En mor med fire børn på muslimsk friskole er modstander af, at de er venner med vantro danskere

Ahmed Akkari kritiserer de muslimske friskoler i sin nye bog. Ikke mindst Lykkeskolen ved Bazar Vest i Aarhus.

 

Akkari har selv været ansat på skolen, og han anklager den nu for at føre en ortodoks og islamistisk linje. En politik som tilsyneladende danner ramme om hele skolens arbejde.

 

Jeg har selv engang, i en kortere periode, arbejdet som medhjælper på en muslimske friskole i Aarhus. Skolen hedder ´Selam Friskole´ og residerer i dag i flotte bygninger i Aarhus forstaden Hasselager.

 

Selam Friskole ligner Lykkeskolen i Aarhus Vest meget. På Selam Friskole bliver der , undervist i strenge ortodokse islamiske leveregler.

 

Pigerne forventes at følge de islamiske påbud om slør, og gerne undgå fordærvende vestlig tøjstil, det er bedre med løse gevandter!

 

Da jeg arbejdede på skolen, var jeg ikke så bevidst om, hvad der egentlig foregik – selv om jeg dagligt forsøgte at spørge ind til praksis eller bare joke lidt med, hvad jeg oplevede.

 

Saudi Arabien har givet to millioner kroner til Dikev Fonden, som har betalt nye lokaler på skolen. (TV2 oj)

 

Sidenhen blev jeg da også klart over, hvad skoler som Selam Friskole og Lykkeskolen står for.

 

En salafist som kollega

Skæbnen ville nemlig, at jeg senere på en dansk folkeskole fik en kollega, som var ortodoks muslim eller salafist. Denne islamiske kollega underviste de muslimske forældre på den danske folkeskole i det kun opfattede var nødvendigt for muslimer. Hun fortalte dem blandt andet, at man som rettroende muslim ikke må have venskab med de vantro danskere. I dag bor hun i Kairo og underviser på en skole støttet af ´Det Muslimske Broderskab´.

 

Denne kollega havde alle sine børn gående på Selam Friskole.

Læs også
Socialdemokratiet i Sverige frygter det kommende valg – så nu prøver de at lyde strammere i udlændingepolitikken

 

Det gav mig stof til eftertanke, at salafisten anså skolen for glimrende, for så måtte den jo være temmelig ortodoks.

 

I Aarhus Vest hvor Lykkeskolen har til huse, i øvrigt ikke så langt fra den berygtede jihad-central på Grimhøjvej, er der ikke nogen tegn på at dén skulle være anderledes. Og min tidligere salafist- kollega har da også ofte forsikret at det er en god skole!

 

 

Skolelederen  afviser dog al kritik og fremhæver skolen mangeårig imam og underviser som en, der står for en moderat linje. (JP 7.4).

 

Hvad ville imamen selv sige?

Det kunne være meget interessant at spørge underviseren, imamen Radwan Mansour om han er uenig i at sharia ikke er den bedste regulator for muslimske kvinder i Danmark?

 

Tina Magaards undersøgelse

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

I 2011 foretog Tina Magaard en kvalitativ undersøgelse af ”Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske trossamfund i Danmark”. Magaard konkluderede blandt andet:

 

”Denne undersøgelse bekræfter tidligere studiers konstatering af, at shari’a af imamerne ses som en uadskillelig del af islam.

 

Der er dog stadig variation i måden, hvorpå begrebet bliver brugt. Særligt kan man skelne mellem civilretlige og strafferetlige spørgsmål. Flere undervisere fremhæver, at ”Koranen er muslimernes grundlov”, og derfor skal overholdes, om end applikationen af for eksempel straffelov og krigens love ikke har praktisk betydning, så længe der ikke er en islamisk regering i Danmark.”

 

Det er bestemt mit indtryk at utroligt mange i de muslimske miljøer med tilknytning til friskoler, moskeer og foreninger er enige i at koranen er muslimens grundlov. Ligestilling og ligeværd som vi forstår begreberne i Danmark er nærmest blasfemisk for mange muslimer.

