Betydelig folkelig opbakning til Donald Trumps krav om midlertidigt stop for muslimsk indvandring til USA

Donald Trump kæmper for at blive Republikanernes kandidat ved præsidentvalget næste efterår.

 

Forleden vakte han enorm opsigt, da han efter terrorangrebet i Californien krævede et midlertidigt stop for muslimsk indvandring til USA.

 

Ifølge Trump skulle dette stop bruges til at finde ud af, ”hvad helvede der foregår” blandt muslimer, og hvordan man får bedre styr på mulige terrorister.

 

Trumps bemærkninger udløste en syndflod af angreb på ham i medierne og det politiske miljø – også fra de republikanske ledere i Kongressen.

 

I medierne – også de danske – hed det sig, at Trump blev ”angrebet fra alle sider”. Man fik det klare indtryk, at hans bemærkninger slet ikke vandt nogen genklang blandt amerikanerne.

 

Men som så ofte før gik journalisterne galt i byen. De tog det for givet, at reaktionerne i de snakkende klasser af mediefolk og politikere var dækkende for befolkningen som helhed.

 

Endnu engang har dette vist sig at være forkert. To aktuelle meningsmålinger viser, at Donald Trumps holdning har stor opbakning blandt amerikanerne (The Hill). I den ene måling er der endda flere, der støtter ham, end det modsatte.

 

Meningsmålingerne

I den ene måling lød spørgsmålet:

 

”Er du for eller imod et generelt forbud mod, at muslimer kan rejse ind i USA, indtil regeringen forbedrer sin evne til at sikre, at potentielle terrorister ikke kan komme ind.”

 

Her var 46 procent af de adspurgte for et forbud, mens 40 procent var imod. Blandt republikanske vælgere stod det 66-24 procent i Trumps favør. Blandt vælgere uden partitilhørsforhold stod det 45-39 procent til Trump. (Rasmussen Reports)

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

I den anden måling lød spørgsmålet:

 

”I denne uge krævede Donald Trump et midlertidigt stop for, at muslimer, som er borgere i andre lande, kan rejse ind i USA. Er du for eller imod dette forslag?”

 

Her var 37 procent for forslaget og 50 procent imod. (Bloomberg Politics)

 

Journalisters ønsketænkning

Forskellen i resultaterne hænger efter alt at dømme sammen med forskellen i spørgsmålenes formulering.

 

Men fælles for de to målinger er, at de viser en anselig opbakning til Trump. Formentlig nok til, at det styrker ham i kampen for at blive republikansk præsidentkandidat.

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Dette afspejler en stærk reaktion mod terrortruslen og mod hadet til USA og Vesten i muslimske miljøer.

 

Det er jo en ganske anden historie end den, der blev bragt i danske og andre medier. Ifølge deres version blev Trump nærmest lammetævet af amerikanerne.

 

Det er meget lidt betryggende, at journalister har så snæver en horisont og så stor en tilbøjelighed til at forveksle deres egen ønsketænkning med virkeligheden.

 

http://www.nbcnews.com/video/trump-wants-database-to-track-muslims-570364995937

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…