Manu Sareen hævder, at man har styr på, hvordan man skal håndtere ekstremister – en ny rapport siger det stik modsatte

SFI/Youtube/Colourbox

Regeringen bestilte i 2011 en rapport hos Socialforskningsinstituttet (SFI), der skulle kortlægge ekstremistiske miljøer i Danmark, herunder deres geografiske placering, organisering, ideologi, aktiviteter og rekrutteringsmetoder.

 

Rapporten ”Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark, en kortlægning” kom så i tirsdags.  Forskerne bag undersøgelsen konkluderer selv, at rapporten er mangelfuld og derfor ikke kan bruges til så meget.

 

Rapporten har nemlig ikke bragt ny viden for dagen, når det gælder organisering, aktiviteter og rekrutteringsmetoder i de ekstremistiske miljøer.

 

Forskningsleder Lisbeth Pedersen forklarer, at det er, fordi det er meget vanskeligt at komme tæt på, dvs. få adgang til de ekstremistiske miljøer. Det har simpelthen ikke været muligt at lave ”deltagende observationer” i de lukkede miljøer. (JP)

 

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen ikke giver et fuldstændig dækkende billede af antallet af antidemokratiske og ekstremistiske grupper. Dette er der primært to årsager til.

 

For det første fordi sådanne grupper kan være svært tilgængelige, og studiet af dem derfor kræver en længere tidsramme. For det andet fordi det primært er frontmedarbejdere – og ikke personer inde i miljøerne – der er blevet spurgt om gruppernes karakter.” (SFI)

 

Frontpersonalet

Det frontpersonale, som man i stedet har været nødsaget til at bruge som informanter, har ikke haft den fornødne viden om de miljøer, som det ellers er deres opgave at have tæt kontakt til.

 

” Generelt forekom det, at frontpersonalet ikke havde den viden om antidemokratiske og ekstremistiske miljøer og deres forskellige mekanismer, som vi havde forventet.

 

Nogle frontmedarbejdere syntes dog at have et stort kendskab til antidemokratiske og ekstremistiske grupper, men udtrykte modvillighed i forhold til at deltage i undersøgelsen, idet de var bekymrede for deres egen sikkerhed eller for at komme til at bryde tilliden fra personer i miljøerne, som de var i kontakt med i det forebyggende arbejde.” (SFI)

 

Det er jo temmelig uholdbart, at de medarbejdere, som kommunerne har ansat til at holde øje med de ekstremistiske miljøer og påvirke dem i positiv retning, famler så meget i blinde.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Mens de ekstreme miljøer holder møder bag lukkede døre, står frontarbejderne så at sige udenfor og ryger en smøg. Den eneste information, de synes i stand til at give, er, hvor mange der går ind gennem døren, og hvornår de kommer ud igen.

 

Manu Sareens forsikringer

Forleden kunne vi så høre minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, selv er tidligere pædagog, forsikre nationen om, at man har helt styr på tingene:

 

”Noget af det, som virker, og som vi har set i Aarhus, er at være opsøgende med hensyn til moskeerne, med hensyn til familierne og de unge. Altså simpelthen ånde dem i nakken, hele vejen igennem, så de ved, at vi er der, så de ved, vi ved, hvad de laver, men så de også ved, at vi kan tilbyde et alternativt miljø.” (TV2)

 

Det er jo stærke ord fra ministeren, især når de fremføres med så stor overbevisning, at det må gøre enhver pædagog misundelig.

 

Imidlertid må man sige, at ministerens kategoriske beroligende forsikringer smuldrer, når Socialforskningsinstituttet samtidigt dokumenterer, at det er stort set umuligt at få kontakt til de unge og de ekstreme miljøer, de færdes i.

 

Læs også
Pludselig sagde imamen sandheden

Hvor er ministerens dokumentation?

 

Ministeren giver også et andet misvisende indtryk: Han lægger op til et billede af en ekstremistisk ung som en flagrende, ustabil og diffus sjæl med ondt i identiteten. Sådan én, som man hurtigt kan bringe på rette vej med en fast, men kærlig hånd.

 

Men unge med tilknytning til ekstreme muslimske miljøer i Danmark er meget ofte målrettede og stålsatte omkring deres ideologiske søgen og ståsted, ligesom de ofte har evner til at klare sig godt i uddannelsessystemet.

 

I det hele taget må man spørge: Hvad ved Manu Sareen overhovedet om den ekstremisme, som han udtaler sig så skråsikkert om? Hvor er hans dokumentation?

 

Hård kritik fra DIIS

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udsendte i går en usædvanlig kritik af rapporten fra SFI. (Politiken)

 

Et forældet øjebliksbillede, der bygger på et meget spinkelt datagrundlag og uklare præmisser og nærmest ubrugeligt. Sådan sammenfattes kritikken fra flere DIIS-forskere af SFI’s kortlægning af ekstremistiske og antidemokratiske miljøer i Danmark. (Politiken)

Læs også
Mette Frederiksen taler om stram udlændingepolitik – men Morten Østergaard og Pernille Skipper vil have mere islam
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…