Udestående med SKAT: Hvordan kan man klage over manglende fradrag for renteudgifter?

Foto: Colourbox

Spørgsmål: 

Kære Brevkasse

 

Jeg har en aktuel skatteproblematik, som jeg søger rådgivning omkring. Både i forhold til de gældende fradragsregler og de evt. muligheder for at føre en sag rent juridisk. Jeg har tidligere hørt, at der skulle være en ordning, hvor man kan klage uden at skulle bekoste diverse regninger fra rådgivere.

 

Min historie er kort fortalt, at jeg igennem en del år har fungeret som selvstændig i konsulentbranchen med IT som arbejdsområde. Der er udelukkende tale om fuldtidsarbejde med kunder i Danmark.

 

Det er sådan fat, at jeg rent fradragsmæssigt benytter mig af virksomhedsskatteordningen, og det er her, mit udestående med SKAT kommer ind i billedet. Den skatteregion, som jeg hører ind under, har nemlig for nylig undersøgt den seneste årsopgørelse, hvor det er sådan fat, at vi ikke er enige om visse konkrete forhold og selve udregningen, de skal foregå på.

 

Det springende punkt er primært reglerne omkring fradrag for renteudgifter. Her forstår jeg på svaret i sagen fra SKATs medarbejder, at de fulde renteudgifter ikke kan trækkes fra, mens jeg er af den umiddelbare opfattelse, at lånene er optaget i firmaets navn, hvorfor disse udgifter bør være fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst, jeg har i det pågældende år.

 

Kan du venligst forklare mig, hvad der er op og ned i dette tilfælde – og sætte mig ind i mine umiddelbare muligheder for at kunne påklage sagen og få bragt orden i skattepapirerne snarest muligt? Jeg har som tidligere fortalt hørt om en ordning, hvor det er muligt at opnå uafhængig assistance uden omkostninger i skattesager.

 

Med venlig hilsen
Den Selvstændige

 

Svar:

Kære Den Selvstændige

 

Tak for dine spørgsmål.

 

Jeg skal forsøge at gennemgå dine spørgsmål her i brevkassen. Jeg mangler dog flere konkrete forhold oplyst for at kunne give dig et retvisende svar, hvorfor det kun kan blive en overfladisk belysning af problemstillingerne.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Du stiller to spørgsmål: Et spørgsmål om muligheden for at få dækket omkostninger til assistance i skattesager, og et spørgsmål om muligheden for at kunne fratrække renteudgifter, når virksomhedsskatteordningen anvendes ved beskatning.

 

Fradrag for renteudgifter

Først vil jeg gennemgå spørgsmålet om virksomhedsskatteordningen.

 

Fordelene ved at anvende virksomhedsskatteordningen er blandt andet;

  • at virksomhedens overskud bliver beskattet som kapitalindkomst i stedet for som personlig indkomst hos skatteyderen,
  • at man har mulighed for at opspare overskud i virksomheden, der beskattes med en foreløbig skat på 24,5 % (2014),
  • at man får fuldt fradrag for sine renteudgifter i virksomheden, som kan fratrækkes i sin personlige indkomst.

 

For at man kan anvende virksomhedsskatteordningen, skal man drive selvstændig virksomhed enten som indehaver af en personlig ejet virksomhed eller som udlejer af fast ejendom, der skattemæssigt betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Man kan ikke anvende virksomhedsskatteordningen, når man driver hobbyvirksomhed.

 

Derudover stilles der en række betingelser for at kunne benytte virksomhedsskatteordningen. Der er blandt andet krav om, at virksomheden skal have udarbejdet et regnskab, der opfylder kravene i bogføringsloven. Det er for omfattende at beskrive samtlige betingelser her, men det kan kort nævnes, at der skal foretages en opgørelse af virksomhedens aktiver og passiver, og at virksomhedens økonomi bogføringsmæssigt holdes adskilt fra ens privatøkonomi.

 

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

Hvis du således opfylder betingelserne for at anvende virksomhedsskatteordningen, vil du som udgangspunkt kunne fratrække din virksomheds renteudgifter.

 

Godtgørelse til førelse af skattesager

Hvis SKAT ikke vil anerkende dit fradrag, har du mulighed for at påklage SKATs afgørelse til Skatteankestyrelsen. Hvilket bringer mig til dit andet spørgsmål omkring muligheden for omkostningsgodtgørelse til førelse af skattesager.

 

Det er korrekt, at man som privat skatteyder eller som selvstændig erhvervsdrivende kan få godtgjort sine udgifter til brug af sagkyndig bistand i forbindelse med førelse af sin skattesag.

 

Dette følger af skatteforvaltningslovens kapitel 19, hvor det fremgår, at man får fuld godtgørelse for sine udgifter i sager, hvor man får medhold fuldt ud eller medhold i overvejende grad, og at man får godtgjort halvdelen af sine udgifter, hvis man taber sagen.

 

Der er ingen nedre grænse for hvor stort et beløb, sagen skal dreje sig om. Dog skal der være tale om udgifter til professionel sagsførelse, det vil typisk sige, at man får en advokat til at føre sin sag. Man får således ikke godtgjort sine egne arbejdstimer, hvis man selv vælger at føre sagen.

 

Muligheden for omkostningsgodtgørelse betyder, at man som almindelig skatteyder eller selvstændig erhvervsdrivende, kan få behandlet sin skattesag ved enten et skatteankenævn eller ved Landsskatteretten og få godtgjort alle sine omkostninger forbundet med dette, hvis sagen vindes, og få halvdelen af sine omkostninger godtgjort, hvis man taber sagen.

Læs også
12. marts kan du se din årsopgørelse fra SKAT

 

I dit tilfælde, vil du således kunne få omkostningsgodtgørelse til at få ført din sag, hvis du vælger at klage over SKATs afgørelse over manglende mulighed for fradrag af renteudgifter i din virksomhed.
Hvis du har brug for yderligere hjælp til din skattesag, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

Lars Aamann

Advokat

 

Aagaard Lund ApS

Det er muligt at indhente praktiske tips for borgere, som ønsker at påklage sager om skatteemner, ved at besøge Aagaard Lund ApS’ nyhedsside:
http://alskat.dk/bistand-i-skattesager/


Aagaard Lund besvarer spørgsmål fra læserne om SKAT og skatteklager. Har du et spørgsmål, kan dette sendes med fulde adresseoplysninger på [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil blive besvaret i avisen (skriv hvis du vil være anonym).

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…