Min afdøde mors samlever vil ikke sælge huset

colourbox
a house in Lower Normandy (France) at evening time

Spørgsmål:

Kære Kim Valentin.

 

Min mor er gået bort for nylig. De sidste 12 år af hendes liv havde hun en samlever, som hun altså ikke var gift med. Der er ikke skrevet nogen form for testamente eller samleverkontrakt.

 

Min mor og hendes samlever købte for ca. 12 år siden et billigt faldefærdigt hus sammen. De står begge på skødet med 50/50. Huset blev sat i stand for flere hundrede tusinde kroner.

 

Undervejs opdagede min mor, at samleveren havde en stor skattegæld på 350.000 kr.

 

Min mor betalte gælden. I den forbindelse fik hun udarbejdet et gældsbevis hos en advokat, hvoraf det fremgår, at hun har betalt de 350.000 kr. mere i huset end samleveren.

 

I de seneste 6-7 år har huset været lejet ud. Den sidste lejer er fraflyttet 01.12.2013, og huset har stået tomt indtil min mors død, hvorefter samleveren er flyttet ind.

 

Huset er belånt med 1.500.000 kr. Det har i længere tid været sat til salg for 1.600.000 kr. Den reelle salgsværdi beløber sig dog ikke til mere end 1.200.000 kr.

 

Samleveren har modsat sig salg af huset til mindre end 1.600.000 kr. Han har foreslået, at boet efter min mor skal betale ham ud med halvdelen af tabet fra 1,2 til 1,6 mil. – altså 200.000 kr.

 

Min mor efterlader sig ca. 300.000 kr. i kontanter + et hus, hvor hun står som eneejer, med en friværdi på ca. 200.000 kr. Samleveren siger, at han ikke har nogen penge overhovedet.

 

 

Læs også
Det er populært med et smukt vægur i indretningen

Mine spørgsmål er:

 

Kan min mors samlever modsætte sig et salg af huset?

 

Hvem skal betale for kreditforeningens tab på ca. 400.000 kr.?

 

Er der overhovedet nogen mulighed for at inddrive de 350.000 kr., som gældsbrevet omhandler?

 

 

Venlig hilsen

L. Andreasen

 

Læs også
Danskerne låner som aldrig før

 

Svar:

 

Kære L

 

Tak for dine spørgsmål.

 

Indledningsvis vil jeg anbefale, at du henvender dig til en advokat/jurist, da flere af dine spørgsmål ikke kan besvares så forholdsvis enkelt, at det passer til en brevkasse.

 

Du skriver ikke noget om, hvordan boet efter din mor bliver skiftet, og hvordan udgifterne til ejendommen bliver fordelt mv. Disse informationer væsentlige for at besvare dine spørgsmål fuldt ud.

 

Når det er sagt, så er du havnet i en rigtig svær situation. Det skyldes først og fremmest, at der ikke har lavet en samejekontrakt, der beskriver, hvad der skal ske, når en af ejerne afgår ved døden.

Læs også
Guide: Sådan finder du det bedste lån

 

Kan I ikke blive enige om et salg, har du mulighed for at begære samejet opløst med henblik på at sætte ejendommen på en frivillig offentlig auktion via fogedretten. Et salg forudsætter dog, at buddet er stort nok til at dække samtlige panthavere.

 

Bliver der et tab på ejendommen, skal dette fordeles ligeligt på ejerne – men som udgangspunkt vil kreditforeningen altid kunne rette henvendelse til den, som kan betale. Herefter kan den, som har betalt, rette et krav mod den anden ejer svarende til den anden ejers andel af tabet.

 

Om det gældsbrev, du nævner, er noget værd er svært at svare på, men det kan du få afklaret ved at sende sagen i fogedretten.

 

Giver det anledning til spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig på [email protected]

 

Med venlig hilsen

Jan Juul Jørgensen

Chefjurist

Læs også
Danskerne låner som aldrig før

Finanshuset i Fredensborg

 

Kim Valentin skriver hver uge om pension, investering og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Send mig FinansNyt helt gratis

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…