Skal jeg virkelig betale et tvunget bidrag til min søns uddannelse?

Colourbox

Spørgsmål:

Til Søren Vasegaard Andreasen

Jeg er blevet pålagt at betale uddannelsesbidrag til min søn på 19 år. Gennem mere end et år har jeg forsøgt at finde en anden løsning men sagen klæber til mig som napalm.

Aktuelt er jeg dømt til at skulle forsørge min søn på 19 år ved at betale uddannelsesbidrag og kommunikationen med Statsforvaltningen er kort sagt ude af trit med nutiden. Ingen argumentation er mulig.

1. Min søn modtager SU som hjemmeboende.
2. Hans mor har ca. samme indkomst som jeg.
3. Min søn har ingen udgifter til sin skolegang.
4. Jeg har helt frivilligt tilbudt at hjælpe min søn hvis han har behov for det.

Håber du har mulighed for at hjælpe med en løsning?

De bedste hilsner

Svar:

På trods af at din søn bliver myndig, når han bliver 18 år, så findes der regler, som medfører, at du alligevel kan blive forpligtet at medvirke til hans forsørgelse, mens han er under uddannelse.

Reglerne om uddannelsesbidrag er rimelig klare. Den forælder ”barnet” bor hos, kan ansøge om uddannelsesbidrag, som udbetales til barnet, så længe barnet er under uddannelse, dog max. indtil barnet fylder 24 år. Uddannelsesbidraget indgår i barnets skattepligtige indkomst.

Ansøgning sker til Statsforvaltningen, som også tager stilling til ansøgningen. Man kigger her på barnets indkomst (må ikke overstige ca. 5.000 kr. pr. måned) og på din indkomst som forælder (som minimum skal være på ca. 30.000 kr. pr. måned). På baggrund heraf kan man så træffe afgørelse om, at du skal betale uddannelsesbidrag. Beløbet i 2014 er på 1.124 kr., men kan sættes op, hvis din indtægt er meget høj.

Det er uden betydning, at din søns mor tjener det samme som dig, da det må formodes, at hun i forvejen har en del udgifter til din søn, eftersom han bor hos hende. Det er også uden betydning, hvilke udgifter din søn har til sin skolegang eller i øvrigt.

Statsforvaltningen foretager således et skøn ud fra de oplysninger, som Statsforvaltningen har fået i forbindelse med ansøgningen om din og din søns indtægter. Statsforvaltningen kan se bort fra frivillige aftaler eller tilbud, hvis de vurderer, at sådanne aftaler stiller barnet dårligere, end en afgørelse fra Statsforvaltningen vil.

Er du uenig i Statsforvaltningens afgørelse, kan du indenfor 4 uger efter afgørelsen er truffet klage til Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Dette skulle gerne fremgå af den afgørelse du i sin tid modtog fra Statsforvaltningen. Har du ikke allerede klaget, vil det derfor nu være for sent.

På baggrund af de oplysninger du har givet, vil jeg umiddelbart vurdere, at Statsforvaltningen har truffet den korrekte afgørelse, hvorfor du vil være forpligtet til at betale uddannelsesbidrag til din søn, indtil han fylder 24 år, færdiggør sin nuværende uddannelse, eller en af jeres indkomstforhold ændrer sig væsentligt.

Du kan læse mere om reglerne på http://statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=7353.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…