 

”En anden del af shari’a angår civilretlige spørgsmål som ægteskabslovgivning. Her er der i samtlige indsamlede data, fra interviews og undervisningsmateriale, fra den tyrkiske Diyanet til det Muslimske Broderskab, enighed om at kommunikere, hvorfor kvindens stilling som defineret af shari’a er bedre for kvinden end ligestilling mellem kønnene.”

 

Da rapporten er baseret på en kvalitativ undersøgelse, understreger Tina Magaard, at man ikke kan generalisere ud fra undersøgelsens resultater.

 

Læs også
Koranen indgår i alle fag – muslimsk gymnasium ejet af islamistisk fond er nu sat under skærpet tilsyn af Undervisningsministeriet

Til gengæld kan disse resultater være egnede til at give nogle øjebliksbilleder af, hvad man i forskellige trossamfund tilbyder af undervisning, hvad man laver og hvad man lærer i undervisningen.

 

En helt anden skole end en dansk folkeskole

En muslimsk friskole ER naturligvis meget anderledes end en dansk folkeskole fordi den forkynder islam og islamisk livstil.

 

´Koranskolen´ er en naturlig integreret del af skolens virksomhed, og skolerne praktiserer dagligt bøn. De elever som går på en muslimsk friskole har ikke brug for at gå i koranskole i fritiden, fordi deres islamiske identitet bliver styrket i friskolen. Fritidsprægede koranskoler er derfor også meget populært blandt visse indvandrergrupper og det er meget almindeligt at låne skolelokaler til formålet.

 

Da jeg arbejde på Tovshøjskolen var der altid koranskole i weekender. Mange børn kunne godt lide det for man kunne købe slik og det var også spændende at blive undervist i andre måder, fx at en rettroende muslim ALTID har kniven i venstre hånd. På profetens tid var der ikke toiletpapir, så højre blev brugt til at spise med og venstre til den modsatte ende. Mohammed er som bekendt alle muslimers forbillede.

 

Ahmed Akkaris kritik og anklager af Lykkeskolen i Aarhus Vest har naturligvis fået skolelederen Ahmad Moussa op af stolen, og han fremhæver at Radwan Mansour som er ledende imam ved den lokale moske ´Fredens Moske´ er yderst moderat.

 

”I Aarhus Kommune, som årligt betaler godt 6 mio. kr. for at have elever på Lykkeskolen og i skolens SFO, vil Børne-og ungerådmand Bünyamin Simsek (V) nu alligevel have Ahmed Akkaris påstande om Lykkeskolen undersøgt nærmere.

Læs også
Sortklædte muslimske fædre besatte friskole og smed den danske leder ud – en lærer måtte flygte gennem et vindue

 

»Vi holder vores tilsynsforpligtelser, og i den seneste redegørelse har det ikke givet anledning til nogen som helst bemærkninger fra Undervisningsministeriets side. Men intet tilsyn, der foregår et par gange om året, kan levere den indsigt, Akkari her leverer. Også af hensyn til skolen bør man forholde sig til påstandene,« siger han. JP

 

Nu er det jo sådan, at man ofte finder det man kigger efter, så da den tilsynsførende myndighed ikke tidligere har haft noget at udsætte på Lykkeskolen, vil den næppe heller finde noget denne gang.

 

Men det kunne være man skulle tage afsæt et andet sted end som vanligt, man kunne fx finde ud af hvad imam Mansour lader prædike i Fredens Moske som han har ansvaret for. Imamen har jo ansvaret for Lykkeskolens religiøse undervisning, så man må vel formode at der er en rød tråd mellem hans virke i moskeen og i skolen.

 

Imam Radwan Mansour og Fredens Moske har lagt mange taler ud til offentligheden, det kunne være interessant at erfare hvor moderat man egentlig er.

 

https://www.youtube.com/user/FredensMoske/videos

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…