverige dominerer indvandrerne i dag befolkningstilvæksten i en sådan grad, at man forudser, at etniske svenskere om 30 – 40 år vil udgøre et mindretal i et Sverige domineret af mennesker fra ikke-vestlige, muslimske lande.

 

Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet afslører nu, at denne udvikling er godt på vej også i Danmark.

 

Det er Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, der har bedt ministeriet oplyse om befolkingstilvæksten i perioden 1. januar 2010 – 1. januar 2015 fordelt på danskere og indvandrere.

 

Danskerne bliver færre og færre

Af tallene fra Økonomi- og Indenrignsministeriet fremgår det, at danskerne bliver færre og færre samtidig med, at antallet af indvandrere stiger eksplosivt.

 

I hele perioden 1. januar 2010 – 1. januar 2015 steg antallet af indbyggere i Danmark med 124.977 personer, og heraf udgjorde personer med dansk oprindelse 10.242 eller blot 8,2 procent.

 

Med ialt 60.774 personer udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, hvilket primært vil sige asylansøgere med opholdstilladelse, cirka halvdelen af befolkningstilvæksten, medens vestlige indvandrere og deres efterkommere med 53.961 personer udgjorde den resterende del.

 

Udviklingen forstærket under nuværende regering

Ifølge tallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er det især i Helle Thorning-Schmidts regeringstid, den skæve udvikling i befolkningstilvæksten for alvor har taget fart.

 

I 2010 under VKO var befolkningstilvæksten på 25.890 personer og heraf udgjorde personer med dansk oprindelse 6.111, eller ialt 23,6 procent.

 

Fem år senere under Helle Thorning-Schmidt lå befolkningstilvæksten i 2014 på 32.480 personer, og af dem udgjorde personer med dansk oprindelse 1.077, eller blot 3,3 procent mod de nævnte 23,6 procent fem år tidligere.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

I modsætning til 2010, hvor indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere udgjorde under halvdelen af befolkningstilvæksten, dominerede de i 2014 med en tilvækst på 19.003 personer, hvilket er langt over halvdelen befolkningstilvæksten i 2014.

 

Tallene er endda ikke retvisende

Selvom tallene er alvorlige nok, dækker de ikke den reelle udvikling i sammensætningen af befolkningstilvæksten i Danmark.

 

I realiteten er de etniske danskere i endnu større mindretal, end det umiddelbart fremgår af statistikkerne, hvilket skyldes den måde, “en person med dansk oprindelse” rent statistisk defineres på.

 

Således oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet, at “Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindt én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.”

 

Ifølge denne definnition kan eksempelvis en somalier udmærket komme ind under kategorien “person med dansk oprindelse”, hvis vedkommendes far er født i Danmark af somaliske forældre og efterfølgende har fået dansk statsborgerskab og giftet sig med sin somaliske kusine, som oven i købet ikke behøver at være dansk statsborger.

 

På denne måde bliver mange  indvandrere i tredje generation rent statistisk registreret som “personer med dansk oprindelse”. Uanset om de eksempelvis er somaliere eller ej.

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

 

En voldsom og foruroligende udvikling

Hos Dansk Folkeparti kalder udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen tallene for alarmerende.

 

“Det er en voldsom og foruroligende udvikling. Det er ikke rar læsning, men vi bliver ved med at bede om tallene, for der er ingen andre, der gør det,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

“Men det, jeg finder allermest skræmmende, er egentlig ikke tallene, men tværtimod det faktum, at tallene ikke har affødt andet end larmende tavshed på Christiansborg. Der er tæt på ingen politisk vilje til at diskutere det og helst vil man undgå at forholde sig til det.”

 

Martin Henriksen mener, at den politiske tavshed skyldes, at “både erhvervslivet og flygtningeindustrien bliver rasende, hvis politikerne siger til dem, at der nu kommer en helt ny stram udlændingepolitik.”

 

En ny regering skal slå bremserne i

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører understreger, at det først og fremmest handler om at begrænse flygtningestrømmen, men at det også er af afgørende betydning at begrænse dele af arbejdskraftindvandringen.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

“Den påvirker i høj grad også samfundet, og det er ikke altid til det bedre. Vi taler altså om hele indvandringen og konsekvenserne i forhold til befolkningstilvæksten,” understreger Martin Henriksen og fortsætter:

 

“Dansk Folkeparti vil have begrænset især den ikke-vestlige indvandring, men også andre dele af indvandringen af den simple årsag, at antallet er for voldsomt. Danmark er ved at skifte afgørende karakter, og der vil komme flere og flere områder, hvor dansk kultur og danske traditioner ikke længere vil være det dominerende.”

 

Og det er et problem, en eventuel ny regering skal tage fat i, fremfører Martin Henriksen:

 

“Derfor mener Dansk Folkeparti, at hvis der kommer et borgerligt flertal efter det næste folketingsvalg, så skal regeringen arbejde for at begrænse især den ikke-vestlige indvandring markant. Det er mig ubegribeligt, at det synspunkt skulle møde modstand hos andre partier. Faktisk burde også socialdemokraterne kunne bakke op,” understreger Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

 

Fakta: Befolkningens sammensætning 2010 og 2015

Medens andelen af personer med såkaldt dansk oprindelse udgjorde 90,2 procent af det samlede indbyggertal under VKO per 1. januar 2010, var den tilsvarende andel faldet til 88,4 procent under Helle Thorning-Schmidt per 1. januar 2015.

 

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

Samtidig var antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere steget fra 362.486 personer per 1. januar 2010, hvor de udgjorde 6,5 procent af det samlede indbyggertal, til ialt 423.260 personer per 1. januar 2015, hvor deres andel af det samlede indbyggertal var steget til 7,5 procent.

 

Den 1. januar 2010 var der 5.534.738 indbyggere i Danmark. Heraf udgjorde personer med såkaldt dansk oprindelse 4.992.000 personer. Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere udgjorde 362.486 personer og vestlige indvandrere og deres efterkommere 180.252 personer.

 

Den 1. januar 2015 var der 5.659.715 indbyggere i Danmark. Heraf udgjorde personer med såkaldt dansk oprindelse 5.002.242 personer. Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere udgjorde 423.260 og vestlige indvandrere og deres efterkommere 234.213 personer.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…