Må jeg udleje min andelsbolig?

Advokat Søren Vasegaard Andreasen besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen. 

 

Spørgsmål:

Min kæreste og jeg vil flytte sammen hos ham, og jeg har en andelslejlighed, jeg gerne vil udleje i den forbindelse i en tidsbegrænset periode. Vi har imidlertid læst, at tidsbegrænset udlejning kun er tilladt under særlige omstændigheder.

 

Mit spørgsmål er derfor, om jeg kan sikre mig imod, at jeg ikke kommer til at hænge på en lejer, der ikke ønsker at flytte ud igen, når tidsbegrænsningen udløber. Og hvad hvis jeg vælger at sælge min andelsbolig? Kan jeg så sikre sig imod, at lejer ikke vil flytte ud?

 

Jeg håber på et hurtigt svar, da jeg allerede har en interesseret lejer stående klar, men jeg tør ikke skrive under på en lejekontrakt, før jeg har fået svar på mine spørgsmål.

 

Svar:

Da der er tale om en andelsbolig, som du vil udleje, så er der juridisk set tale om fremleje. Fremleje af hele lejligheden er ifølge lejeloven tilladt i op til 2 år, hvis dit fravær alene er midlertidigt. Det kan f.eks. være som følge af udlandsophold, udstationering osv.

 

Imidlertid er reglerne om fremleje lidt anderledes for andelsboliger, da lejeloven ikke gælder direkte her. For andelsboliger er det primært vedtægterne, der bestemmer. Det vil ofte stå anført i vedtægterne, om du overhovedet har lov til at fremleje andelsboligen, og hvis du har det, skal bestyrelsen ofte godkende, at du fremlejer.

 

Bestyrelsen kan her sætte betingelser for fremlejen, såsom at du maksimalt må fremleje i 2 år. Hvis det er tilfældet i din forening, vil det overordnet sikre dig imod, at lejer kan blive boende efter tidsbegrænsningen udløber, idet foreningen selvstændigt kan gå ind og kræve, at lejer skal fraflytte i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Om en tidsbegrænsning er gyldig eller ej kan afgøres af fogedretten eller boligretten. Det er lejer, der skal bringe spørgsmålet på bane, og hvis det først sker i forbindelse med, at tidsbegrænsningen udløber, har retten tidligere set strengt på beviset for, at tidsbegrænsningen ikke er rimelig. Men dermed ikke sagt, at den ikke kan tilsidesættes også på dette sene tidspunkt. Det er min opfattelse, at domstolene generelt de senere år tillader tidsbegrænsede lejeaftaler i et større omfang end før krisen. F.eks. er tidsbegrænsede lejeaftaler blevet godkendt i tilfælde, hvor ejeren har forsøgt at sælge ejendommen men uden held, og hvor ejeren så ønsker at udleje, indtil boligmarkedet vender.

 

Det kan altså være svært at sikre dig 100 % mod, at tidsbegrænsningen ikke bliver tilsidesat, da din begrundelse for at fremleje ikke falder indenfor de begrænsede muligheder i lejeloven, men hvis bestyrelsen betinger fremleje af, at det sker tidsbegrænset, så vil det være med til at sikre dig.

 

Læs også
Lejligheder i København koster nu 40.000 per kvadratmeter

Skulle tidsbegrænsningen mod forventning blive tilsidesat, kan lejer opsiges med 1 års varsel, såfremt du har et reelt ønske om selv at flytte tilbage i lejligheden.

 

Du kan ikke opsige lejer i den periode lejeaftalen løber. Det er heller ikke en gyldig grund at opsige lejer, blot fordi lejligheden bliver solgt. Den nye ejer overtager i stedet alle forpligtelser som udlejer. Det har som regel en væsentlig negativ indvirkning på købesummen, at der bor en lejer i boligen i forbindelse med et salg. Du skal altså ikke forvente at få så meget for boligen ved salg, hvis der allerede bor en lejer.

 

Jeg vil foreslå, at du som det første retter henvendelse til andelsboligforeningens bestyrelse og spørger, om du må fremleje din bolig. Foreningen kan også have regler om, hvad du maksimalt må opkræve i husleje af lejer eller andre betingelser. Lejekontrakten bør gøres betinget af foreningens godkendelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…