Jeg er sagt op fra min lejede bolig – er det lovligt?

Arkiv

Spørgsmål:

 

Hej,

Jeg bor i et anneks på min udlejers grund. Jeg har boet her i snart 3 år. Jeg har ingen kontrakt og betaler min husleje kontant hver måned, og altid til tiden. Nu har min udlejer smidt mig ud pr. 1/12, da han påstår, at han ved årsskiftet måske skal sætte huset til salg.

 

Er jeg beskyttet af lejeloven selvom jeg ikke har nogen kontrakt? Jeg har adresse her og kan dokumentere, at det er her jeg bor. Jeg har også sms´er, hvor lejemålet drøftes.

Mvh

 

Svar:

 

Hej og tak for din mail.

 

Uanset om du har en kontrakt eller ej, så er du beskyttet af lejelovens regler. Er man i tvivl om, hvad der er aftalt, så falder man tilbage på, hvad der står i lejeloven.

 

Jeg forstår din mail sådan, at din udlejer selv bor på samme grund men i et andet hus. Det følger i disse situationer af lejelovens § 82, litra b), at udlejer frit kan opsige dig. Udlejer behøver heller ikke at give nogen begrundelse for opsigelsen i dette tilfælde.

 

Af § 86, stk. 1 følger det, at opsigelsesvarslet er 3 måneder til udgangen af en måned. Da du er blevet opsagt i august til at fraflytte den 1/12 er opsigelsen således efter min vurdering korrekt.

 

Der er således ikke andet for, end at du må ud og finde en anden bolig.

 

De konkrete regler i lejeloven

 

Læs også
Det er populært med et smukt vægur i indretningen

§ 82. Udlejeren kan opsige lejeforhold om

 

a) enkelte værelser til beboelse, når værelset er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller er en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor,

 

b) beboelseslejlighed i et hus, hvori der på tidspunktet for aftalens indgåelse kun findes to beboelseslejligheder, hvoraf ejeren bebor den ene. Reglen gælder, selv om ejeren anvender et eller flere lokaler i huset til andet end beboelse, og selv om der i ejendommen er udlejet et eller flere enkeltværelser til beboelse,

 

§ 86. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Dog er opsigelsesvarslet 1 måned for de i § 82, litra a og d, nævnte lejeforhold.

 

Stk. 2. Ved opsigelse efter § 82, litra b, og § 83, litra a, har lejeren krav på et opsigelsesvarsel på mindst 1 år til aftalt flyttedag.

 

Stk. 3. Fraflytter lejeren inden opsigelsesvarslets udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i hans krav over for lejeren.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…