Kronprinsesse Mary taler om problemerne, mens politikerne tier!

foto: um.dk

Under et besøg i Myanmar først i januar, eftergav udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen landets gæld til Danmark på 295 mio. kr. – tilsyneladende uden betingelser. Senere besøgte udviklings­ministeren sammen med kronprinsesse Mary en flygtningelejr, hvor en stor udstødt muslimsk befolkningsgruppe lever i bevogtede usle omgivelser og klarer sig med nødhjælp fra udlandet.

 

Kronprinsesse Mary taler især kvinders og børns sag og kunne på TV fortælle, at hun i lejren havde truffet en 23-årig kvinde, der skulle forsørge 9 børn. Kronprinsessen talte med unge kvinder og informerede dem om familieplanlægning med prævention, så de evt. kunne få en uddannelse, før de fik børn. Kvinders rettigheder og ligestilling er en væsentlig sag for kronprinsesse Mary, men hvorfor er der ingen politiker, der så tydeligt har talt kvindernes sag.

 

Hvorfor stiller udviklingsministeren ikke betingelser, før han eftergiver en gæld på 295 mio. kr. til et land, der er fuld af naturrigdomme. Familieplanlægning kunne hjælpe landet udviklings­mæssigt, mens overbefolkning vil kunne bremse landets fremskridt.

 

I mange lande har overbefolkning ødelagt muligheden for at afskaffe fattigdom – og ført til mange konflikter. Især i Afrika har man givet bistandshjælp uden at sætte betingelser for at hjælpe kvinderne gennem familieplanlægning. I Nigeria er befolkningen vokset fra 56 mio. i 1963 til i dag over 170 mio. mennesker, og i andre lande er væksten i befolkningen sket med samme hast.

 

I Japan, Rusland og enkelte andre lande er befolkningsvæksten stoppet eller reduceret, og man taler ligefrem om faren ved den demografiske udvikling, hvor der bliver færre unge til at forsørge flere ældre. Men som forsker i demografi Nicholas Eberstadt ved the American Enterprise Institute i Washington DC siger: Japan er ikke tom med 127 mio. mennesker. Færre mennesker i fremtiden vil betyde, at der bliver mere plads og mere dyrkbar land pr. person, hvilket vil betyde en højere livskvalitet for alle. Andre lande burde lære af det. Færre mennesker vil betyde mindre behov for føde, vand og andre resurser – mindre behov for energi og dermed reduceret CO2 udledning.

 

Kronprinsesse Mary går ind for kvinders ret til ligestilling og til selv at bestemme, hvor mange børn, de ønsker sig, hvilket ville betyde, at man kunne undgå nogle af de årligt ca. 80 mio. ikke planlagte graviditeter og uønskede børn. Verdens befolkning, som i dag øges med årligt ca. 80 mio. mennesker, kunne derved gradvis reduceres, uden at det skal ske ved katastrofer, sult og nød.

 

Ligestilling for kvinder og familieplanlægning kunne gøre jorden mere bæredygtig, betyde færre konflikter og flygtninge, give mere plads til de vilde dyr, som i dag er i fare for udryddelse – og betyde en reducering i udledning af CO2 og dermed en opbremsning i den globale opvarmning.

 

Politikerne bør ved fremtidig bistandshjælp sætte betingelser til gavn for befolkningerne, ellers er det som at hælde vand i et bundløst kar!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…