Hvordan sikrer jeg bedst muligt min datter?

colourbox

Advokat Søren Vasegaard Andreasen besvarer spørgsmål om lov og ret. Har du et spørgsmål, du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil i anonymiseret form blive besvaret her i avisen.

 

Spørgsmål

 

Hej,

 

Jeg har for nogle år siden ydet et lån til min datter på ca. 600.000 kr. til køb af en andelslejlighed, som kostede samme beløb. Der er ikke andre lån eller hæftelser i lejligheden.

 

Forældrekøb var ikke muligt pga. foreningens vedtægter, så det blev et lån. Der er udformet lånedokument. Jeg vurderer, at lejligheden i dag kan sælges for stort set det samme som restgælden. Der er tale om ca. 500.000 kr. Derudover er al inventar og øvrigt løsøre i lejligheden også hendes, til en skønnet nykøbsværdi af ca. 50.000 kr.

 

Men nu skal hun giftes.

 

Hvis det ægteskab holder resten af livet, så er det bare skønt og dejligt.

 

Men hvis de går fra hinanden om et par år, hvad er så risikoen for, at min datter stadig skylder mig 500.000 kr. samtidig med at hun skal udrede ½ lejlighed – 250.000 kr – til eks-gommen?

 

En ægtepagt bryder jeg mig ikke om at bede hende om. Jeg kan opsige lånet og lave et nyt lån med begges underskrift, men det bryder jeg mig heller ikke om.

 

Hvordan sikrer jeg hende bedst muligt?

 

Læs også
Øgede kapitalkrav til banker og realkreditinstitutter væltes over på kunderne

 

Svar:

 

Tak for dit spørgsmål.

 

Medmindre din datter og svigersøn udarbejder en ægtepagt, så vil de i deres ægteskab have almindeligt formuefællesskab. Det betyder, at alle indtægter og deres formue går i en fælles kasse.

 

Gæld som de hver især har optaget, hæfter den anden ægtefælle imidlertid ikke for. Men gælden indgår dog i regnestykket i forbindelse med en bodeling, hvis din datter og svigersøn en dag skulle blive separeret eller skilt.

 

Det er nemlig sådan, at det beløb som din datter ved en bodeling skal betale til din svigersøn svarer til halvdelen af hendes nettobodel, dvs. hendes formue minus hendes gæld. Lad mig illustrere med et eksempel:

 

Kvinden:

Læs også
Erhvervsminister Brian Mikkelsen henstiller, at dybt forgældede familiers lånemuligheder begrænses

Formue:        550.000

Gæld:            500.000

I alt:               + 50.000

 

Manden

Formue:        300.000

Gæld:            100.000

I alt                + 200.000

 

I det her eksempel skal kvinden ved skilsmisse betale manden 25.000 kr. svarende til halvdelen af hendes nettoformue. Han skal til gengæld til hende betale 100.000 kr. svarende til halvdelen af hans nettoformue.

 

Men hvis f.eks. mandens gæld er større end hans formue, så vil regnestykket for ham se sådan her ud:

Læs også
Hvis manden er sur, så skal kvinden tage sexet tøj på for at formilde ham – den besked får nygifte par i Tyrkiet

 

Manden

Formue:        300.000

Gæld:            400.000

I alt                – 100.000

 

Når mandens bodel er negativ omregnes den til nul i forbindelse med en bodeling. Det er altså ikke sådan, at kvinden skal overtage halvdelen af mandens gæld. I det her tilfælde skal hun altså betale 25.000 kr. til manden.

 

Det er de regler, der gælder, hvis ægtefællerne ikke indgår anden aftale. Det er ikke unormalt, at man i forbindelse med en bodeling aftaler en eller anden form for skævdeling, hvor den ene får mere end den anden.

 

Du behøver således ikke være nervøs for, at din datter både skal betale halvdelen af lejlighedens værdi til din svigersøn og samtidig står med hele gælden. Sådan er reglerne heldigvis ikke skruet sammen.

 

Læs også
Video: En kvinde kommer hjem, uden for døren finder hun et par damesko, og indenfor finder hun manden på sofaen med en anden kvinde – så går hun amok

Under forudsætning af at lejligheden holder sin værdi, vil din datters formue lige så stille blive større, efterhånden som hun får afviklet på gælden, og der vil kunne blive et beløb, der skal deles i forbindelse med en eventuel separation.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…