Ny mediestorm rammer Løkke på det værst tænkelige tidspunkt

Lars Løkke blev tirsdag mødt af et presseopbud, som man normalt kun ser ved store politiske begivenheder.

 

Men det var nu ikke tunge spørgsmål af betydning for samfundets vel, der optog journalisterne. Det var derimod tøjregninger på omkring 152.000 kr. tilbage i 2010-2011.

 

Venstre betalte disse tøjregninger ud fra den betragtning, at en velklædt Løkke var gavnlig for partiet. Løkke har også brugt noget af tøjet privat, men siger, at han selv betalte for det i de tilfælde.

 

Det er foreløbig uklart, om der formelt var noget galt med denne ordning. Har Løkke brugt tøjet på en måde, så han burde have svaret skat af det? Er der problemer med, at partier, som modtager offentlig støtte, bruger nogle penge på et formål som dette?

 

Eller er det en sag, som er et internt Venstre-anliggende, og som det først og fremmest er op til Venstre-folk at diskutere?

 

Medierne lod sig dog ikke hæmme af, at der under alle omstændigheder er tale om en beskeden sag, og at det ikke står klart, hvad der er op og ned.

 

Sagen blev blæst op med fuldt knald. Tophistorie på TV og det hele.

 

Mediernes hykleri og Løkkes egen fejl

Journalisterne besluttede sig simpelt hen på stedet for, at det var en stor sag. For den kunne skabe nye problemer for Løkke i forlængelse af GGGI-sagen (og den tidligere bilagssag).

 

Men der er et klart element af hykleri i mediernes håndtering. Det er jo i høj grad medierne selv, der gør den stor.

 

De giver den voldsom omtale. Det får mange vælgere til at betragte det som en kæmpe sag. Derefter kan medierne legitimere deres voldsomme omtale med, at det sandsynligvis giver Løkke store problemer hos vælgerne. En selvopfyldende profeti.

Læs også
Løkke holdt mærkeligt pressemøde om SV-samarbejde – nu har han udløst voldsomt opgør blandt sine egne

 

Men sådan er vilkårene. En meget erfaren politiker som Løkke bør vide dette og derfor undgå at bringe sig selv i den slags situationer.

 

Det virker imidlertid, som om han i nogle situationer er blevet grebet af en slags trods. En afvisning af at danse efter mediernes pibe. Men dermed svækker han sig selv og sit parti i forhold til vælgerne.

 

Den ny mediestorm rammer Løkke på det værst tænkelige tidspunkt.

 

Løkkes styrke og problem

Løkke er en usædvanlig politiker. Han er sagligt set særdeles dygtig og godt inde i de politiske sagers indhold.

 

Det er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor man kan opleve en statsminister, der mest gør sig i standardiserede spindoktor-vendinger, og som aldrig har været leder af nogen forhandlinger om politisk substans.

 

Læs også
Det er åbenbart, at Løkke ved meget lidt om islam. Det er lige så åbenbart, at han ikke har tænkt sig at rette op på det

Engagementet i sagernes indhold er også Løkkes store aktiv i forhold til vælgerne. Han har som oppositionsleder rejst land og rige rundt og diskuteret de konkrete problemer, som folk står i.

 

Men han kan til tider udvise en påfaldende ligegyldighed over for de formelle rammer og den personlige stil. Som om det er noget, han ikke vil affinde sig med at tage hensyn til.

 

Lidt en holdning i retning af: Her arbejder jeg hårdt på at klare nogle vigtige indholdsmæssige problemer, så kan jeg ikke rigtig tage mig af, om jeg får gode stilkarakterer.

 

Men Løkke har gradvis og på den hårde måde måttet lære, at den går altså ikke i moderne politik, hvor alt ryger ud i medierne og videre til vælgerne.

 

Politikere skal selvfølgelig holde deres sti ren, så personlige interesser og politiske opgaver er klart og tydeligt adskilt. Og nu om dage skal der meget lidt til, før vælgerne er på vagt.

 

Koster på tilliden

Mange vælgere følger ikke så nøje de specifikke diskussioner om det politiske indhold på forskellige områder. De tager først og fremmest bestik efter, om de har tillid til de politiske ledere.

Læs også
Løkke har to store problemer – og de bliver formentlig kun værre efter regeringsrokaden

 

Og enhver mistanke om, at politikere optræder selvisk, koster meget på tilliden. Selv hvis den konkrete forseelse er yderst beskeden. For den slags sager har væsentlig betydning for vurderingen af politikeren som person – og dermed tilliden.

 

Vælgerne straffer ikke Løkke, fordi han har begået store forseelser. De straffer ham, fordi han i visse situationer har udvist for stor ligegyldighed over for ting, som de lægger vægt på. For eksempel, om der er styr på udgifter og bilag, så enhver bliver svaret sit.

 

Hos nogle vælgere kommer Løkkes problemer med den slags simpelt hen til at overskygge hans ubestridelige dygtighed som politiker.

 

Han har skudt sig selv i foden ved ikke at holde sig på meget stor sikkerhedsafstand af den type sager – han fik jo en advarsel med bilagene i sin tid. Uanset om alt er i orden med Venstres finansiering af hans beklædning, så var det ikke værd at løbe risikoen for at få en sådan debat.

 

Værst tænkelige tidspunkt

Meningsmålingerne viser, at Løkke har fået et tydeligt hak i tilliden fra vælgerne. Han ligger kun lidt højere end Thorning i vælgernes vurdering af troværdighed. (A&B Analyse/Altinget)

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Specielt GGGI-sagen har kostet. Men den ny sag om ekviperingen kan også give problemer, selv  hvis der ikke er meget konkret at komme efter.

 

Det er synd og skam, at den slags skal skygge for Løkkes format som sagsorienteret politiker.

 

Den ny mediestorm rammer ham på det værst tænkelige tidspunkt. Netop som kan kæmper for at vende Venstres vigende tendens i meningsmålingerne.

 

Men han har trods alt et stærkt fundament at kæmpe på: Alt tyder stadig på, at et klart flertal af vælgerne hellere vil have en blå end en rød regering.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…