Et spøgelse bliver ved med at hjemsøge regeringen

Da regeringen forhandlede finanslov med Enhedslisten i efteråret, var det et hovedkrav fra støttepartiet, at de ældre skulle sikres en række minimumsrettigheder. Specielt blev der talt meget om, at de skulle have ret til at komme i bad to gange om ugen.

 

Enhedslistens krav blev afvist af regeringen, der i stedet tilbød at lave en pulje på 1 mia. kr., som kommunerne så kunne søge penge fra til forskellige ældreformål.

 

Denne pulje kom med i den aftale, som regeringen endte med at indgå med Venstre og De Konservative.

 

Nu har Politiken Research foretaget en rundspørge i kommunerne for at høre, hvad de vil bruge pengene til, og halvdelen af kommunerne har svaret.

 

Stort set ingen vil bruge dem til at tilbyde de ældre flere bade. Hele 67 procent siger, at pengene skal gå til at give de ældre mere hjælp til at klare sig selv – den såkaldte genoptræning og rehabilitering.

 

Det kan give regeringen ballade.

 

På krigsstien

Tankegangen bag at satse på mere hjælp til selvhjælp for de ældre har særdeles meget for sig. Det vil være en stor fordel for mange, hvis de i højere grad selv kan tage tøj på, lave mad osv. Dermed får de øget mulighed for at styre deres eget liv.

 

Samtidig frigør det også midler for kommunen, hvilket er tiltrængt i en tid, hvor det offentlige forbrug skal holdes i stram snor.

 

Men denne prioritering vil blive mødt med anklager om, at regeringen for at spare penge svigter de svageste ældre – i modsætning til det indtryk, man gav i forbindelse med finansloven. Ældresagen er allerede på krigsstien.

 

Dette er endnu et eksempel på, at et spøgelse bliver ved med at hjemsøge regeringen: beskyldninger om løftebrud.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Ordene og virkeligheden

Det er ikke, fordi regeringen præcis har lovet de ældre, at ”ældremilliarden” skal gå til bestemte formål. Men det lå lidt i luften, at en del af dem kunne gå til flere bade.

 

Samtidig var de ældre, ikke mindst de svagere ældre, et hovedtema i Helle Thornings nytårstale. Talen efterlod det indtryk, at regeringen ville gøre en særlig indsats her. Til det formål ville den bruge flere offentlige midler – i modsætning til Venstres nulvækst.

 

På den baggrund er det ikke ligefrem en ønskedebat for regeringen, at den nu skal forsvare sig mod anklager om, at pengene især går til de noget stærkere ældre, og at det er et led i en spareøvelse.

 

Forligene forude

I det hele taget kan Thorning få sine problemer med de forventninger, som nytårstalen skabte om offentligt forbrug og social profil.

 

Regeringen har allerede forpligtet sig til at effektivisere den offentlige sektor. Og den har bebudet nye vækstinitiativer, når Produktivitetskommissionen er færdig med sit arbejde. En central del af dette vil netop være at øge produktiviteten i den offentlige sektor.

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

 

Dette er nødvendige og rigtige målsætninger. Men de falder ikke så godt i hak med nytårstalens meget kraftige markering af kontrasten mellem den røde og den blå politik.

 

I forsøget på at sætte Venstres nulvækst i et dårligt lys, fik Thorning skabt et stærkt overdrevet billede af, hvor meget anderledes regeringens politik er.

 

Kendsgerningen er, at regeringen også kalkulerer med lav stigning i det offentlige forbrug.

 

Kendsgerningen er videre, at regeringen efter alt at dømme kommer til at barbere sine lave mål for det offentlige forbrug yderligere ned, fordi tingene skal aftales med de borgerlige.

 

Beskyldningerne om løftebrud spøger også her.

 

Carsten Koch-udvalgets forslag

Læs også
Stor strid i rød blok – politisk kaos truer

Spøgelset vil formentlig ligeledes dukke op i debatten om det såkaldte Carsten Koch-udvalgs forslag til en reform af beskæftigelsessystemet. En række af disse forslag er kommet ud i offentligheden.

 

På flere punkter lægger de op til at skærpe vilkårene for de ledige. For eksempel skal retten til seks ugers uddannelse efter eget valg fjernes.

 

Ufaglærte ledige over 30 år får som noget nyt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse fra dag ét. Men de skal så acceptere en lavere ydelse end den fulde dagpengesats.

 

I fagbevægelsen er der vrede over disse og andre forslag fra udvalget.

 

Carsten Koch har efter al sandsynlighed afstemt udvalgets udspil med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Så regeringen vil formentlig i hovedsagen bakke op.

 

Men den risikerer, at ikke bare fagbevægelsen, men også nogle vælgere vil se forslagene som et svigt af den sociale profil, som nytårstalen gav indtryk af.

 

Læs også
Mette F. har lagt udlændingepolitik frem – det vil gøre samarbejdet med de røde støttepartier sværere på fem punkter

Realistisk politik – urealistisk retorik

Når regeringen fortsat hjemsøges af løftebruddets spøgelse, hænger det sammen med, at den har truffet et fundamentalt valg: Den vil føre en økonomisk politik, som grundlæggende er ansvarlig og langsigtet.

 

Det fortjener den anerkendelse for, selv om den ikke går langt nok. Problemet er bare, at den samtidig kæmper en desperat kamp for at overleve ved næste valg.

 

Derfor bliver den ved med at skabe forventninger, som den ikke kan indfri. Og det kan blive værre, når valget kommer tættere på.

 

De røde partier er blevet langt mere realistiske i deres økonomiske politik. Men de garnerer den fortsat med en retorik, som lover uden at holde.

 

Derfor bliver spøgelset ved med at hjemsøge dem.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…