Selvstændig i over 25 år: SKAT nægter mig fradrag for underskud

Spørgsmål:
Kære Lars

 

Jeg har et komplekst spørgsmål omkring skattejura, som jeg håber, du kan hjælpe mig med. Det drejer sig om en tvist med SKAT, som ikke mener, jeg er berettiget til skattefradrag for underskud i min personligt ejede virksomhed, der har eksisteret i flere former i over 25 år.

 

Jeg har altid arbejdet fuld tid i virksomheden og har kun haft underskud i tre skatteår. Det er netop beløbene fra disse år, SKAT ikke ønsker at give mig fradrag for, hvilket jeg ikke forstår. Underskuddene er primært opstået pga. eksterne faktorer såsom finanskrisen og samarbejdspartneres nedgang i ordrer efter Muhammedkrisen.

 

Mit firma har blandt andet solgt internationale konsulentydelser og ejendomme i udlandet. Da jeg har været i gang i så mange år, kan jeg ikke forstå, at de betegner mit foretagende som ”en hobbyvirksomhed” og nægter disse vigtige fradrag. Kan du hjælpe med at forklare sagens sammenhæng og måske fortælle, om det giver mening for mig at klage over deres vurdering?

 

Med venlig hilsen

 

KP

 

Svar:

 

Kære KP

 

For at kunne give en fyldestgørende vurdering skal jeg bruge mere information omkring din baggrund samt beløb, skatteår og nutidig ordresituation. Når det er sagt, skal jeg dog gerne komme med gode råd og give en umiddelbar vurdering af din sag.
I dansk skattelovgivning skelnes der imellem såkaldt erhvervsmæssigt drevne virksomheder og hobbyvirksomhed. En hobbyvirksomhed er kendetegnet ved at være en sidebeskæftigelse af hobbytilsnit, hvor økonomisk udbytte ikke er det afgørende for skatteyderen. Det lader til, at det er denne juridiske kategori, som SKAT vil putte dig i. Man kan selvfølgelig altid stille spørgsmål til berettigelsen heraf, herunder ikke mindst nægtelse af fradragsretten.

 

De afgørende faktorer er blandt andet dit firmas driftsoverskud gennem årene, samt hvor professionelt firmaet har ageret historisk. Spørgsmålet er, populært sagt, om arbejdsindsatsen og den investerede kapital kort sagt stemmer overens med det udbytte, der genereres inden for den pågældende branche. Ud fra det, du fortæller, lader underskuddene til at være af forbigående karakter, da økonomiske kriser kommer og går med historien, og du har været i gang igennem en lang årrække.

 

Hvis vi tager driftsomkostningerne i de pågældende skatteår, skal disse også have karakter af at være lovlige og naturligt forekommende som led i at drive en normal virksomhed inden for din branche. Hvis salget i de forrige år f.eks. har været drevet frem af tv-reklamer, skal du også kunne fradrage en sådan udgift trods krisetid.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Umiddelbart lader det til, at SKATs afgørelse kan bestrides. Ifølge Statsskatteloven kan udgifter, som i årenes løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst, fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 

Det vil derfor i din situation nok være fornuftigt at indhente professionel assistance til at påklage afgørelsen. Det er muligt at opnå op til fuld omkostningsgodtgørelse fra staten til professionel bistand, herunder advokathjælp.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Aamann
Advokat
Aagaard Lund ApS

Det er muligt at indhente praktiske tips for borgere, som ønsker at påklage sager om skatteemner, ved at besøge Aagaard Lund ApS’ nyhedsside: http://alskat.dk/hobbyvirksomhed-contra-erhvervsvirksomhed/

 

Aagaard Lund besvarer spørgsmål fra læserne om SKAT og skatteklager. Har du et spørgsmål, kan dette sendes med fulde adresseoplysninger på [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil blive besvaret i denne avis (skriv hvis du vil være anonym).

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…