Ulovlig dansk statsstøtte til vindmøller – igen?

EU-retten har i en dom kendt fransk statsstøtte til vindmøller ulovlig. Og pålagt den franske stat at tilbagebetale de franske el-forbrugere.

 

Dommen er en kendsgerning siden 19. december 2013.

 

En kendsgerning som vel også gælder danske forhold, hvor vindmøllerne modtager milliarder af kroner i statsstøtte i form af garanterede priser for produktionen.

 

Jeg har tidligere fået offentliggjort et læserbrev i denne avis. Det samme i Jyllands-Posten. 

 

I breve til Folketinget har jeg forsøgt at få politikerne til at reagere.

 

Med brev til TV2 har jeg forsøgt at få reaktioner.

 

På et infomøde fik jeg anledning til at stille spørgsmålet, som en deltagende folketingsmand lovede at forelægge ministeren.

 

En anden politiker har jeg bedt om hans opfattelse.

 

Men jeg har aldrig hverken set eller hørt nogen udtale sig om dette emne. Det er da efterhånden mere end underligt.

 

Normalt reagerer møllebranchen med modsigelser, når den føler sig gået på klingen. Men heller ikke fra den kant har der lydt nogen kommentater – og det er jo forståeligt ved udsigterne for den industri.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Hvis jeg helt har misforstået dommen og dens betydning for Danmark, kunne man jo have udtrykt det.  Men heller ikke det er tilfældet.

 

Efterhånden bliver jeg mere og mere overbevist om, at der befinder sig en alvorlig bombe under den såkaldte “grønne energi”.

 

Niels Gundersen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…